Ankara
07:21

TR | CH | EN   
Pekin
12:21


Çini n küresel rekabet gücünde artış

Dünya Ekonomi Forumu (WEF) tarafından bugün yayımlanan 2019 Küresel Rekabet Gücü raporuna göre, Çin küresel rekabet gücü listesinde 28. sırada yer aldı. Çin'in bu alanda edindiği kapsamlı puan istikrarlı bir şekilde yükseldi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuna göre, Çin bu sene 73,9 puan alarak geçen yıla oranla puanını 1,3 artırdı.

Rapora göre piyasa boyutu, makroekonomik istikrar, inovasyon yeteneği ve bilişim teknolojisinin uygulanması gibi endeksler bakımından Çin'in edindiği puanlar önde gelirken, altyapı tesisleri gibi endekslerdeki performans da dikkat çekti.

Rapora göre, Çin'in bazı alanlardaki performansı, esas olarak gelişmiş ekonomilerden oluşan Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı'na (OECD) üye ülkelerle hemen hemen aynı düzeyde bulunuyor.

Çin'in bilişim teknolojisi konusundaki performansı 25 OECD üyesini geride bıraktı. Çin'de kişi başına yaşam beklentisi, ABD'den daha yüksektir, OECD üyelerinin ortalamasına yakın seviyededir.

Son yayımlanan bu rekabet gücü sıralamasında Singapur ilk sırada yer alırken, geçen yıl birinci sırada yer alan ABD ikinci sıraya geriledi.

Rapora göre, ABD'nin ticaret çevresindeki belirsizlik ve ticarette dışa açılma boyutunun azalması, ülkenin küresel rekabet gücü sıralanmasındaki kapsamlı puanını etkiledi.

Dünya Ekonomik Forumu, dünyadaki ekonomik toplulukların uzun vadeli ekonomik büyümelerini motive eden unsurların değerlendirilmesi amacıyla 1979 yılından beri Küresel Rekabet Gücü raporu hazırlıyor. cri türk
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER