Ankara
07:55

TR | CH | EN   
Pekin
12:55


Çin halkı geçmişte sayısız mücadele verdi

Çin, krizleri fırsata çevirmesine ve değişikliklere başarıyla yanıt vermesine yardım eden, Covid-19 salgını ve sellere karşı bir dizi önemli mücadeleyi kazandıktan sonra, 71. kuruluş yıl dönümü kutluyor. Testlerde başarılı olan Çin, şimdi milyarlarca Çinlinin güven ve gururla yeni bir döneme doğru büyük bir yolculuğa çıkacağı tarihin yeni bir noktasında bulunuyor.

İnsanlık tarihi tıpkı bir nehir gibi, hem barışçı anlara hem de büyük çalkantılara tanık olarak, daima akar. Kahraman Çin halkı asla yağmur ile fırtınalardan korkmadı ve daima zorluklara rağmen ilerlemeye devam edecek. Bu yıl ağır bir durum ve benzeri görülmemiş zorluklar karşısında kalan Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi, merkezinde Yoldaş Xi Jinping olmak üzere, güçlü liderlik ve muhteşem bir yönetişimle, krizlerden yeni fırsatlar yaratarak ve değişiklikler arasında şans arayarak, bütün etnik gruplardan Çin halkına zorluklarla mücadelesinde liderlik etti. Bunun sonucunda Çin istikrarlı bir reform ve açılma performansını sağladı ve 13'üncü 5 Yıllık Planı başarıyla sonuçlandırdı. Çin'in yoksulluk üzerinde nihai bir zafer kazanması ve bütün yönlerden orta düzeyde refah içinde bir toplum kurmayı tamamlaması bekleniyor.

Ani Covid-19 salgını karşısında, milyarlarca Çinli, ÇKP Merkez Komitesi'nin güçlü liderliği altında virüse karşı nefes kesici bir savaş başlattı, tarihin ağır testine karşı durarak, büyük stratejik sonuçlar elde etti, tarihte insanlığın hastalıklara karşı savaşında başka bir başarı yarattı ve insanların sağlığını, ulusal dayanışmayı, fedakârlığı, bilime saygı ve insanlık misyonu duygusunu birinci sıraya koyarak, Covid-19 salgınına karşı mücadelede büyük bir ruh yarattı.

Çin, Covid-19 salgınından sonra yeniden büyümeye geçen ilk büyük ekonomi oldu ve dünyaya hem salgın önleme hem de ekonomik toparlanmada liderlik ediyor. Bu da ülkenin yönetişim stratejisinin dikkate değer etkinliğini kanıtlıyor.

Boyun eğmez Çin halkı bir kez daha zorluğu yendi ve tarihte şanlı bir sayfa yazdı. Büyük Çin Halk Cumhuriyeti'ne selam olsun, büyük Çin halkına selam olsun.

ÇİN HALKI GEÇMİŞTE SAYISIZ MÜCADELE VERDİ

Zaman tarihi kaydeder ve gelecek doğrultuyu haber verir. Geçmişte, Çin halkı sayısız mücadele verdi ve sayısız rüyayı gerçekleştirdi. Bugün ülke ÇKP'nin güçlü liderliği altında ve halkın dayanışması ile bir dizi dikkate değer mücadeleden geçiyor. 

Uzun dönemli ve azalmayan çabalar sayesinde, Çin ulusu, bütün yönlerden orta düzeyde refah içinde bir toplum kurmayı tamamlayarak, kendisini binlerce yıldır uğraştıran mutlak yoksulluğa bir son verecek. Bu Çin halkının azimli mücadelelerinin sonucudur ve ulusa daha büyük hedeflere doğru gitme ilhamı verecek. Ülke ulusal yenilenme hedefine daha yaklaştıkça, daha fazla zorluk ve meydan okumalarla karşılaşacak. İki yüzyıllık hedeflerin birleştiği bir zamanda, ülke iç ve dış durumları diyalektik bir tarzda anlayıp kavramalı, fırsatlar ile risklerin farkındalığını geliştirmeli, mevcut kalkınma sonuçlarının değerini bilmeli ve kalkınma ivmesini sağlamlaştırmalı, kaynakları bir araya getirmeli ve kendi işlerini daha iyi yönetmeye odaklanmalı ki, yeni dönemdeki büyük yolculukta cesaretle ilerlesin.

Çin daha fazla gelişmeyi başaracak cesaret ve güce sahiptir. Dünyanın ikinci büyük ekonomisini yeniden inşa etmenin ürkütücü görevleri karşısında bir ülkeyken, Çin ayağa kalktı, zenginleşti ve güçlü hale geldi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından, 40 yıllık reform ve açılma dönemi dâhil 71 yıl geçmesinden sonra, özellikle ÇKP'nin 2012'deki 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana, Çin kendi halkına dayanarak, hızlı ekonomik kalkınma ve toplumsal istikrar mucizeleri yaratarak, imkânsızı mümkün hale getirdi.

Bugün ülkenin kapsamlı ulusal gücü, zorluklarla başa çıkabileceğine güvenidir; kurumsal avantajları ise, risklerle mücadelede temel bir garanti olarak hizmet ediyor. Çin önümüzdeki 14'üncü 5 Yıllık Plan döneminde yeni bir kalkınma aşamasına girecek. Dış ortamda köklü ve karmaşık değişiklikler olmasına rağmen, Çin ekonomisinin iç ortamdaki düzenli uzun dönemli kalkınma temel eğilimi değişmedi. Çin ekonomisinin yeterli potansiyel, büyük esneklik, güçlü canlılık, büyük manevra alanı ve birçok politika araçlarına sahip temel nitelikleri değişmedi. Ve Çin'in kalkınmasının avantajları ve koşulları değişmedi. 

ÇİN YENİ DÖNEMDE BÜYÜK YOLCULUĞA DEVAM EDECEK

Çin kalkınma durumunu bilim temelli bir tarzda analiz edip kavrayacak, istikrarı korurken ilerlemeyi amaçlama genel prensibine bağlı kalacak, yeni kalkınma felsefesini uygulamaya devam edecek, kalkınmayı yüksek nitelikli, daha verimli, daha adil, daha sürdürülebilir ve daha garantili yapmak için çalışacak. Ülkenin kaderinde her türden zorlukları ve riskleri yenmek ve geleceği kazanmak için inisiyatif ve avantajlar kazanmak yazılı.

Çin, daha fazla kalkınmayı gerçekleştirecek kararlılık ve güvene sahip. ÇKP gelecek yıl kuruluşunun 100. yılını kutlayacak. Geçen yüzyılda, parti halkın hayatını iyileştirme sözünden asla sapmadı. İşgal edildiğinde ve parçalandığında ısrarla savaştı, temel olarak hayatta kalmak için mücadele ederken gayret gösterdi ve gelişmeler karşısında zamanla ilerledi.

ÇKP ve Çin halkı azimle bütün zorluklara karşı çıkıp yenme cesaretini gösterdi. ÇKP'nin güçlü liderliği altında, halka güvenerek ve zorluklara cesaretle karşı çıkarak, Çin'in yeni başarılar yaratacağı muhakkak.

Bugün ülke ulusal yenilenme hedefini gerçekliğe dönüştürme hedefine her zamankinden daha yakın, daha emin ve daha yapabilecek durumda. Xi'nin merkezinde olduğu ÇKP Merkez Komitesi'nin etrafında sıkı biçimde birleşecek, siyasi dürüstlüğü sürdürme gereğini açıkça aklında tutacak, büyük resim bakımından düşünecek, çekirdek liderliği takip edecek ve birliğini sürdürecek, Çin karakterli sosyalizmin kültürü, rotası, teorisi ve sistemine büyük güven geliştirecek, Genel Sekreter Xi Jinping'in hem Parti Merkez Komitesi hem de bir bütün olarak partideki merkezi konumunu sağlam bir şekilde destekleyecek ve Parti Merkez Komitesi'nin yetkisini ve merkezileşmiş, birleşik liderliğini sağlam bir şekilde destekleyecek.

Ülke tarihin doğru yanında durmalı, Çin karakterli sosyalizmin yoluna bağlı kalmalı, Çin halkının büyük yenilenme hedefini gerçekleştirmeye doğru ilerlemeli ve halkı için daha iyi bir yaşam yaratmaya devam etmelidir. Çin halkı ile Çin ulusunun ilerlemesini hiçbir güç durduramaz.People's Daily
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER