Ankara
21:54

TR | CH | EN   
Pekin
02:54


Yasama, halkın günlük yaşamını etkiliyor

11.03.2015 CRI Türkiye - Halkın yaşamını olumlu etkileyip etkilemeyeceği, bir kanunun iyi olup olmadığını ölçmeye yarayan önemli bir standart. Aslında bir kanun, sadece bağımlılık gücüne sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda "ılımlığa" da sahiptir. Çin'de 2015 yılında hukuk temelinde devleti yönetme kapsamlı şekilde hızlandırılacak. Bu kapsamda yasamanın konumu önceki yıllara göre daha önemli hale geldi. Dolayısıyla halk bu yılki yasama çalışmalarına yoğun ilgi gösteriyor.

Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi Başkanı Zhang Dejiang, meclis yıllık toplantısında 2015 yılı yasama çalışmalarındaki öncelikler hakkında bilgi verdi: (SES-1)

"Sosyalist piyasa ekonomisine yönelik hukuk sistemi daha sağlıklı hale getirilecek. Demokratik siyaset alanında yasama etkin şekilde yürütülecek. Sosyal çalışmalar konusunda ilgili yasama yoğunlaştırılacak. Özellikle kültür, eğitim ve ekoloji alanlarında ilgili yasama güçlendirilecek. Öte yandan, ulusal güvenlik alanında yasama hızlandırılacak. "

Halkın yasama alanındaki çalışmalardan beklentisi yüksek. Kırsal kesimlerde toprak kullanımının transfer edilmesi, hava kirliliğiyle mücadele ve gıda güvenliği ve tahvil alanında reformlar gibi alanlarda mevcut yasama çalışmaları hiç kuşkusuz, halkın günlük yaşamını doğrudan etkileyebilir.

Atmosfer Kirliliğiyle Mücadele Kanunu'nda değişiklik yapılması, bu yılki meclisin önemli bir çalışması. Çin Ulusal Halk Meclisi delegesi ve Shanghai Çevre İdaresi Başkanı Zhang Quan, değişiklik yapılmasıyla birlikte hava kirliliğiyle mücadele alanında hukukun uygulanması noktasında verimliliğin yükseltileceğini söyledi. Zhang Quan şöyle konuştu: (SES-3)

"Bir otomobil egsozundan zehirli gaz çıkarsa, bu mutlaka yasaya aykırıdır. Fırın bacasından kara dumanlar yükselmesi de yasaya aykırı bir eylemdir. Yeni kanun sayesinde, bunun gibi eylemlerin yasadışı olduğunu belirlemek için sadece delil toplamak yeterli. Çevreye zarar veren eylemlere karşı cezalar artırıldı. Tabii, bu konuda yasanın uygunlama daha verimli olmalı. "

Öncelik gıda güvenliği

Geçen yıl birçok yolüstü lokantada gıda güvenliği sorunu meydana geldi. Bu sorun, vatandaşları ciddi şekilde endişelendiriyor.

ÇUHM Hukuk Komisyonu'na bağlı İdari Hukuk Ofisi Başkanı Yuan Jie, şu an mecliste gözden geçirilmekte olan Gıda Güvenliği Kanunu'nun halkın endişelerini gidermeyi amaçladığını söyledi: (SES-4)

"Örneğin, gerek mevcut Gıda Güvenliği Kanunu, gerekse bu kanunun değişiklik taslağı, yeniden faydalanılan gıdaların gıda üretiminde hammadde olarak kullanılmasına yasak getirdi. Bu konuda kanunu çiğneyen eylemlere karşı ceza güçlendirildi. Suçun ciddi boyuta ulaşması halinde, ilgili kişilere hapis cezası verilecek. "

Terörle Mücadele Kanunu, halkın günlük yaşamını doğrudan ilgilenmiyor gibi görünse de, kanun, toplumun her üyesini yakından ilgilendiriyor. Çin'in terörle mücadele alanında ilk kanunu, yasama prosedürlerine kapsamlı şekilde girdi. Kanunun bu yıl yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu kanunun hazırlık çalışmalarına katılan araştırmacı Li Wei bu konuda şöyle konuştu: (SES-5)

"Terör sorununun köklü şekilde kazınması için bir dizi tedbir alınacak. Mesela lojistik ve ulaştırma alanlarında fiziki boyutta önleme yapılacak. Kamu araçlarına binişte gerçek kimlik sistemi uygulanılacak. Öte yandan hükümet, terörle mücadele konusunda vatandaşlardan yardım alacak. Vatandaşlar ellerinde terörizmle ilgili her ne ip ucu varsa hükümete bildirecek. Bu aslında vatandaşların kendi güvenliklerini sağlamak için atılan bir adım. Elbette vatandaşların özel hayatına ilişkin bilgiler, terörle mücadele dışındaki amaçlar için kullanılmamalı."

2015 yılında yasama çalışması hayli yoğun. Çin Siyaset ve Hukuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ma Huaide, hazırlık ve onay aşamalarında bulunan kanunların halkın günlük yaşamını doğrudan ilgilendirdiği görüşünde: (SES-7)

"Hazırlanmakta veya onaylanmayı bekleyen yasaların sayısı çok, ancak onların çoğu, reformun kapsamlı şekilde derinleştirilmesine ve hukuk devleti inşasına bağlı. Aslında yasama çalışmaları, sosyal ve ekonomik gelişmelerin gereksinimlerine uymalı. Bu gereksinimlere uymayan bazı kanunlar üzerinde zamanında değişiklik yapılmalı veya yenilenmeli. Yasama çalışmalarının güçlendirilmesiyle birlikte, bu sorunu çözebileceğiz."
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER