Ankara
06:46

TR | CH | EN   
Pekin
11:46


Çin serbest ticaret bölgeleri inşasını hızlandırıyor..

Çin, Shandong, Jiangsu, Guangxi, Hebei, Yunnan ve Heilongjiang dahil 6 eyalet ve bölgede serbest ticaret pilot bölgesi kurulacağını ilan etti.

Söz konusu yeni serbest ticaret pilot bölgeleriyle ilgili genel planlama, dün Çin Devlet Konseyi tarafından yayımlandı.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen, değişik ağırlıklarla farklı reform denemeleri uygulayacak yeni serbest ticaret pilot bölgelerinin, Çin'in dışa açılmasını genişletmek için atılan önemli bir adım olarak görüldüğünü kaydetti. Wang, bölgelerin coğrafi avantajları geliştirilerek, komşu ülke ve bölgelerle ekonomik ve ticari işbirliğinin daha da derinleştirileceğine dikkat çekti.

Genel planlamaya göre, Shandong Serbest Ticaret Pilot Bölgesi'nde, yeni ve eski gelişme motivasyonlarının dönüşümü, deniz ekonomisinin geliştirilmesi ile Doğu ve Kuzey Asya bölgelerine yönelik deniz ürünlerinin işlenmesi ve ticaret merkezinin oluşturulması gibi önlemler hedefleniyor.

Jiangsu Serbest Ticaret Pilot Bölgesi'nde ise, yurt dışındaki yatırım iş birliğinin artırılması, finansın reel ekonomiye desteğinin pekiştirilmesi ve imalat sektöründe inovasyonun geliştirilmesi gibi konularda önlemler alınacak.

Guangxi Serbest Ticaret Pilot Bölgesi de 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu Projesi ve İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın entegre edilmesini sağlayan önemli bir kapı işlevi görecek.

Hebei Serbest Ticaret Pilot Bölgesi ise uluslararası ticaret lojistik kavşağı, yeni sanayi üssü, küresel inovasyonun yeni doruğu ve dışa açılan gelişmenin öncüsü haline getirilecek.

Yunnan Serbest Ticaret Bölgesi'nde, Kuşak ve Yol inisiyatifi ile Yangtze Ekonomik Kuşağı'nın entegre edilmesi açısından önemli bir geçit inşa edilecek.

Helongjiang Serbest Ticaret Pilot Bölgesi ise Rusya ve Kuzeydoğu Asya bölgesel işbirliğinin merkezi haline getirilecek.

Çin'de ilk Yabancı Yatırım Yasası, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek. Wang Shouwen, yeni serbest ticaret pilot bölgelerinin Yabancı Yatırım Yasası'nın uygulanmasında önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Wang, "Yabancı Yatırım Yasası'nda bahsedilen dışa açılma, yabancı yatırımcılara yerli yatırımcılarla eşit muamele ilkesinin ve negatif liste sisteminin uygulanmasını kapsıyor. Ayrıca, yabancı işletmelerin varlıkları ve fikri mülkiyet hakları ile ticari sırların korunması konularına odaklanıyor. Söz konusu önlemler, serbest ticaret pilot bölgelerinde gerçek anlamda uygulanacak." ifadesini kullandı.

Wang, yeni serbest ticaret pilot bölgelerinin, ticaret ve yatırım kolaylığının yanı sıra, vasıflı eleman çekilmesine de önem verdiğini vurguladı.

2013 yılında Shanghai Serbest Ticaret Bölgesi'nin kurulmasından bu yana Çin'deki serbest ticaret pilot bölgelerinin sayısı 18'e çıktı. Serbest ticaret bölgelerinde edinilen deneyimler ülke genelinde yaygınlaştırılıyor. Bununla birlikte bu uygulama, Çin'in dışa açılma sürecini de hızlandırıyor. cri türk
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER