Ankara
08:45

TR | CH | EN   
Pekin
13:45


Zorunlu iyileşme

Kuşak ve Yol İnisiyatifi tarafından yaratılan fırsatlar sayesinde dönüşen küresel akım ve değişen jeopolitik manzara, küresel ekonomik ve ticari çevreler, aralarında Çin'de önemli varlığa sahip çokuluslu girişimlerin bulunduğu artan sayıdaki girişimler, tedarik zincirlerini yeniden gözden geçiriyor ve uygun hale getiriyor.  

Bu girişimler, çeşitli üretim alanlarından ve ulaşılamayan genişlemiş pazardan faydalanmak amacıyla üretim birimlerini Çin'den Güneydoğu Asya ülkelerine genişletmenin ya da taşımanın avantajlarını değerlendiriyor.

Güneydoğu Asya ülkeleri arasında 96,5 milyon nüfusuyla Vietnam en hızlı büyüyen ekonomilerden biri ve sağlam büyüme gösteriyor. Vietnam, yeni korona virüs salgını yüzünden bu yıl yüzde 2,7 oranında büyüme öngörse de çabuk toparlanması ve 2021'de Gayri Safi Milli Hasılası'nda yüzde 2,7 büyüme kaydetmesi bekleniyor.

Başta elektronik tüketicileri için olan düşük katma değerli üretim akımı ve Sony, Panasonic ile Samsung gibi özellikle Japonya ve Güney Kore'de bulunan çokuluslu şirketler üretim süreçlerinin bir bölümündeki üretimlerini, Çin-Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ticari sürtüşmesi yüzünden Çin'den Güneydoğu Asya ülkelerine kaydırıyor. Ticari sürtüşmeler Çin ve diğer ülkelerdeki birçok şirketi, ABD'nin Çin'den olan mallara uygulamakla tehdit ettiği tariflerden sakınmak için tedarik zincirlerini yeniden tasarlamaya ve optimize etmeye yönlendirdi.

Aslında 2019'da Çin'den Vietnam'a doğrudan yabancı yatırım, ABD'nin ticari sürtüşmeleri tetiklemesinden bu yana iki katına çıkarak 2 milyar doları aştı ve artışın durmayacağı tahmin ediliyor.

ÇİN YÜKSEK KATMA DEĞERLİ VE SOFİSTİKE MAL ÜRETİMİNDE BÜYÜK ROL OYNUYOR

Çin halen, yüksek katma değerli ve sofistike mal üretiminde büyük rol oynuyor. Özellikle gelişmiş otomasyon ve esnek üretim kabiliyeti gerektiren üretimin son aşamasında Güneydoğu Asya ülkeleriyle karşılaştırıldığında sahip olduğu bu avantajın tadını çıkarıyor. Bu gerçek gözlemlerimize ve birçok çokuluslu girişimin üst düzey yöneticileriyle yaptığımız görüşmelere dayanıyor.

Büyük iç pazar talebini ve bol iş gücü arzını birçok Çinli üretici, niş ürünler yaparak ya da niş pazarlarına hizmet vererek iyi bir ekonomik ölçekte çalışmayı ve hayatta kalmayı başardı.

Çin'de rekabetçi maliyetler yüzünden bazı çokuluslu şirketler, ucuz iş gücünden ve "üretildiği ülke etiketinden" faydalanmak için tamamını olmasa da kısmen üretimlerini Güneydoğu Asya ülkelerine taşıyorlar. Daha sonra yarı tamamlanmış ürünlerini nihai hale getirmek için Çin'e geri getiriyorlar.

PricewaterhouseCoopers (PwC) China ve Amerikan Ticaret Odası tarafından Shanghai'da eylülde ortak yayımlanan 2020 Çin İş Araştırma ve Raporu'na göre, Çin'de üretim operasyonu yürüten ya da dışarıdan temin eden 200'den fazla kişinin yüzde 70,6'sı Çin'deki üretim yerlerini değiştirmek niyetinde olmadıklarını söyledi. Yüzde 14'ü de üretimlerinin bir bölümünü Güneydoğu Asya ülkelerine, Meksika ya da Hindistan'a taşıdıkları; yüzde 3,7'si de bazı üretimlerini ABD'ye taşıdığını bildirdi.

Ankette, üst düzey yöneticilerden 2020'deki yatırımlarını yeniden değerlendirme ve azaltma nedenlerini de belirlemelerini istedik. Şaşırtıcı bir şekilde, yüzde 31,2'si salgının etkisinden kaynaklandığını söyledi ve bu durum, salgının yalın üretim yüzünden küresel tedarik zincirlerindeki göreceli karmaşıklığını ve savunmasızlığını ortaya çıkardı.

ÇİNLİ TEDARİK ZİNCİRLERİ DAYANIKLI

Sonuç olarak tedarik zincirleri maliyet verimliliğinden ziyade esnekliğe ve çevikliğe göre değerlendirilir. Çin'deki üretim 2020'nin ilk yarısında salgından etkilenmesine rağmen, Çin hükümetinin, iş faaliyetlerinin güçlü bir şekilde toparlanmasına yol açan; özellikle diğer Asya ülkelerindeki yüzde 2,02'lik ortalama büyümeyle karşılaştırıldığında 2020 Temmuz'da yüzde 10,4 ihracat büyümesiyle Covid-19 salgınını idaresindeki kararlılığı ve etkinliği, Çinli tedarik zincirlerinin dayanıklılığının bir göstergesi.  

Buna ek olarak Çin'in yüksek gelişmiş ulaşım altyapısı ve lojistik sanayisi, zamanında ve yüksek verimlilikteki üretimi kolaylaştırıyor; üretim maliyetini düşürüyor; pazara giriş süresini kısaltıyor ve müşteri tatminini artırıyor.  Ayrıca Çin'in etkili ve kompakt enerji ve kamu hizmet sektörleri üretim birimlerine sabit ve kesilmeyen enerji tedariki sunuyor ve böylece onların büyümesine yardımcı oluyor. 

Güneydoğu Asya ülkelerindeki altyapı ve enerji sektörleri karşılaştırıldığında bu ülkelerdekiler nispeten az gelişmiş ve bu nedenle tam üretim verimliliğini ve rekabet avantajını yakalayamıyor.

"ÇİN-GÜNEYDOĞU ASYA" SANAYİ BÖLGESİ OLUŞTURULABİLİR

Üretimde güçlü bir oyuncu olabilmek için bir ülke, makine ekipmanları için ağır sanayi geliştirmeye gerek duyar. Ağır sanayi Çin'de son derece gelişmiştir ve geniş endüstri yelpazesinden makineler kullanarak farklı ürünler üretebilir. Güneydoğu Asya ülkelerindeki endüstriyel kalkınma son birkaç yıldır hızlanırken, üretim kapasiteleri en son teknoloji sanayi ürünlerinin üretim kapasiteleri nispeten düşük kalıyor ve Çin'in sanayi kalkınma hızına yetişmede yavaş kalıyorlar.

Güneydoğu Asya'nın yakın zamanda küresel üretim merkezi olarak Çin'in yerini tamamen alması muhtemel görünmüyor. Aksine bu bölgenin Çin'i takviye etme olasılığı daha yüksek görünüyor. Ekonomik ölçek, endüstriyel ve dijital altyapı, ağır sanayi, ileri bilim ve Ar-Ge avantajlarına güvenen Çin, gelişmiş montaj hatları tarafından desteklenen yüksek katma değerli bir üretim tabanına geçiş yapacak sürdürülebilir bir ekonomi haline geliyor.

Bununla birlikte, Güneydoğu Asya ülkeleri, üretim sürecinin bir kısmının Çin'den taşınması nedeniyle büyük ekonomik büyüme fırsatları yakalayacak.Çin ve Güneydoğu Asya arasındaki sinerji, iki tarafın nihai teslimatların üretilmesinde, düşükten-kaliteli üretimde, geniş bir ürün yelpazesinin rekabetçi üretim sürecinde tamamlayıcı roller oynamasına ve pazara daha kısa sürede ulaşmasından yararlanmasına yardımcı olacaktır.

Çin ve Güneydoğu Asya ekonomileri, birbirine bağlı bir "Çin-Güneydoğu Asya" sanayi bölgesi oluşturmak için bir araya gelebilir ve Asya'nın küresel endüstriyel üretimdeki önemini toplu olarak artırmak için genişletilmiş bir "küresel fabrika" halini alabilir.china daily
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER