Ankara
07:08

TR | CH | EN   
Pekin
12:08


Yeşil bir yenilenebilir sektör

Yenilenebilir Enerji Kanununun 2003 yılında yürürlüğe girmesinden ve ardından politika desteğinin güçlendirilmesinden bu yana, Çin'in yenilenebilir enerji sektörü hızlı bir gelişme kaydetti ve dikkate değer başarılar elde etti. Çin, 2019'da küresel yenilenebilir enerji tüketiminin yüzde 26,94'ünü oluşturdu.

Yenilenebilir enerjinin kullanılması Çin'in karbondioksit (CO2) emisyonlarını önemli ölçüde azaltmasına yardımcı oldu. Çin, 2019'da 2,02 trilyon kilovat-saat yenilenebilir enerji üretti ve bu 1,65 milyar ton brüt önlenmiş CO2 emisyonu ile sonuçlandı.

Rüzgâr ve fotovoltaik (PV) enerji üretiminin maliyeti önemli ölçüde düştü ve hükümetin sübvansiyonları daha hızlı geri çekmesine neden oldu. Aslında, PV ve rüzgârla üretilen elektrik artık çoğu bölgede parite fiyatıyla devlet şebekesine bağlanabileceği için PV güç üretimi ve karada rüzgârla üretilen elektrik için sübvansiyonlar 2020'nin sonuna kadar geri çekildi.

13. Beş Yıllık Plan (2016-20) döneminde yenilenebilir enerji üretimi, belirlenen hedefin üzerinde istikrarlı bir şekilde büyüdü. İlk hedef, 2020 yılı sonu itibarıyla 340 milyon kilowatt (kw) hidroelektrik, 210 milyon kw rüzgâr enerjisi, 105 milyon kw PV gücü, 5 milyon kw güneş enerjisi ve 15 milyon kw biyokütle dâhil olmak üzere 675 milyon kw yenilenebilir kurulu kapasiteydi. Hedefe ulaşamayan güneş enerjisi ve hedefe ulaşan rüzgâr enerjisi dışında, diğer yenilenebilir büyümesi hedeflerini aştı.

ÇİN YENİLENEBİLİR ENERJİNİN EN BÜYÜK ÜRETİCİSİ

Çin, yenilenebilir enerjinin en büyük üreticisi ve tüketicisi olmasına rağmen, yenilenebilir enerjinin toplam enerji karışımındaki payı yeterince büyük değil. 2019'da yenilenebilir enerji, Çin'in birincil enerji tüketiminin yüzde 25,3'ünü oluşturuyordu, bu da ülkenin karbon nötrlüğü hedefine ulaşmak için daha uzun bir yolu olduğu anlamına geliyor.

Bu bağlamda, bazı önemli konuların uygun şekilde ele alınması gerekir. Şu anda, rüzgâr enerjisi ve PV enerji üretimi daha yüksek bir kısma oranına sahiptir, bu da üretilen gücü ifade eder, ancak çeşitli nedenlerden dolayı şebekeye bağlanamaz.

Çin'in enerji geçişi başlangıç ​​aşamasındadır ve rüzgâr enerjisi ile PV enerjisi üretimi, elektrik üretiminin yüksek oranına tekabül etmiyor.  Bununla birlikte, son yıllarda rüzgâr enerjisi ve PV enerjisi üretimi için azaltma oranı yaygın bir fenomen haline geldi.

Ulusal Enerji İdaresi'nden alınan verilere göre, Çin'in 2017'de azalttığı rüzgâr enerjisi oranları yüzde 12 ve PV gücü azaltma oranı yüzde 6 oldu. Çin'in 2018'deki Temiz Enerji Tüketimi Eylem Planı (2018-20) 2020'de rüzgâr enerjisi ve PV elektrik üretimi için azaltma oranlarını yüzde 5'e düşürme hedefini ortaya koydu. O zamandan beri, azaltma oranları önemli ölçüde düştü. 2018 ve 2019'da, kısılan rüzgâr enerjisi oranı yüzde 6,2 ve yüzde 4'e ve PV gücü azaltma oranı sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2'ye düştü.

ÇİN'İN ENERJİ GEÇİŞİ BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA

Başlıca Avrupa ülkelerinin deneyimlerine göre, rüzgâr enerjisi ve PV elektrik üretimi, elektrik üretiminin yüzde 10'undan fazlasını oluşturduğunda, azaltma oranları yüzde 1'in altına düşecek. Rüzgâr ve PV elektrik üretimi, 2019'da Çin'in toplam elektrik üretiminin yalnızca yüzde 8,4'ünü oluşturdu, ancak azaltma oranları yüzde 3 ve yüzde 2'ye kadar yükseldi. Diğer bir deyişle, Çin 2019'da 14,5 milyar kw saat rüzgâr enerjisini "boşa harcadı".

Çin güç sisteminin esnekliğini artırmak için, güç noktası ve yardımcı hizmet pazarının inşasını hızlandırmalıdır. Düşük karbonlu geçişin ilerlemesiyle, güç sistemindeki rüzgâr ile PV gücünün oranı artmış ve esneklik, güç sisteminin en kıt "kaynağı" haline gelmiştir. Güç sisteminin esnekliği, teknik esnekliği ve kurumsal esnekliği içerir. Teknik esneklik, sistemin üretim ve yük dalgalanmalarına yanıt verme yeteneği ile yanıt hızını iyileştirmek için teknik araçların kullanımını ifade eder ve kurumsal esneklik, güç piyasası katılımcılarının fiyat değişikliklerine göre bu yanıtı yansıtmasını sağlayan güç piyasası sistemini ifade eder.

ÇİN'İN ENERJİ SPOT PAZARI İNŞASINI DAHA DA HIZLANDIRILMALI

Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri, şebeke bağlantısına dayalı tek enerji pazarının inşasından fayda sağlayan rüzgâr-güneş enerjisi oranı önemli ölçüde arttığında rüzgâr-güneş enerjisi dağıtım oranlarını devam ettiremedi. Çin'deki şebekeye bağlı yenilenebilir enerji üretimindeki sorunların çoğu, enerji piyasasının gecikmeli inşası ile yakından ilgilidir.

Bir ses gücü piyasası, güç piyasası katılımcıları (jeneratörler, şebekeler, yardımcı hizmet sağlayıcıları gibi) tarafından sağlanan "hizmetin" değerini tam olarak yansıtabilen bir güç spot piyasası ile yardımcı bir hizmet piyasasını içerir ve güç sistemi istikrarlı ve verimli çalışabilir. Elektrik üretimine sahip değişken katılımcılar daha fazla ulusal enerji piyasasına girdikçe, geleneksel piyasa katılımcıları tarafından ulusal güç sisteminin istikrarlı ve verimli çalışması için sağlanan "hizmetlerin" değerinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, rüzgâr ve PV enerjisi üretiminin oranındaki önemli artış, yeni yardımcı hizmetler için talep yaratmıştır.

Çin'in enerji spot pazarı ve yardımcı hizmet pazarının inşasını daha da hızlandırmak gerekiyor. Çin'in yenilenebilir enerjisinin 14. Beş Yıllık Plan (2021-25) ve gelecekte hızlı ve istikrarlı gelişimi için ancak bu şekilde güvenilir bir sistem sağlayacağız.chına daily
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER