Ankara
18:48

TR | CH | EN   
Pekin
23:48


İklim eğitimi bir başarı olarak kabul edilebilir...

Genç Çinliler karbon nötr bir geleceğin temininde üstlerine düşeni yerine getirmeye istekliler.

Gençler, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek nesil. Bu, Çinli gençlere iklim değişikliğiyle mücadele etmek için harekete geçme konusunda daha büyük bir tarihsel sorumluluk duygusu verdi. Çin Gençlik İklim Eylem Ağı tarafından Aralık 2020'de yayımlanan Çin Gençliğinin İklim Farkındalığı ve Eylemleri Raporu, en üst düzey kuruluşlar ve meslek okulları da dâhil olmak üzere ülke genelindeki kolejlerde 18 ila 24 yaşları arasındaki 5 binden fazla kişiyi araştırdı.

Ankete katılanların yüzde 84'ü iklim değişikliğinin ciddiyetinin farkındaydı ve bunu "çok ciddi" veya "oldukça ciddi" bir sorun olarak nitelendirdi. Ankete katılanların yüzde 41,6'sı bunu "günümüzün en ciddi küresel sorunu" olarak tanımlarken, onu yüzde 12,9 ile sosyal eşitsizlik ve yüzde 8,3 ile halk sağlığı izledi.

Genellikle iklim adaletini destekleyen katılımcıların yüzde 95'i "sorumlu olmanın ve gelecek nesilleri hesaba katmanın gerekli olduğunu" kabul etti. Buna ek olarak, yüzde 60'ı, ülkelerin "ortak ancak farklılaşmış sorumluluklar" ilkesi olarak belirli koşullara göre farklı çevresel sorumlulukları olduğunu söyledi.

GENÇLER, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN EN ÇOK ETKİLENECEK NESİL

Rapora göre, genç Çinliler daha çevreci seçenekler için ödeme yapmaya daha istekli bulunuyor. Yüzde 68'i çevre dostu ürünler için daha yüksek fiyatlar ödeyeceklerini ve yüzde 62'si çevrenin korunmasına yardımcı olmak için daha fazla vergi ödemeye istekli olduğunu, yüzde 57'si aynı amaç için yaşam standartlarını düşüreceğini söyledi.

İklim değişikliği konusunda harekete geçmeye gelince, gençlerin yüzde 56'sı halkın ana aktör olması gerektiğini ve merkezi hükümetin iklim değişikliği hakkında en güvenilir bilgi kaynağı olduğunu, yüzde 11'i bilimsel araştırma kurumlarının, yüzde 10'u çevreci kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve yüzde 9'u medya olduğunu düşünüyor.

İklimle ilgili en güvenilir bilgi kaynağı olarak merkezi hükümeti ve iklim eylemlerinden en fazla sorumlu olarak halkı görmek, genç Çinlilerin iklim değişikliğiyle ilgili eylemlerde hükümetle iş birliği yapmaya istekli oldukları anlamına geliyor. Daha radikal Batılı "iklim eylemcileri" modelinden ziyade, genç Çinliler düşük karbonlu yaşam tarzları peşinde koşarak kendi yaşamlarında değişiklik arayışına giriyorlar.

Halkın bugüne kadar iklim sorunları hakkında çok sınırlı bir anlayışının olması, ülkede yapılacak yeşil devrimin yapısal değişiklikler gerektirdiğini gösteriyor. İklim farkındalığına öncülük edecek Çinli gençliğin, iklim değişikliği iletişiminin savunucusu olabileceğine ve kişisel eylemlerini toplumdaki daha büyük değişiklikleri katalize etmek için daha geniş bir kitleye tanıtarak iklim farkındalığının artırılmasını ve düşük karbonlu yaşam tarzları ile halk arasındaki yeşil tüketimin benimsenmesini teşvik edebileceğine ve olması gerektiğine inanıyoruz.

ÇİN'İN 2060 KARBON NÖTRLÜK HEDEFİ ŞEHİRLERİN KARBON NÖTR PLANLARINA DAYANACAK

Denklemin diğer tarafında, kampüslerin düşük karbonlu dönüşümünü teşvik etmek, Çinli gençlerin ülkenin karbon nötrlük hedefine katkıda bulunmasında önemli bir araçtır. Fridays for Future, Ağustos 2018'de, 15 yaşındaki Greta Thunberg ve diğer genç eylemcilerin üç hafta boyunca her okul günü İsveç parlamentosunun önünde oturup iklim krizine karşı önlem alınmamasını protesto etmelerinin ardından başlayan bir hareket. Greta'nın bu eylemini Instagram ve Twitter'da paylaşmasından sonra kısa sürede viral oldu. Bu, genç iklim eylemlerinin küresel merkez sahnesinde ilk kez yer almasıdır.

İklim kriziyle başa çıkmak, dünya çapındaki gençlerin uyumlu çabalarını gerektirir. Farklı ülkelerin gençleri, mümkün olan en kısa sürede karbon nötr bir geleceğe öncülük etmek için, kendi güçlerine dayalı olarak birbirleriyle iş birliği yapmalıdır. Konu Greta Thunberg tarafından desteklenen aktivizm modelinden ziyade iklim değişikliği konusunda harekete geçmeye geldiğinde, genç Çinliler iklim eylemlerini kampüsteki günlük yaşamlarına entegre etme eğilimindedir.

Eğitim Bakanlığına göre, Çin 2019'da 2 bin 663 yüksek öğrenim kurumuna sahipti ve beş İskandinav ülkesinin birleşik nüfusundan daha fazla olan 38,33 milyon öğrencisi vardı. Bazı mega ölçekli üniversitelerin kampüste 50 bin ila 60 bin öğrencisi vardır, bu bazı büyük şirketlerin çalışanlarından çok daha fazladır. Çin'in 2060 karbon nötrlük hedefi, şehirlerin karbon nötr planlarına dayanacak, böylece üniversite kampüsleri, iklim sorunları ile düşük karbonlu tasarım programları için akıllı ve yenilikçi çözümler için mükemmel bir kuluçka makinesi ve pilot alan haline gelebilir. Her üniversite kampüsü mikro boyutlu bir şehirdir ve yeşil eylem planlarının kapsamlı disiplinler arası uygulaması için iyi konumlandırılmıştır. Etkili olduğu kanıtlanmış ve üniversite kampüslerinde optimize edilmiş yeşil eylem planları, Çin şehirlerinin düşük karbonlu dönüşüm planları için referans olarak kullanılabilir.

"İKLİM EĞİTİMİ" BİR BAŞARI OLARAK KABUL EDİLEBİLİR

Rapora göre, neredeyse tüm Çinli gençler ilk olarak okulda "iklim değişikliği"ni öğrendi. 18 yaşından önce alınan okul eğitimi, kişinin iklim değişikliği konusundaki farkındalığını şekillendirirken, 18 yaşından sonraki uygulama ve düşünme bir kişinin iklim eylemlerini belirler. Gençler, geleceğin tüketicileri ve karar alıcılarıdır. İklim değişikliğiyle ilgili hükümeti ve ticari eylemleri teşvik ederken, kampüsün farklı bölümlerinde düşük karbonlu uygulamaları teşvik etmek ve mekanizmayı sürekli iyileştirmek gibi karbon nötrlüğü kavramını teşvik etmek için yakındaki kampüslerde somut adımlar atmalıyız. İklim değişikliği dersleri zorunlu olmalı, yüksek öğrenim kurumları iklim değişikliği üzerine disiplinler arası bir genel eğitim müfredatı benimsemeli ve kampüste kullanılan toplam enerjiyi hesaplayarak ve yenilenebilir enerji oranını artırmaya yönelik eylemleri teşvik ederek karbon nötr dönüşümü hızlandırmalıdır.

Her Çinli genç, karbon nötr bir mini toplumda çalışırsa, bu en iyi iklim eğitimi olacaktır. Bir genç, karbon nötr bir gelecek sağlama sorumluluğu olduğunu kabul ederse ve buna göre hareket ederse, iklim eğitimi bir başarı olarak kabul edilebilir. Gençler daha sonra kampüste deneyimlediklerini, kampüsten ayrıldıklarında topluma "nakledecekler".china daily
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER