Ankara
13:35

TR | CH | EN   
Pekin
18:35


Çin- Avrupa demir yolu hattı boş kalmadı

Yeni tip koronavirüs salgının küresel ulaşım ağlarına darbe vurmasına karşın, Çin ve Avrupa yük trenleri rekor miktarda mal taşımaya devam ediyor. 2020'nin ilk yarısında Çin-Avrupa yük trenleri, bir önceki yıla göre yüzde 36 artışla 5 bin 122 sefer yaptı. Ağustos ayında bin 247 yük treni, Çin ile Avrupa arasında sırasıyla yıllık yüzde 62 ve yüzde 66 artışla 110 bin TEU (yirmi fit eşdeğer birim) taşıdı.

Çin-Avrupa yük trenleri salgın sırasında taraflar ile diğer Kuşak ve Yol ülkeleri arasında malların taşınması noktasında önemli bir rol oynadı. Bu nedenle trenler, Kuşak ve Yol İnisiyatif'nin amiral gemisi olarak kabul edilebilir. Proje özellikle beş alanda çığır açmıştır: Birincisi, gümrükleme prosedürlerindeki farklılıklara rağmen proje güzergâhlar boyunca ülkeler arasında bilgi paylaşımını, düzenlemelerin karşılıklı tanınmasını ve karşılıklı kanun yaptırımını teşvik eti. Böylece tekrarlanan gereksiz kontrollerin yerini kolaylaştırılmış ticaret aldı.

ORTAK FİYAT TARİFESİNE VARILDI

İkinci olarak, Çin Posta Servisi güzergâhlar üzerindeki ülkelerdeki muadilleriyle posta anlaşmaları imzaladı. Ekim 2016'da Chongqing'den Frankfurt'a 139 posta paketinin başarılı bir şekilde teslimi, Çin ile Avrupa arasında demir yolu ile doğrudan posta bağlantılarının başlangıcı oldu. Bu aynı zamanda sınır ötesi e-ticaret için yeni kanal anlamına geliyordu.

Üçüncüsü, güzergâh üzerindeki ülkeler trenleri kendi programlarına göre çalıştırıyorlardı. Bir başka ifade ile sınır ötesi trenlere gereken önemi vermemişlerdi ve farklı ülkeler farklı oranlarda ücret alıyorlardı. Demir yolu otoriteleri arasında koordinasyon sağlandıktan sonra çalışma sürelerini ve fiyatları belirleyen beş noktalı bir operasyon planı oluşturdular. Sonuç olarak, ortalama navlun rota üzerindeki maliyet kilometre başına tek vagonda 1 dolardan kilometre başına vagonda yarım dolara düştü.

KOORDİNASYON VE KALİTEDE REKABET

Dördüncüsü, düzenli iletişim ve uygun koordinasyon, güvenlik riskleri, soğuk kışlar ve boş konteynerlerin toplanması gibi diğer sorunların çözülmesine yardımcı oldu.

Son olarak Çin-Avrupa yük trenleri ağına katılmak için daha fazla Çin şehri yarışırken, yetkililer bunları birbirine bağlamak için birleşik markalar, organizasyonlar, fiyatlar, hizmet standartları, yönetim ekipleri ve koordinasyon platformları oluşturmak için çaba harcadı.

BEŞ ALANDA KARŞIKLI İŞ BİRLİĞİ

Şimdiye değin mükemmel performanslarına rağmen, Çin-Avrupa yük trenleri yeni zorluklarla karşı karşıya çünkü salgın uluslararası yatırımlarda ciddi bir düşüşe neden oldu. Bu nedenle, yetkililer uzun vadeli dış zorluklarla başa çıkmaya hazırlıklı olmalıdır. İlk olarak, yetkililer Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 2013 yılının Eylül ayında Kazakistan'daki Nazarbayev Üniversitesi'nde yaptığı Kuşak ve Yol İnisiyatifi konuşmasında vurguladığı üzere karşılıklı bağlılığın beş yönüne (politika, ulaşım, ticaret, para birimi ve insanlar ve kültür) odaklanmalıdır. Beş alandaki bağlantı, daha geniş alanlarda iş birliğini teşvik edecek ve İpek Yolu Ekonomik Kuşağına katkıda bulunurken bölgesel iş birliğini genişletmeye yardımcı olacaktır.

Yollar, köprüler ve diğer büyük ölçekli ağır varlık yatırımları, Kuşak ve Yol inşaatının ilk adımı olmak zorunda değildir. Bunun yerine, önce mevcut tesislerin ve ağların envanterini bilmeliyiz. Bununla birlikte Kuşak ve Yol İnisiyatifi inşaatı tek ülke şovu olmadığı için sermaye kaynakları arasında da eş güdüm kurulması gerekiyor. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2019'da İkinci Kuşak ve Yol Forumu'nda finans kurumlarının iş birliği teşvik etmişti. Bunun yanı sıra, Çinli yetkililer komşu ülke ve bölgelerle iş birliğini de derinleştirmelidir. Bugünden bakıldığında salgının dünyanın pek çok yerinde derinleştiği ve bunun küresel tedarik zincirlerine yansıdığı görülebilir. Dolayısıyla Çin, daha fazla ikili ve çok taraflı serbest ticaret anlaşmalarına ulaşmak için uzun vadeli dostluklar ve iyi komşuluk gibi jeopolitik avantajlarından yararlanmalıdır.

ÇİN PARA BİRİMİNİN GELECEKTEKİ STATÜSÜ

Son olarak, renminbinin (RMB) uluslararasılaşma süreci hızlandırılmalıdır. Geçen yıl, RMB rezervleri Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Resmi Döviz Rezervleri arasında beşinci rezerv olarak yer aldı. RMB, küresel döviz işlemlerinin sadece yüzde 4,3'ünü oluşturuyor ve başlıca uluslararası ödeme para piyasalarında sadece yüzde 1,76'lık bir paya sahip. Elbette bu rakamlar, Çin'in dünyanın en büyük tüccar konumunu yansıtmıyor.

İyi haber şu ki, Kuşak ve Yol İnisiyatifi sayesinde RMB diğer ülkelerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Örneğin, 2019'un sonunda Çin, 21 Kuşak ve Yol ülkesiyle yerel para birimi takas anlaşmaları imzaladı ve RMB için kurumsal düzenlemeler yaptı. İleriye baktığımızda, şu ana kadar elde edilen başarıya dayanarak RMB'yi döviz rezerv para birimi olarak teşvik etmemiz gerekiyor. china daily
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER