Ankara
01:35

TR | CH | EN   
Pekin
06:35


Ekolojik medeniyet kavramına odaklanmak

Çin, doğal afetlerdeki adil payını uzun süredir tecrübe etti. Yalnızca geçen yıl, ülkede depremler, tayfunlar, kuraklıklar ve diğer olumsuz doğa olaylarından kaynaklanan doğrudan ekonomik kayıplar 300 milyar yuan'dan fazlaydı. Daha yakın zamanlarda şiddetli yağmurlar büyük sellere yol açarak 26 milyar dolardan fazla doğrudan ekonomik kayba neden oldu, 6,35 milyon insanı etkiledi ve 4 milyondan fazla kişinin tahliye edilmesini gerektirdi. Ekonomik büyüme ile, doğal olaylara maruz kalan nüfus ve varlıklar arttı. Aynı zamanda, çevresel bozulma ve iklim değişikliği, olumsuz meteorolojik olayların neden olduğu afetlerin sıklığında ve yoğunluğunda artışa neden oldu. Artan maruziyet ve daha yoğun tehlikeler, 1'den fazla ülkede belirli zorluklar ortaya çıkardı.

Çin'in bu zorlukları ele almaya yönelik yaklaşımı, Beijing Normal Üniversitesindeki Çin Afet Azaltma ve Acil Durum Yönetimi Akademisi'nden uzmanlarla iş birliği içinde hazırlanan yakın tarihli bir Dünya Bankası bilgi notunun konusu. Yayın, Çin'in afet riskini azaltma konusundaki son çabalarını değerlendirdi ve esnekliği geniş ölçekte güçlendirmek için ne yapılması gerektiğine dair içgörüler sağladı.

ÇİN'İN AFET RİSKİNİ AZALTMA KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARI

Etkili olduğu kanıtlanmış yaklaşımlardan bazıları şunlar:

Devlet tarafından planlama ve rehberlik: Çin, 1998-2010 için ilk çok yıllı, kapsamlı ulusal afet azaltma planını hazırladı ve 2007'den beri ülke, hükümetin beş yıllık planlama döngüsüne uygun olarak Kapsamlı Afet Önleme ve Azaltma Planları hazırlıyor. Yerel yetki alanları arasında etkili iş birliğini sağlamak için çok daha fazlasının yapılması gerekmekle birlikte, bu planlar uzun vadeli planlama ve azaltma çabalarının risk azaltma müdahalelerine rehberlik etmek için kritik olduğunu gösterdi. Yıllar içinde reaktif afet azaltma programından proaktif afet azaltmaya geçiş ortaya çıktı.

Gösteri toplulukları: Hükümet, yerel düzeyde dayanıklılığı güçlendirmenin neye benzediğine dair bir örnek oluşturmak için çok çalıştı. 2008 afet önleme ve hafifletme planının bir sonucu olarak, yetkililer ülke çapında 12 binden fazla topluluğu afet riskinin azaltılması için "gösteri toplulukları" olarak seçti. Girişimin bir düzine yılı geride bırakıldığında, mekânsal analizler, ülkenin gösteri topluluklarının yalnızca afet riskinin azaltılmasında etkili olmadıklarını, aynı zamanda çevredeki topluluklarda kapasite geliştirmeyi teşvik etme hedeflerine ulaştıklarını gösterdi. Çin'in büyüklüğü göz önüne alındığında, ülke çapında ölçeklendirilmesi ve toplulukların katılımının derinleştirilmesi, büyük ölçüde ülkenin önümüzdeki yıllarda genel direncini belirleyecek.

Bölgeler arası iş birliği programları: 2008'de Sichuan eyaletinde meydana gelen Wenchuan Depremi'ne yanıt olarak Çin, mali ve teknik yardım sağlamak için ülke genelinde seçilmiş iller ile belediyeleri Wenchuan çevresindeki en şiddetli etkilenen iller ve şehirlerle eşleştiren bir karşı destek programı oluşturdu. Program, etkilenen bölgelerin özel ve özel destekten yararlanmasını sağlarken, aynı zamanda şaşırtıcı yeniden inşa maliyetlerinin karşılanmasına yardımcı oldu. Benzer bir yaklaşım, Covid-19 krizinin ilk günlerinde kullanıldı ve illerin, ortaya çıkan pandemiye nasıl yanıt verebilecekleri konusunda akranlarından yararlı dersler almalarını sağladı.

Afet bilgisi; ülkenin dayanıklılık artırımı, afet kaybı verilerinin standartlaştırılmasına yönelik amansız çabalardan yararlanarak afet riskini azaltma uygulayıcılarının ülkenin olumsuz olaylara maruziyetini analiz etme becerilerini güçlendirdi. Bu süreç aynı zamanda büyük afetlere müdahalelerin hızlandırılmasına da yardımcı oldu. 2013'teki Lushan Depremi'nin ardından, yine Sichuan eyaletinde, afet durumu stabil hale geldikten sonra kapsamlı bir etki değerlendirmesi yapmak, 2008'deki Wenchuan Depremini izleyen 112 güne kıyasla yalnızca 27 gün sürdü. Bu yaz büyük sellerin zarar değerlendirmesi, 27 ili ve 63 milyondan fazla insanı etkileyen, bir aydan kısa sürdü.

"EKOLOJİK MEDENİYET" KAVRAMINA ODAKLANMAK

Risk transferi; risk azaltma önlemlerinin ötesinde Çin, risk transfer araçlarıyla da deneyler yaptı. Kısa süre önce Shenzhen ve Ningbo şehirleri ile Yunnan ve Sichuan eyaletlerinde pilot felaket sigortası koruma mekanizmaları başlatıldı. Bu pilot uygulamalar, hem ulusal standartlara hem de yerelleştirilmiş politikalara göre uygulamaya kondu ve yenilikçi yaklaşımların yerel özelliklere göre test edilmesine ve ölçeklenmesine olanak tanıdı. Özel sigorta aktörlerinin ortaya çıkması ve mülk riski ile iş kesintisini kapsayan ürünlerin tasarımıyla çeşitlendirilmiş bir afet sigortası sistemi şekillenmeli yorumu yapıldı.

Afet riskiyle mücadele önemli bir zorluk olmaya devam edecek. Çin, diğer birçok ülke gibi, iklim değişikliğinin etkilerine karşı bağışık olmayacak ve bu nedenle kendisini ve toplumlarını sonuçlarla başa çıkmaya hazırlamalı. Ülkenin "Ekolojik Medeniyet" kavramına yeniden odaklanması, doğa ile ilişkisini geliştirmek için fırsatlar sundu. Doğanın güçleriyle daha iyi uyum sağlayan proaktif planlama, politikalar ve önlemler, gelecek yıllarda dayanıklılığın daha da artmasına yardımcı olacak.chına daıly
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER