Ankara
14:36

TR | CH | EN   
Pekin
19:36


Beijing küresel bir güç olduğunun farkında

Kore Cumhuriyeti'nde (Güney Kore) çok sayıda çiftçi çarşamba günü Seul sokaklarına girdi ve hükümetin Dünya Ticaret Örgütü'ndeki (DTÖ) gelişmekte olan ülke statüsünden vazgeçme kararını protesto etti. Protestocular, kararın nihayetinde devlet tarım sübvansiyonları ve tarifelerinde sert bir düşüşe yol açacağından endişe duyuyorlar.

Güney Kore, 25 Ekim'de gelişmekte olan ülke statüsünden ve ABD'nin temmuz ayı sonunda teklif ettiği DTÖ reformunun bir parçası olarak sunulan özel ve farklı muameleden vazgeçti. Bu, Washington'ın baskısı altında Seul'ün, otomobil ve diğer imalat sektörlerinde bazı avantajlar karşılığında tarım sektörünün ve çiftçilerin çıkarlarını tehlikeye atmaya karar verdiği anlamına geliyor. Belki de Güney Kore, ABD ile ticaret müzakerelerinde pazarlık gücünü arttırmayı umuyor.

Kişi başına düşen gelir ve yaşam beklentisi, eğitim ve yaşam standartlarını dikkate alan insani gelişme endeksi RO açısından, Güney Kore'nin 1995'te DTÖ'ye katılmasından bu yana kalkınma düzeyi önemli ölçüde yükselmiştir. Güney Kore 'de kişi başına düşen gelir, kendisini gelişmekte olan bir ülke olarak tanımladığı 1995 yılında 11.600 dolar iken bu rakam 2018'de 30.600 dolara yükseldi. Dünya Bankası'na göre, kişi başı geliri 12.235 dolardan fazla olan ülkeler yüksek gelirli ülkeler olarak kabul edilmektedir.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÇOÐUNLUKTA

Güney Kore'nin insani gelişme endeksi 2017'de 0,903'e yükseldi. Bu rakamın ABD'de 0,924 olduğu hatırlanırsa rakamın çok düşük olmadığı görülür. BM Kalkınma Programına göre, 0.800'ün üzerinde bir insani gelişme endeksine sahip devletler oldukça gelişmiştir. Güney Kore'nin gelişmekte olan ülke statüsünden vazgeçme kararı kalkınma düzeyine uygun.

Çok taraflı ticaret sisteminde, DTÖ üye devletlerinin sorumlulukları ekonomik gelişim seviyesine göre belirlenir. Şu an itibariyle, Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olan 164 ülkenin üçte biri gelişmiş ekonomilerdir, ancak yalnızca ABD, Avrupa Birliği, Kanada, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ve İsviçre kendilerini gelişmiş ekonomiler olarak ilan etmeyi seçmiş, geri kalanlar ise kendilerini gelişmekte olan ülkeler olarak açıklamışlardır.

ÇİN'İN HÂ LÂ  GİDECEK ÇOK YOLU VAR

Ülkelerin dengesiz bir gelişme yaşayabileceği göz önüne alındığında, DTÖ bazı gelişmekte olan ülkelerin belirli alanlardaki bazı özel ve farklı muamelelerin tadını çıkarmasını engellemiştir. Örneğin,  Güney Kore ve Hindistan'ın ödeme dengesini arttırmak için önlemler almasını kısıtlamıştır.

Bugün uluslararası toplum, hızla büyüyen ekonomik güçleri sayesinde gelişmekte olan ülkelerin daha fazla küresel sorumluluk üstlenmesini istiyor. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi yalnızca toplam GSYH'sine değil, aynı zamanda ve daha önemlisi, kişi başına düşen gelir, insanların yaşam standartları ve insani gelişme endeksi gibi faktörlere de bağlıdır. Bazı temel kalkınma göstergelerinin karşılaştırılması, Çin'in kalkınma açısından Güney Kore'nin çok gerisinde kaldığını ve bu nedenle hala gelişmekte olan bir ülke olduğunu göstermektedir. Örneğin, 2018'de 9.470 dolar olan Çin'in kişi başına geliri dünya çapında 11.097 olan küresel ortalamanın altında ve insani gelişme endeksi 2017'de 0.752 oldu.

Buna karşın Çin, Ticaret Kolaylaştırma Anlaşması gibi anlaşmaların sonuçlandırılmasında gelişmiş ülkeler kadar küresel bir sorumluluk üstlendi. Çin, ekonomik bir güç olarak büyümesi sayesinde, çok taraflı ticaret sisteminde lider bir rol oynamaya ve daha fazla küresel sorumluluk almaya devam edecektir. china daily
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER