Ankara
07:27

TR | CH | EN   
Pekin
12:27


Çin atık sorunu ile nasıl mücadele edecek

Çin'in politikasını belirleyen aktöreler son üç yılda ülkenin kötüleşen atık sorununa daha fazla dikkat çekmeye başladı. 2018 yılında Çin'in kentsel katı atığı (MSW) 22,8 milyon tona ulaştı ve bu miktarın 2030'a gelindiğinde 409 milyon tona çıkması bekleniyor. Kentleşmek ve ekonomik büyüme arasındaki bağlantıya özellikle dikkat edilmelidir çünkü giderek şişen çöp hacmi hem çevre hem de iklim için tehdit oluşturmaktadır.

Çin 2017 yılında seçtiği kimi şehirlerde yeni atık ayırma düzenlemeleri için pilot bir program başlattı ve karar verici aktörler şimdi bu programı ulusal çapta uygulamayı planlıyor. Bu yılın nisan ayı sonlarında Çin Hükümeti, Katı Atık Yasası'nda yapılan değişiklikleri onaylayarak atıklarını ayrıştırılmasını zorunluluk haline getirdi.

Beijing merkezli iklim politikası düşünce kuruluşu olan Yenilikçi Yeşil Kalkınma Programı, düzenlemelerin Çin genelinde tam olarak uygulandığı takdirde sera gazı oluşumunun 2020 ile 2030 arasında 80,82 milyon tona düşeceğini hesaplıyor. Bu rakam 17,46 milyon yolcu taşıma aracının ürettiği yıllık emisyona denk değerdedir. Bunlar olumlu gelişmelerin faydalarını görmek için Çin'in yeni düzenlemelerinin dikkatle takip edilmesi gerektiği açıktır.

DÖRT AYRIŞTIRMA KATEGORİSİ

Çin'de 2017 yılında pilot bölgelerde uygulamaya konulan sınıflandırma yönetmeliği katı atıkları 4 gruba ayırmıştı. Bunları geri dönüştürülebilir maddeler (plastik, cam ve kâğıt), çabuk bozulan maddeler (çoğunlukla gıda atıkları), tehlikeli maddeler ve kalıntılar (yeniden kullanılamayan veya geri dönüştürülemeyen tehlikeli olmayan atık malzemeler) olarak sınıflandırmak mümkün.

1 Eylül'de yürürlüğe girecek olan revize edilmiş Katı Atık Yasası'nın bu yıl kabul edilmesiyle birlikte Çin'in 294 bölgesinde uygulamaların tamamı hayata geçecek. Bu sistem için bozulabilir maddeler ayrı yere alınacak ve çöp sahalarına daha az atık gönderilecekti. Bu sayede depolama alanlarından kaynaklanan sera gazı emisyonları daha da düşecektir.

AYRIŞTIRMA SİSTEMİ AKSAMAMALI

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne (UNFCCC) gelen veriler, Çin'in atık yönetiminden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının hızla arttığını ve bu emisyonların yüzde 70'inin metandan oluştuğunu gösteriyor. Çin'in yeni atık ayırma politikası bu emisyonları ama özellikle de

Elbette, tüm bunlar Çin'in yeni atık ayırma politikasını ne kadar iyi uygulayabileceğine bağlı. Bunun için Çin, çabuk bozulan maddeleri uygun şekilde toplamasına ve işlenmesine izin verecek sisteme sahip olmalıdır ki bu sanılanın aksine karmaşık bir görevdir. Diğer bir zorluk ise halkı ulusal atık ayırma seferberliğine ikna etmektir.

HALKA GÜVEN VERİLMELİ

Çin'de çok sayıda insan ayrıştırdığı çöplerin uygun şekilde muhafaza edilerek toplanıp toplanmadığını merak ediyor. Atıkların ayıklama sürecinin her aşamasının iyi yönetilmesi gerekiyor. Böylece insanlar çabalarının boşa gitmeyeceğinden emin olabilirler.

İleriye dönük olarak atık yönetimini iyileştirmenin ve sera gazı emisyonlarını azaltmanın bir başka yolu ise gıda atıkları baştan olmak üzere her türden atık oluşumunu azaltmak olacak. Bu konu önümüzdeki yıllarda daha fazla dikkat edilmesi gereken bir politika alanıdır.CGTN
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER