Ankara
14:30

TR | CH | EN   
Pekin
19:30


Yorum Çin ekonomisinin muayene sonucu üç olumlu sinyal verdi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu bugün 4. Ulusal Ekonomi Genel Raporu'nun sonuçlarını açıkladı. Buna göre, geçen 5 yıl içinde Çin ekonomisinin ölçeği gözle görülür oranda büyüdü. Çin'in ekonomik yapısında sürekli iyileşme yaşanırken, büyüme kalitesi de belirgin ölçüde yükseldi. Tüm bunlar, Çin ekonomisinin kaliteli büyüme yolunda istikrarlı ilerlediğini kanıtlıyor.

Çin 2004 yılından beri her 5 yılda bir ulusal ekonominin genel durumunu inceleyen bir rapor hazırlıyor. Bu rapor, aynı zamanda "ulusal ekonominin büyük muayenesi" olarak anılıyor. İki yıllık bir süre zarfında hazırlanan son raporda, ülke genelinde 2. sektör (sanayi) ve 3. sektör (hizmet) alanlarında faaliyet gösteren 100 milyon kuruluş ile bireysel girişimci hakkında etraflı araştırma konu edildi. Rapor; sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişme boyutu, dağılımı ve verimini kapsadığı gibi bu sektörlerdeki kuruluş ve girişimcileri nicelik, personel, gelir-gider ve işletme hasılatı gibi açılardan inceliyor.

4. raporun sonuçlarına göre, arz yanlı yapısal reformlar derinleştirilip dışa açılma ilerletilirken Çin ekonomisi yüksek kaliteli gelişme yönünde istikrarlı ve sağlıklı adımlarla ilerliyor ve dünyaya üç olumlu sinyal iletiyor.

Öncelikle Çin'de 3. sektör adı verilen hizmet sektörü hızla gelişmekte ve bu da ekonomik yapının iyileşmesine sürekli katkı sağlamakta.

İkinci olarak, Çin'deki iş ortamı durmaksızın iyileşirken, piyasadaki girişimci sayısında büyük artış görüldü ve kaliteli büyüme ivme kazandı.

Üçüncü olarak, Çin'de uygulanmakta olan inovasyona dayalı kalkınma modeli, ekonominin kaliteli büyümesi için daha büyük güç oluşturdu.

5 yıl arayla yayımlanan ulusal ekonomik durum raporu, Çin'deki ekonomik ve sosyal kalkınmayı mercek altına alırken, Çin'e gelişme konusunda güven ve motivasyon sağlıyor.

Belirsiz unsurların artış göstermesine rağmen, Çin ekonomisinin istikrarlı büyüme eğilimi değişmeyecektir. Reform ve dışa açılmanın derinleştirilmesiyle birlikte, Çin ekonomisinin potansiyeli ve canlılığının daha güçlü şekilde açığa çıkacağına, halkın güzel yaşam beklentisinin etkili biçimde karşılanacağına ve aynı zamanda küresel ekonomik canlanmaya güçlü destek sağlanacağına inanmak için çok sebep mevcut. cri türk
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER