Ankara
06:10

TR | CH | EN   
Pekin
11:10


Sosyal eşitliği ilerletme olanağı

Büyük kentlerde konut sorununu çözmek ve konut kiralama piyasasını geliştirmek, gayrimenkul sektörünün genel gelişimi için gidişatın belirleneceği 2021 yılında merkezi hükümetin sekiz önemli hedefinden biridir. Aralık ayında yapılan Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nda konut sektörüne verilen önem, 2016 yılından bu yana emlak sektörü için en özenli hazırlanmış rehberdir.

Guangzhou kent hükümeti Temmuz 2017'de, konut kiralama piyasasının gelişmesini ilerletmek için bir plan açıkladı ve ilk kez, "kiracıların, konut alanlar gibi aynı haklara sahip olduğunu" ifade etti. Daha da önemlisi, nitelikli kiracıların çocuklarının, dokuz yıllık zorunlu eğitim için yakındaki bir okula kaydolması için ev sahiplerinin çocuklarıyla aynı haklardan yararlanacağı vurgulandı.

Yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nda, ülkenin, kiracılar ve onların çocuklarının, ev sahipleri ve çocukları gibi kamu hizmetlerinden aynı seviyede yararlanması için çaba göstereceğini açıkladığında, bir kez daha bu durum medyanın dikkatini çekti. Merkezi hükümet, yüksek kaliteli kalkınmaya olanak sağlamak, iç dolaşıma dayanan ve iç ekonomiyi, küresel ekonomiyle  (dış dolaşımla) bütünleştirmeyi amaçlayan "çifte dolaşım" kalkınma modelinin bir parçası olan "iç dolaşımı" (iç ekonomiyi) güçlendirmek için konut piyasasının gelişmesine odaklanıyor. Merkezi otoritelerin, kiracılar ve ev sahipleri için eşit haklara önem vermesi, üç nedenden dolayı önemli.

YÜKSEK KALİTELİ KALKINMA

İlk olarak, bu plan, kiralama piyasasını daha cazip kılmak, konut satın almayı ve konut kiralamayı teşvik etmek ve gayrimenkul sektörünün sağlıklı gelişimini ilerletmek için gerekli. Çin, yaşlı nüfus sorunuyla karşı karşıya bulunuyor ve kentleşmenin hızlı oranına rağmen, gayrimenkul sektörünün hızlı gelişme dönemi geçti. Bu bakımdan, doğru arz-talep dengesi, istikrarlı sanayi gelişimi ve kiralama piyasasının standart hale gelmesi, sağlıklı iç dolaşımı sağlamayı gerektiriyor.

İkincisi, eğer kiracılar, ev sahipleri gibi aynı hizmetlerden yararlanacak olursa, onların kazanma ve güvenlik duygusu artacak, bu da konut sorunu konusunda kaygı duymaksızın çalışmalarını teşvik edecektir. Bu dolayısıyla, onların -ya da genel olarak insanları- gelecekte bir ev satın alma ve daha fazla harcama yapma umuduyla daha az tasarruf etmeye itecek ve bu da önünde sonunda tüketimi destekleyecektir. Ve tüketimin büyümesi iç büyüme için önemlidir; tüketimdeki yüksek büyüme iç dolaşım için daha iyidir. Kiracıların ev sahipleriyle aynı haklara sahip olmasının sağlanması ayrıca, büyük kentlerde konut sorununu çözmek için önemli olan kiralama piyasasının gelişmesine yardımcı olacak.

SOSYAL EŞİTLİĞİ İLERLETME OLANAĞI

Ve üçüncüsü, kiracıların ev sahipleriyle aynı haklara sahip olmasını sağlamak için alınan önlemler, sosyal eşitliği ilerletmeye olanak sağlıyor. İnsanlara eşit davranmada en önemli unsurlardan biri hakkaniyetli ve adil olmaktır. Bütün vatandaşlar, sosyal yardım, sağlık hizmeti, çocukları için dokuz yıllık zorunlu eğitim ve emeklilik dâhil olmak üzere aynı kamu hizmetlerinden yararlanmak için eşit haklara sahip olduğunda,  evlerini kiralayanlara karşı hiçbir ayrımcılık olmayacaktır. Sadece bütün vatandaşların hakları ve çıkarları yasal olarak koruma altına alındığı zaman, daha adil ve hakkaniyetli bir toplum oluşturulabilir.

Ancak hükümetin çabalarının olumlu sonuç vermesini sağlamak için kamu hizmetleri, emlak piyasası dâhil edilmeksizin, insanlara doğrudan sunulmalıdır. Bu, kamu hizmetleri ve kaynakları arasındaki dengesizliğe bağlanabilir ve ancak kaliteli kamu hizmetlerinden sadece onlar için ödeme yapıldıktan sonra yararlanılabilir.

Fakat bu kiracıların, ev sahipleriyle aynı haklara sahip olamayacağı anlamına gelmiyor, çünkü gelişmiş ülkelerde bu tür bir dengesizliğe rağmen, kiracılar ev sahipleri gibi aynı haklara sahip oluyorlar. Bununla birlikte Çin'de, arazi kullanım hakları, konut satın alma ve kamu hizmetleri konusundaki düzenlemelerin birbirine bağlanması, hakkaniyet ve adalete uygun olmayan bir şekilde konut ve arazi fiyatlarının yükselmesiyle sonuçlanıyor ve insanları, kaliteli kamu hizmetlerine sahip olması amacıyla, bir konut satın almak için gelirinin önemli bir bölümünü harcamaya zorluyor.

HER KENTİN KOŞULUNA UYGUN POLİTİKALAR UYGULANMASI

Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nda tekrarlandığı gibi, "Konut piyasası istikrarlı ve sağlıklı kalkınma yönüne doğru ilerlediği için, konutun spekülasyon değil, yaşamak için olduğu ve her kentin koşuluna uygun politikalar uygulanması ilkesini onaylamalıyız."

Neyse ki, birçok yerel hükümet sorunu, kamu hizmetlerinin çoğunu ev sahipliğinden ayırarak çözmek için çaba gösteriyor, çok az sayıda yerel hükümet ise dolaylı da olsa kalıcı ikamet eden olmak için insanları bir konut almaya zorluyor.

Şimdiki en büyük sorun, kayıtlı kiracıların bile ikamet ettikleri yerin yakınında ya da civardaki mahallede çocuklarını kabul edecek bir okul bulmalarının çok zor olmasıdır. Ve sadece bu tür insanların çocukları eğitime eşit erişime sahip olduğu zaman durum düzelebilir.

Yine de konut sistemi olgunluğa erişmeden önce kiracılara aynı hakları sağlamak, bazı insanlar sadece belirli mahallelerde çocuklarının "iyi okullara" kabul edilmesi için ev kiraladığı için riskli bir durumdur. 

Bu tür bir senaryoyu önlemek için hükümet belirli sıkı kuralları uygulamaya koymayı düşünmelidir. Örneğin bir kişinin, çocuğunu bir mahallede okula kaydettirmesi ya da kaliteli kamu hizmetlerine erişime uygun olabilmesi için bir evi altı aydan fazla süredir kiralamış olması ve bu evin sadece bir kentte olması ve toplum üyelerinin, o kişinin gerçekten aynı evde en az altı ay yaşadığını teyit etmesi gereklidir.

Hükümet ayrıca, farklı bölümler ve toplum arasındaki iş birliğini geliştirerek kiracıların, ev sahipleri ile aynı haklara sahip olmasını sağlayabilir.china daily
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER