Ankara
08:13

TR | CH | EN   
Pekin
13:13


Çin in bütün ülkelerin aşıya ulaşmasını sağlama çabaları

Hem üretme hem de satın alma konusundaki Covid-19 aşısı yarışı hızlandı, bu da uluslararası toplum için, hükümetler aşının halka uygulanmasını onaylar onaylamaz bütün ülkelerin aşıya adil biçimde ulaşmasını garanti altına almayı artan oranda önemli hale getiriyor. Çin, Covid-19 aşının eşit biçimde dağıtılması için uluslararası bir girişim olan COVAX'a resmen katılarak Küresel Aşı ve Bağışıklık İttifakı ile bir anlaşma imzaladı ve böylece küresel yönetişime pozitif bir enerji kattı ve çok taraflılığı güçlendirdi.

Yeni koronavirüs salgını dünyanın birçok bölgesinde hala devam ediyor. Daha da kötüsü, salgın bazı ülkelerde toplumsal karışıklık ve yönetişim krizine ve küresel durgunluğa neden olan, uluslararası toplum için yeni tehditler oluşturan yayılma etkilerine sahip. Küresel sağlık krizi ile mücadele etmenin tek yolu uluslararası iş birliğidir. Ancak küreselleşme karşıtı dalga ve bazı ülkelerde tek taraflılık ve korumacılığın ortaya çıkışı küresel koordinasyona sekte vurdu.

ÇİN'İN BÜTÜN ÜLKELERİN AŞIYA ULAŞMASINI SAĞLAMA ÇABALARI

Brexit ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) uluslararası örgütlerin yanı sıra bölgesel ve küresel anlaşmalardan çekilmesinin çok taraflılık üzerinde muazzam etkileri oldu. Sınır kontrolleri ve korumacılık küresel ticaret ile yatırımı zorlaştırırken ve sanayi ile tedarik zincirlerini zora sokarken, bazı ülkeler tek taraflılık ve korumacılığa başvurdu ve küreselleşme karşıtı duyguları alevlendirdi. Bütün bunlar salgına karşı mücadelede küresel koordinasyon için zorluklar yarattı. Örneğin, ABD salgın tehdidine uygun biçimde yanıt veremedi ve başarısızlığını gizlemek için bütün başarısızlıkları için özellikle Çin olmak üzere bazı ülkeleri ve Dünya Ticaret Örgütü'nü (DTÖ) suçluyor.

Eğer gelişmiş ülkeler benmerkezci ve bencil olurlarsa, salgın az ve en az gelişmiş ülkelere ağır bedeller yükleyecek ve bu sadece bu ülkelerin karşılaştırmalı olarak zayıf tıbbi sistemleri olması nedeniyle olmayacak. Salgına karşı mücadelede küresel koordinasyon ve iş birliği olmadan daha derin insani krizlere yol açan bir kısır döngü yaratılacak. Dünya bir Covid-19 aşısı geliştirmek için gece gündüz durmadan çalışıyor. Ama Avrupa Birliği (AB) dâhil gelişmiş ülkeler aşı alımını garanti altına almak için önceden alım anlaşmaları imzaladıklarından dünyanın az ve daha az gelişmiş ülkelerin karşılayamayacağı kadar yüksek olmaması için eşit bir dağıtım mekanizmasına ihtiyacı var. Eğer fiyatlar çok pahalı olursa, aşının çoğu az sayıdaki zengin ülkenin elinde toplanacak.

İşte tam da bu nedenle, 172 DSÖ, GAVI, Aşı İttifakı gibi uluslararası örgütler, ülke ve bölge, farklı Covid-19 aşılarının ortak tedarikini ve riskin dağıtılmasını içeren COVAX girişimini başlattı. COVAX mekanizması 2021'in sonuna kadar en az 2 milyar doz güvenli ve etkili Covid-19 aşısı sağlamayı amaçlıyor ve COVAX'a katılan ülkeler güvenli ve etkili olduğu onaylanan aşılara zamanında ulaşma imkânına sahip olacak.

ÇİN ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNİN VE ÇOK TARAFLILIĞIN LİDERLİĞİNİ YAPIYOR

Çin salgın ortaya çıktığından bu yana herkes için sağlıklı bir küresel toplum inşa etme idealine bağlıdır ve DSÖ ve GAVI dâhil uluslararası örgütleri aktif olarak destekledi. Ayrıca bütün dünyada klinik test aşamasına girmiş 9 aşı adayından 4'ünü geliştiriyor. Çin ayrıca, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 18 Mayıs'ta 73. Dünya Sağlık Asamblesi'nde yaptığı konuşmada ilan ettiği üzere üreteceği aşıların küresel kamu malı olacağını ilan eden ilk ülke oldu.

COVAX girişimi dünyanın yeni koronavirüsü yenmesine yardım etmek isteyen iddialı birçok taraflı düzenleme. Çin yıllardır büyük bir ülke olarak uluslararası sorumluluklarını üstleniyor ve üreteceği aşıların küresel kamu malları olacağını ilan ederek herkes için sağlıklı bir küresel toplum kurulmasına yardım etmek için önemli bir adım attı. Ve dünyanın salgını kontrol altına almak ve salgın sonrası küresel toparlanmayı güçlendirmek için bölücü konuşmalar ile kavgacı retorikler değil daha fazla ortak eyleme ihtiyaç duyduğu bir zamanda Çin uluslararası iş birliğinin ve çok taraflılığın liderliğini yapıyor.chına daily
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER