Ankara
07:03

TR | CH | EN   
Pekin
12:03


Çin ihracat kataloğuna 23 yeni teknoloji ekledi

Çin, 12 yıldır ilk kez ihracatı yasaklanan veya kısıtlanan teknolojiler listesini cuma günü revize etti. Listeden dokuz teknoloji silindi ve 23 yeni teknoloji eklendi, diğer 21 teknolojinin kontrolü için kilit noktalar güncellendi.

Ticaret Bakanlığının açıkça belirttiği gibi revizyonun amacı, ülkenin teknolojik ilerlemesini ve teknolojik iş birliğini daha iyi teşvik edebilmesi için teknoloji ihracatının yönetimini düzenlemek ve aynı zamanda ekonomik güvenliğini korumaktır. Ancak bazıları bu adımı Çin ile ABD arasındaki yükselen gerilimin arka planına karşı yorumluyor.

Uzmanların da belirttiği gibi, revizyon, "veri analizine dayalı özelleştirilmiş bilgi hizmeti teknolojisi" ve "yapay zekâ etkileşimli arayüz teknolojisi" işlemlerini daha sıkı denetimi altına alıyor. Bu, ByteDance'ı doğrudan etkileyebilir, çünkü ABD'deki TikTok operasyonlarından vazgeçmeden önce hükümetin onayına ihtiyaç duyacaktır. Listedeki teknolojileri ihraç etmeye eşdeğer olacağından ve gerekli lisans prosedürlerini tamamlaması gerekecek.

ÇİN ŞİRKETLERİ BÜYÜK AVANTAJLARA SAHİP

Çinli şirketler, öngörüleri ve yaptıkları büyük girdiler ile Çin'deki ilgili endüstrilerin hızlı gelişimi sayesinde bu teknolojilerde öncü avantajlara sahip. Uygulama konusunda Çin'i karalayan Batılı güçler birçok gelişmiş ülkenin geleneksel bir uygulaması olduğu gerçeğinden asla bahsetmez.

Söz konusu ayarlamalar, Çin'in diğer ekonomilerle teknoloji ticaretini kolaylaştırmak için atması gereken gerekli ve sabit bir adımdır. Çünkü ihracat için yasaklanmış ve kısıtlanmış açık ve güncel bir teknoloji kataloğu, ticaretin idaresini kolaylaştırmaya yardımcı olur. Tüm tarafların çıkarları doğrultusunda uluslararası standartlar ışığında daha şeffaf ve öngörülebilirdir.

Çin, küresel tedarik zincirlerinde daha yüksek bir konum elde etme çabalarını hiçbir zaman durdurmadığından, gelecekte daha fazla stratejik teknolojinin gelişmesi öngörülebilir.

Şimdiye kadar henüz ihraç edilemeyen teknolojiler için bile, eğer kamu yararı için önemliyse, Çin meyvelerini dünyayla paylaşmaktan asla çekinmedi ve teknolojinin insanlara daha iyi hizmet etmesine izin vermek için bunu yapmaya devam edecek.cri türk
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER