Ankara
07:20

TR | CH | EN   
Pekin
12:20


Çin 2060 yılından önce karbon nötr olmayı amaçlıyor

2020 yılının sonu yaklaşırken, Çin'in bu yıl olumlu büyüme kaydeden tek büyük ekonomi olması bekleniyor. Çin'in ekonomik mucizesi hakkında çok şey söylenmiş olsa bile, ülkenin bu yıl dirençli ve yüksek kaliteli gelişmeye yön veren yeni kalkınma felsefesi kayda değer.

Felsefe eylemin habercisidir ve aynı şekilde, belirli gelişmeler belirli kavramlarca yönlendirilir. Çin, ekonomik kalkınmanın yeni normaline uyum sağlamak için, yenilikçi, koordineli, yeşil, açık ve ortak kalkınma gibi yeni ekonomik kavramları ortaya koydu.

Kavramları açıklayan yenilikçi kalkınma, büyümenin itici gücüne odaklanırken, koordineli kalkınma, kalkınmadaki dengesizliği çözmeyi amaçlıyor. Bununla birlikte, yeşil kalkınma, insanlık ve doğa arasındaki uyumun altını çiziyor ve açık kalkınma Çin ile uluslararası toplum arasındaki karşılıklı etkileşime öncelik veriyor. Sonuncusu olan ortak kalkınma, sosyal eşitlik ve adaleti destekliyor.

Bu kavramlar, liderliğin, ekonomik ve sosyal kalkınmayı yöneten yasalara dair artan anlayışın somut bir örneğidir ve ülkenin en kritik güçlükleri ile sorunlarının halledilmesinde başarılı olduklarını kanıtlamıştır.

ÇİN 2060 YILINDAN ÖNCE KARBON NÖTR OLMAYI AMAÇLIYOR

Bu kalkınma kavramları altında, Çin, 2020 yılında 100 trilyon yuanın (yaklaşık 15,31 trilyon dolar) üzerine çıkması beklenen Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) ve zaten orta gelirli grubunun sayısı 400 milyonu aşan bir ekonomik mucize yarattı. Kalkınma kavramları, Çin'in, 14. Beş Yıllık Plan döneminin sonuna kadar, yüksek gelirli ülkeler için mevcut standartları karşılamada ve 2035 yılına kadar toplam ekonomik hacmi ya da kişi başına geliri ikiye katlamada güvenini desteklemiştir.

Daha önce eşi benzeri görülmemiş belirsizlikler ile salgının yol açtığı güçlüklerin korumacılık ve tek taraflılık rüzgârlarıyla bir araya geldiği yılda, Çin, kendi kalkınma felsefesine bağlı kaldı. Ve Çin, gelecek beş yılda ve hatta uzun vadede bu felsefeye bağlı kalmaya devam edecek. Çin hâlihazırda konuştuğu gibi davranmak için bir dizi önlem sözü verdi.

Çin, yenilikçiliği, modernizasyonun ilerletilmesinin merkezi rolü olarak desteklemeyi sürdürecek ve bununla birlikte de yeni kalkınma safhasında çekirdek teknolojilerde önemli atılımlar sağlamak için çaba gösterecek. Yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'ndan sonra cuma günü yapılan açıklamaya göre, Çin, önemli bilimsel ve teknolojik yeniliklerin düzenlenmesinde devletin rolüne olanak sağlamak dâhil gösterilecek çabalarla ulusal stratejik teknolojilerini güçlendirecek.

HERKES İÇİN ORTAK REFAHI BÜYÜTME SÖZÜ

Çin, doğu ve batı bölgelerinde, kentsel ve kırsal alanlar ile imalat, hizmetler ve enerji gibi sektörlerde koordineli kalkınmayı ilerletecek. Çin, 2030 yılından önce karbondioksit emisyonunu zirveye ulaştırmayı ve 2060 yılından önce karbon nötr olmayı amaçlıyor. Çin, planlanan tarihten önce karbondioksit emisyonunu zirveye ulaştırmak için uygun koşullarla bölgeleri destekleyecek. Çin, açılımın seviyesini artıracak, ticaretin ve yatırımın serbestleşmesini güçlendirecek ve kolaylaştıracak, karşılığında iş birliği yapma arzusundaki bütün ülkeler, bölgeler ve işletmelerle iş birliği yapacak.

Çin ayrıca, kalkınmanın sonuçlarının herkes tarafından paylaşılabilmesi amacıyla herkes için ortak refahı büyütme sözü verdi. Kalkınma felsefesinin öncülüğünde Çin, değişen koşullarla esnek ve etkili bir yolla tepki verebilmek için inisiyatifi ele alabilir. Her türlü risk ve soruna hazırlıklıdır. Örneğin, Çin tekelleşme karşıtı denetimler ve uygunsuz sermaye büyümesini önlemeye yoğunlaşacak. Yeni kalkınma felsefesi çerçevesindeki politikalar ve planlar, Çin'in piyasa potansiyelinden tam olarak faydalanacak, dünya için daha fazla talep yaratacak ve herkesin kazanacağı sonuçlara ulaşmak için dünyada daha fazla kalkınma fırsatı oluşturacak.

ÇİN'İN KALKINMA FELSEFESİ KRİTİK SORUNLARI İNCELEMEDEKİ AKLI TEMSİL EDİYOR

Çin'in kalkınma felsefesi ayrıca dünyanın karşı karşıya olduğu kritik sorunları incelemedeki aklı temsil ediyor; büyüme için güçlü itici güçlerin eksikliği, yetersiz küresel ekonomik yönetim ve eşitsiz küresel kalkınma. Küresel ekonominin zorluklarını yönetmek amacıyla, dünyanın açık ve kapsayıcı kalması için her zamankinden daha fazla çaba göstermesi, yenilikçi odaklı büyümeyi izlemesi, bağlanabilirliği artırması ve karşılıklı yararlı iş birliğini ilerletmesi gerekiyor. Bu bağlamda, Çin'in, kalkınma felsefesi kapsamındaki büyümesi değerli bir kaynak olarak gösterilebilir.

Bütün yollar Roma'ya çıkar. Hiçbir ülke körü körüne diğerlerinin adımlarını takip etmemeli ya da onların kalkınma modellerini tek uygulanabilir model gibi almamalı, kendi kalkınma yaklaşımını diğer ülkelere dayatmamalı. Çin'in ekonomik kalkınması, eğer bir ülkenin kalkınma yolu onun ulusal koşullarına ve zamanın ruhuna uygun düşüyorsa bir mucize yaratılabileceğini kanıtladı.(xinhua)
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER