Ankara
16:34

TR | CH | EN   
Pekin
21:34


Yoksulluğu azaltmada 3 önemli hamle

Çin yoksulluğu azaltma politikası sayesinde 2012 sonunda 98,99 milyon olan mutlak yoksul kişi sayısını 2019 sonunda 5,51 milyona düşerken, yoksulluğun azaltılmasında dikkate değer başarılar elde etti. Bir başka ifadeyle mutlak yoksulluk ülke genelinde yüzde 10,2'den yüzde 0,6'ya kadar çekildi.

Belirgin yerel özelliklere sahip endüstrilerin geliştirilmesi, yoksulluğun ortadan kaldırılması için hayati önem taşır. Kırsal alanlarda sürdürülebilir endüstrileri teşvik ederek yoksul haneler gelirlerini artırabilir ve aynı zamanda beşerî sermayelerini de sonunda yoksulluktan çıkacak şekilde geliştirebilirler.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na göre, geçen yılın eylül ayına kadar ülkedeki yoksul hane halklarının yüzde 92'si, kendine özgü yerel özelliklere ve avantajlara sahip endüstrileri geliştirme projelerine katıldı. Bu sayede ailelerin yüzde 67'si esas olarak sanayi yoluyla yoksulluktan kurtarılmıştır. Buna karşın kırsal alanlardaki sanayilerin gelişiminin hala birincil aşamada olduğunu ve büyük ölçüde devlet sübvansiyonlarına dayandığını inkâr etmek mümkün değil. Çin hükümeti hala yoksulluğun azaltılmasında önemli bir rol oynuyor. Yine de hükümetin asıl görevinin bu tip bir destekten ziyade verimli bir rekabet atmosferi için piyasa oyuncularını kontrol altında tutmak olduğu akıllardan çıkarılmamalıdır.

DEVLET ROLÜNÜN SINIRLARI

Yoksulluğu azaltmak için kendine özgü yerel özelliklere sahip endüstriler inşa etmek çok önemlidir. Zira sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeye ve yoksulluğu azaltma modeli balık vermek değil balık tutmayı öğretmek olarak tasvir edilebilir. Bunun için ilk olarak yoksullaşmış bölgelerdeki sermaye dış destekten yoksun olduğundan, hükümet aktif olarak kaynakları devreye sokmalıdır. Hükümet, örneğin, işlem ve nakliye maliyetlerini azaltmak için lojistik altyapı, teknik eğitim, kalite izleme ve kamusal markalaşma gibi kamu hizmetleri sağlayabilir. Buna karşın hükümetin rolünün de bir sınırı olmalıdır. Mikro düzeyde işletmelerin riskleri kendi başlarına üstlenebilmelerine yardımcı olunmalıdır.

İkinci olarak, yoksulluk çeken bölgelerde kendine özgü yerel özelliklere sahip endüstriler inşa etmek için pazar potansiyelini belirlemek gerekir. Örneğin Weining ilçesi, Guizhou eyaleti Bijie'nin en fakir ilçelerinden biri olmasına karşın ilçenin eşsiz toprağı ve nispeten soğuk dağ iklimi nedeniyle, burada aşırı tatlı elmalar, alpin patatesler, sarı danshen (tıbbi bir bitki) ve diğer tarım ürünleri yetişir. Bu benzersizlikten yararlanan Weining ilçe hükümeti, e-ticaret vasıtasıyla yerel sakinlerin gelirlerini artırmaya yardımcı oldu.

REKEBETÇİ ENDÜSTİLER KURULMALI

Üçüncüsü, piyasa oyuncularının kendine özgü yerel avantajları olan rekabetçi endüstriler inşa etmelerini sağlamak önemlidir. Piyasa oyuncuları motive, iyi organize ve gerekli araçlara sahip olduklarında hedeflerini gerçekleştirmek için kaynak biriktirme olasılıkları daha yüksektir. Yoksulluk çeken bazı bölgeler esas olarak geri üretim ve örgütlenme biçimleri nedeniyle endüstriyel gelişmede geride kalıyor.

Öte yandan yoksul hane halklarına beceri eğitimi verilmesi de gereklidir. Sürdürülebilir yoksullukla mücadeleyi gerçekleştirmek için bu gereklidir. Bunun en ideal örneğini Kaşgar kentinin Shache ilçesinde kadife çiçeği ekerek yoksulluktan kurtulma mucizesinde tanıklık ettik. Çiftçiler önce kadife çiçeği konusunda deneyimi sahip olmadıkları için bu işe şüpheyle başladılar ancak kendilerine yeterli eğitim verilince işlerin rengi değişti. Zira yetkililer eğitimin yanında işletmeler ve çiftçilerin katılımı için tarım kooperatifleri kurdu. Sonunda, çiftçiler kadife çiçeği yetiştirme konusunda uzman oldular ve bu adımlar yoksulluktan kurtulmada hayati rol oynadı.china daily
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER