Ankara
01:56

TR | CH | EN   
Pekin
06:56


Çin 4 adımda ekonomisini güçlü kıldı

Çin Halk Cumhuriyeti, 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) katılmadan önce ve sonra küresel serbest ticaret sistemine entegrasyonundan dolayı son on yılda küreselleşmenin en büyük faydalanıcısı olmuştur. Çin, parça ve bileşenleri ithal ederek "her ikisi de son teslim" yaklaşımını benimsedi. Buna karşın Çinli politika yapıcılar uzun zamandır bu büyüme modelinin Çin'i tam gelişmiş, yüksek gelirli bir ekonomiye dönüştüremeyeceğini anladılar.

Özellikle, 2008 küresel mali krizinin Batı ekonomileri üzerindeki ciddi etkisi Çin'i büyük ve daha yakından entegre bir iç pazar geliştirmeye itti. Bir başka ifadeyle Beijing yeni dönemde "iç dolaşım" yoluyla büyümeyi teşvik ederek "odak değişimi" gerçekleştirdi. Son yıllarda artan ABD ile ticaret anlaşmazlıkları ve ekonomik gelişmenin getirdiği yapısal eşitsizlikler bu modelin daha da fazla ivme kazanmasına neden oldu.

15 YILDA DENGESİZLİKLERİ DÜZELTİLDİ

Çin dengesizlikleri düzeltmek ve iç talebi artırmak için birkaç adım attı. Örneğin Renminbi'nin (RMB) 2005'ten sonra en az on yıl boyunca ABD doları karşısında değer kazanmasına izin verdi ve DTÖ'ye verdiği taahhütler doğrultusunda pazarını daha fazla yabancı şirketlere açmaya başladı. Çin, özellikle ara mallar konusunda değil aynı zamanda finansal piyasalarında da yabancı nüfuzuna izin verdi.  Bu adımlara paralel olarak artan sayıda serbest ticaret bölgesi tesis eden Çin, sınır ötesine sermaye akışını kolaylaştırma yönünde verdiği sözleri yerine getirdi.

İkincisi, Çin, son 15 yılda fiziksel altyapı ve lojistik yatırımlarını yıllık yüzde 20'nin üzerinde bir oranda artırmış dolayısıyla içeride otoyollar, demir yolları, havaalanları ve liman tesislerinin inşası hız kazanmıştır. Örneğin Çin son on yıl içinde 35 bin kilometreden daha fazla yüksek hızlı demir yolu ağı kurdu.

ÇİN BAĞRINDAN ÇIKAN TEKNOLOJİ DEVLERİ

Üçüncüsü, bu yüzyılın başından beri Çinli yetkililer bilgi ve iletişim altyapısını güçlendirdi. Bu bağlamda ülke çapında şirketler mobil ödeme, e-ticaret, internet gibi sektörlerde yenilik yapmaya teşvik edildi. Bu sürecin sonunda Alibaba, Tencent ve JD.com dahil olmak üzere birçok Çin merkezli küresel yüksek teknoloji şirketinin ortaya çıktı. Merkezi hükümet ayrıca 5G baz istasyonlarına yeni bir büyük ölçekli yatırım turu başlatmaya karar verdi.

Dördüncüsü, Çin yerel ekonomik mega bölgeleri birbirine entegre edecek ve iç talebi artıracak ulusal stratejik planları destekledi. Beijing- Tianjin-Hebei bölgesinin gelişimini hızlandırmak için taşınacağı Xiong'an Yeni Alanı'nın inşasını bunlardan sadece bir tanesi. Öte yandan Çin yönetimi Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'ni geliştiriyor ve Yangtze Nehri Kuşağı'ndaki 16 şehir arasında iş birliği teşvik ediyor. Çin'in batı ve güneybatı bölgelerinden Avrupa'ya ve güneydeki "yeni kara-deniz kanalına" giden demir yolu sadece Çin ekonomisini büyütmekle kalmayacak, aynı zamanda küresel tedarik zincirlerinin istikrarını korumasına da yardımcı olacaktır.

OLGULAR ÇİN'İN GÜÇLENEN ROLÜNE İŞARET EDİYOR

Tüm bunlar göz önüne alındığında Çin'in küresel tedarik zincirlerinden dışlanması mümkün gözükmüyor. Aksine, ilerleyen dönemlerde Çin küresel ticaret ve yatırımın aktif bir katılımcısı olacaktır. Çin, iç pazarına yabancı yatırımcılara daha fazla erişim açarken küreselleşmeyi daha da destekleyecek ve bu nedenle küresel ticaret dengesizliklerinin düzeltilmesine yardımcı olacaktır. İç talebi canlandırma çabalarının da yerli ve yabancı yatırımcılar için daha fazla genişleme fırsatı yaratacağı not edilmelidir.

Dolayısıyla, teknolojik açıdan yolları ayırma, ticaret yaptırımları veya küresel tedarik zincirlerinde yapılan değişikliklerin Çin'in gelecekteki ekonomik genişlemesine son vereceğine inanmak safça olacaktır. Eleştirmenler bunu göremeyecek kadar dar görüşlüyse bu Çin'in değil onların kaybıdır.china daily
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER