Ankara
02:01

TR | CH | EN   
Pekin
07:01


Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkelerinin yeşil politikaları

İklim değişikliğinin baskısı artmaya devam ettikçe, korumayı kucaklayan bir büyüme biçimine acil ihtiyaç var. Bu, özellikle Kuşak ve Yol İnisiyatifi rotalarındaki ülkeler için önemlidir.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılan ülkelerin çoğu gelişmekte olan ülkeler ve gelişmekte olan ekonomilerdir ve hâlâ kapsamlı ekonomik büyümeye güvenmekte ve sonuçta ciddi hava ve su kirliliğinden mustariptir. Toplam karbon emisyonları, küresel toplamın yüzde 60'ından fazlasını oluşturdu. İklim değişikliğine karşı en savunmasız olan ülkelerin yüzde altmışı Kuşak ve Yol İnisiyatifine katılıyor. Bu ülkeler yüksek nüfus yoğunluklarına, iklim kaynaklı afetlere, zayıf altyapıya ve yönetişime sahiptir ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltma ve bunlara uyum sağlama yeteneğinden yoksundur.

Bu durumu ele almak için, Kuşak ve Yol İnisiyatifinin inşası sadece etkili çevre kirliliği arıtma ve önleme tedbirlerine değil, aynı zamanda finansman ve yatırımın başlangıcında kaynak tahsisi için de önemlidir.

Çin hükümeti 2017 yılında "Yeşil Kuşak ve Yol" ve "Kuşak ve Yol Ekolojik ve Çevresel İş Birliği Planının Geliştirilmesi Kılavuzunu" duyurdu. Ayrıca, beş ila on yıl içinde istenen sonuçları üreten bir dizi önemli ekolojik proje gerçekleştirecektir.

ÇİN ULUSLARARASI ÇABALARI DESTEKLİYOR

Çin'in çabaları Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanmasına yeni bir ivme kazandırdı. Kuşak ve Yol İnisiyatifine katılan ülkelere yeni kalkınma fırsatları getirdi. Katılımcı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar, şimdiye kadar ekolojik ve çevresel işbirliği konusunda 50'ye yakın çok taraflı ve ikili anlaşma imzaladılar. Ocak 2018'de, Lancang-Mekong İş Birliği ile ilgili Beş Yıllık Eylem Planı (2018-22), nehir boyunca çevre sorunlarını ele almak ve bölgedeki çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınmanın genel hedeflerine ulaşmak için hizmete girdi. Kuşak ve Yol İnisiyatifi Uluslararası Yeşil Kalkınma Koalisyonu (BRIGC), ikinci Kuşak ve Yol Forumu'ndan sonra uluslararası uzlaşı, iş birliği ve uyumlu eylemleri hedef olarak belirledi. Çin ayrıca iklim değişikliği konusunda Kuşak ve Yol Ekolojik Büyük Veri Hizmet Platformu, Yeşil İpek Yolu Elçisi Programı ve Kuşak ve Yol Güney-Güney İş Birliği girişimini başlattı.

Kuşak ve Yol yatırımının, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin düşük karbonlu gelişim yolu vizyonu ile eşleşip eşleşemeyeceği, büyük ölçüde düşük karbonlu projelerin denizaşırı finansman için daha katı standartlarla teşvik edilip edilemeyeceğine bağlıdır. Kasım 2018'in sonunda, Kuşak ve Yol yatırımlarını yeşillendirmek için bir dizi ilke olan Kuşak ve Yol için Yeşil Yatırım İlkeleri (GIP), Londra'da, Çin ve İngiltere hükümetleri tarafından güçlü bir şekilde desteklendi. GIP, Birleşmiş Milletler (BM) Sorumlu Yatırım Girişimi'ne (UN PRI) dayanmaktadır ve düşük karbonlu sürdürülebilir kalkınma konularını Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dâhil etmeyi amaçlamaktadır.china daily
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER