Ankara
01:57

TR | CH | EN   
Pekin
06:57


Çin in 2020 için hedef ve beklentileri

Dünya, yeni yılın ilk günlerini yaşarken Çin'de 2020'de hangi gelişmelerin meydana geleceği de merak konusu. Çin'in yeni yıla dair hedef ve beklentileri, iç ve dış piyasaları da yakından ilgilendiriyor.

Çin, bu yıl görece refah toplumunun kapsamlı bir şekilde inşası hedefini tamamlayacak. Çin hükümeti, 2020'de yoksullukla mücadelede nihai zaferin kazanılmasını istiyor. Bu yıl, kırsal kesimde yaşayan gelir düzeyi düşük vatandaşların yoksulluktan kurtarılması, mutlak yoksulluğun ortadan kaldırılması bekleniyor.

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanı Han Changfu, yaptığı konuşmada, köylülerin gelirinin 2020 yılında 2010'a kıyasla iki katına çıkmasının görece refah toplumunun kapsamlı inşası yolunda kritik bir gösterge olduğunu kaydetti.

5G AÐI İNŞASINDA ATILIM BEKLENİYOR

Diğer yandan Çin, 2020 yılında teknoloji konusunda da önemli gelişmeler kaydetmeyi hedefliyor. Bu hedeflerin başında 5G ağının kapsama alanının genişletilmesi yer alıyor.

Çin Sanayi ve Bilişim Bakanlığı, 2020 yılı sonuna kadar 5G ağının ülke genelinde tüm ilçe düzeyindeki şehirleri kapsamasını sağlamak için çalışılması gerektiğini açıkladı.

"2020 Çin 5G Ekonomisi Raporu"na göre, 5G'nin ticari amaçlı kullanımı, Çin'e 900 milyar yuanlık (129 milyar dolar) yatırım getirirken, ülkede 540 bin kişiye iş imkânı sağlayacak.

Bunun yanı sıra, Çin 2020 yılında sermaye piyasalarındaki reformları da ilerletmeyi istiyor. Çin borsası için yeni bir "temel yasa" oluşturulacak.

Revize edilen ve 13. Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi'nde onaylanan menkul kıymetler yasası da 1 Mart 2020'den itibaren resmen yürürlüğe girecek. Yasaya göre, Çin sermaye piyasalarında kapsamlı bir kayıt sistemi uygulanacak ve ilgili düzenlemeler geliştirilecek. Yasayla ayrıca yatırımcıların haklarının daha etkin şekilde korunması sağlanacak.

Çin'de tahvil piyasasının uluslararasılaşma süreci 2020 yılında da devam edecek. ABD merkezli uluslararası finansal hizmet sağlayıcısı JP Morgan Chase, daha önce RMB cinsinden yüksek likiditeye sahip Çin devlet tahvillerinin 28 Şubat 2020'den itibaren JP Morgan Chase küresel gelişmekte olan devlet tahvili endekslerine dâhil edileceğini ve katılım sürecinin 10 ay içinde aşamalı şekilde tamamlanacağını açıkladı.

Diğer yandan, Çin'de yabancılara finans sektöründe getirilen hisse oranı kısıtlaması da kaldırılacak. Finans sektöründe dışa açılmaya hız kazandırılırken, menkul kıymetler şirketlerinin, fon yönetimi şirketlerinin ve vadeli işlem şirketlerinin hisse paylarındaki kısıtlamalar planlanandan bir yıl erken şekilde 2020'de kaldırılacak.

SAÐLIK SİGORTASININ KAPSAMI GENİŞLEDİ

Ayrıca, Çin'de ulaştırma alanına yapılan yatırımların 2020'de 2,69 trilyon yuanı (396 milyar dolar) aşması bekleniyor.

2020 Ulusal Taşımacılık Çalışmaları Konferansı'nda 2020 yılı itibarıyla Çin'de ulaştırma alanında demir yolu taşımacılığına 800 milyar yuan (yaklaşık 114 milyar dolar), kara yolu ve su yolları taşımacılığına 1,8 trilyon yuan (yaklaşık 265 milyar dolar) ve sivil hava taşımacılığına ise 90 milyar yuan (yaklaşık 13 milyar dolar) yatırım yapılacağı belirtildi.

Çin, 2020 yılında halkın yaşamını doğrudan ilgilendiren sağlık alanındaki çalışmalarını da hız kesmeden sürdürmeyi hedefliyor. Çin'de sağlık sigortası yönetimindeki standartlaştırma uygulamasıyla vatandaşların tek numarayla ülke genelinde kolaylıkla hizmet alabilmeleri sağlandı.

2020 yılına dair bir başka önemli çalışma da arazilerin ıslahıyla ilgili olacak.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, arazilerin kapsamlı ıslahıyla ilgili pilot projeler uygulanacak.

Çin halkının yaşamını doğrudan ilgilendiren bir başka alan olan gıda güvenliğinde de 2020 yılında ilerlemeler kaydedilmesi bekleniyor.

İlgili yönetmeliğe göre, 2020 itibarıyla risk analizi ve tedarik zinciri yönetimine dayalı bir gıda güvenliği denetim sistemi aşamalı olarak kurulacak.

Ülkede gıda güvenliğiyle ilgili başlıca risklerin temel olarak kontrol altına alınması, halkın gıda güvenliği konusundaki memnuniyet seviyesinin de yükseltilmesi hedefleniyor.cri
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER