Ankara
22:15

TR | CH | EN   
Pekin
03:15


Selim Gölünde unutulmaz yolculuk

Selim gölü Börtala Şehri'nin 93.6 kilometre güneybatısında Keguqin Dağı'nda yer alır. "Selim" Kazakça'da "dilek", Moğolca'da ise "dağ sırtındaki göl" anlamına gelir.

Xinjiang'daki en büyük dağ gölü olan Selim Gölünün doğudan batıya uzunluğu 29.5 kilometre, güneyden kuzeye genişliği 23.4 kilometre, çevre uzunluğu ise 86.5 kilometredir.

Gölüğn yüzölçümü 458 kilometrekaredir. Derinliği 92 metre, rakımı da 2072 metre olan Selim Gölü, yakın çağda meydana gelen dağ oluşumunun sonucudur.

Göl etrafındaki dağlık bölgeler tümüyle paleozoyik kayalardan oluşmuştur. Kireç taşı yeryüzünde görülebilir ve göl suyuyla bütünleşir.

Temiz ve berrak göl suyunu hayvanları içebilir, ancak insanlar içemez. Göle yaklaşık 20 nehir ve 20 mevsimlik dere dökülür. Gölün kuzeydoğusunda "Erhai" adında iki küçük göl daha vardır.

Gölün güneydoğusunda üç ada yer alır. Bunların en büyük olanında, görkemli bir "Ejderha Kralı Tapınağı" inşa edilmiştir. Gölün batı kıyısında çam ağacı altında Jinghai Tapınağı bulunurdu.

İkisi de varlığını günümüze kadar sürdüremedi. Selim Gölü, İpek Yolu'nun kuzey güzerganında yer alırdı. Bugün Urumçi-İli Karayolu, gölün güney kıyısından geçiyor.

Her ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde, dağın tepesinde bembeyaz kar, ortası da upuzun çam ağaçlarıyla kaplanır. Gölün etrafındaki yeşil otlaklar arasında yabani çiçekler renkleriyle yarışır.

Burası Tanrı Sıradağları'nın kuzeyindeki en güzel ve en büyük otlaktır. Özellikle Haziran aylarında göl kıyısındaki çiçekler, göl kenarına kadar uzanarak açar. Bu güzel ve görkemli çiçek tablosu Selim Gölü'ne özgü bir görüntüdür. (cri)
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER