Ankara
08:11

TR | CH | EN   
Pekin
13:11


Pandemi ile artan dijital adaptasyon

Teknolojilerin uygulanmasının arkasındaki temel itici güç sosyal taleptir. Yeni koronavirüs pandemisini kontrol önlemleri ile pandemi sonrası iş ve üretimin yeniden başlamasının dijital teknolojiler için benzeri görülmemiş bir talebe yol açtığı açıktır.

Halk sağlığı acil durumu sırasında, temassız bir yaşam tarzını kolaylaştıran Çin'in dijital ekonomisi patlama yaşadı. Çevrimiçi alışveriş, çevrimiçi öğrenme, çevrimiçi tıbbi danışmanlık, telekonferans ve e-devlet sistemleri artık normal hayatın bir parçası oldu.

Aynı zamanda, yeni dijital uygulamalar ortaya çıkıyor ve virüse karşı mücadelede çok önemli bir rol oynuyor.

The Lancet dergisinde haziran ayında yayınlanan bir makaleye göre, düşük Covid-19 ölüm oranlarına sahip ülkeler şu ortak stratejilere sahip.  Erken gözetim, test etme, iletişim kurma ve sıkı karantina uygulaması. Bu stratejileri etkin bir şekilde uygulamak için gereken koordinasyon ve veri yönetimi ölçeği, dijital teknolojilerin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.

PANDEMİ SIRASINDA TEKNOLOJİ İŞLERİ NASIL KOLAYLAŞTIRDI?

Örneğin temas takibini ele alalım. Çin'de yerel yönetimler, salgın önleme ve kontrol amacıyla bireylerin 14 günlük bir süre boyunca yakın temaslarını belirlemek için sağlık, telekomünikasyon ve ulaşım departmanlarından bilgi alır.

2018'de, Çin'deki cep telefonu kullanıcıları için internet penetrasyon oranı yüzde 82'yi aştı ve akıllı telefon kullanıcılarının etkilenen bölgelerden gelip gelmediğini veya ziyaret edip etmediğini kontrol etmek için telekom büyük verilerini kullanmak için zemin hazırladı. Oxford Üniversitesi ekibi tarafından yapılan bir araştırma, bu aracı etkili kılmak için yüzde 60'lık bir mobil internet kullanım oranına ihtiyaç olduğunu gösterdi.

Sağlık kodu, Alipay ve WeChat uygulamalarının dijital sağlık özelliğidir. Formları tekrar tekrar doldurmaktan daha uygun olduğu için halk tarafından memnuniyetle karşılandı. Kişilerin kodu gösterdikten sonra mekânlara girmesine izin veriliyor. Hastalık kontrol kurumları için bu özellik, bilgi toplama ve temas takibinin verimliliğini artırırken, çok sayıda evrak işini inceleme ihtiyacını ortadan kaldırdı.

Dijital teknolojiler, pandemiyi kontrol etme mücadelelerinde hükümetlere yardımcı olan güçlü araçlardır, ancak bireylerin mahremiyeti ve verileri korunmalıdır. Çin, kişisel verilerin meşru kullanımını korumak için çeşitli önlemler almıştır. Çin Ulusal Halk Kongresi, normal ve acil durumlarda büyük verilerin kullanımı için daha sağlam bir yasal temel sağlayacak olan kişisel bilgilerin korunması ve veri güvenliği ile ilgili yasalar oluşturma çabalarını artırmaktadır.

YASAL ALTYAPI OLUŞTURULMALI

9 Şubat'ta Çin Siber Uzay İdaresi, Kişisel Bilgileri Etkin Bir Şekilde Koruma ve Ortak Önleme ve Denetimi Desteklemek için Büyük Verileri Kullanma Bildirimini yayınladı. Bu bildirim, pandemi sırasında büyük verileri kullanırken kişisel bilgileri korumak için açık bir yasal dayanak ve teknik özellikler sağlar. Kişisel bilgileri toplayan veya bulunduran kuruluşlar, veri güvenliği ve korumasının sorumluluğunu üstlenir. Hukuka aykırı eylemler kovuşturma için Danıştay tarafından denetlenir.

Çin'deki her düzeydeki hükümetler, virüs enfeksiyonu güncellemelerini ve haritalarını yayınlarken ilgili yasa ve düzenlemeleri takip etti. Telekomünikasyon şirketleri, kanun ve yönetmeliklere uygun veri sağlarken, kendilerini sıkı bir şekilde disipline etmek ve iş birlikçilerini yönetmek için teknik kapasitelerini geliştirdiler. Pandemi sonrası dönemde sosyal talebin Çinli işletmelerin ve devlet hizmetlerinin dijital dönüşümünü daha da teşvik etmesi muhtemeldir.china daily
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER