Ankara
17:55

TR | CH | EN   
Pekin
22:55


Çin´den ipek yolunda ortak kalkınma çağrısı

31.03.2015 CRI Türkiye - Çin'den ipek yolunda ortak kalkınma çağrısı

Çin hükümeti, kısa süre önce "Bir Kuşak ve Bir Yol Kavramına İlişkin Beklentiler ve Eylemler" başlıklı belgeyi yayınladı. Çin hükümeti, İpek Yolu güzergâhında yer alan tüm ülkelerle birlikte işbirliğini güçlendirmeye, "İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ile 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu" kavramını gerçeğe dönüştürebilecek yol haritasını ortaklaşa belirlemeye, böylece karşılıklı siyasi güven, ekonomik kaynaşma ve kültürel hoşgörü temelinde çıkar, kader ve sorumluluk ortaklığını oluşturmaya hazır olduğunu açıkladı.

"Ortak kalkınma ve ortak kazanç"

Çin hükümeti, belgede, güzergâhta yer alan ülkelerin kaynaklar açısından farklı olduklarını, ekonomi alanında ise birbirlerini tamamlayabileceklerini, dolayısıyla geniş işbirliği potansiyeline sahip olduklarını vurguladı. Belgede, bölge ülkelerinin önümüzdeki günlerde siyasette, altyapıda, ticarette, sermayeyle ilgili konularda ve halklar arası ilişkilerde bağlantıyı güçlendirmeye odaklanmaları gerektiği belirtildi.

Çin Devlet Kalkınma ve Reform Komitesi'ne bağlı Makro Ekonomi Araştırma Merkezi uzmanı Shi Yulong, "Bir Kuşak ve Bir Yol" planında en çok dikkat çeken konunun, ortak kalkınma ve ortak kazanç ilkeleri olduğunu ileri sürdü. Shi Yulong şöyle kaydetti:

"Ortak kazanç, bir kuşak ve bir yol kavramının gerçekleştirilmesi için temel niteliktir. Bu kavram, bölgesel işbirliğinin genişletilmesine vurgu yapıyor. Gerçekleştirme tarzı da belirlendi; ekonomik bölgesel işbirliğinin çerçevesini dışa açık, hoşgörüye dayalı, dengeli ve ortak kazanç temelinde oluşturmak. İlgili taraflar bu çerçeve altında piyasalarını genişletebilecek, kaynaklardan daha fazla faydalanabilecek ve böylece ekonomilerini geliştirebilecekler. "

"Kalkınma stratejileri arasında eşgüdüm"

Çin'in Bir Kuşak ve Bir Yol kavramı, İpek Yolu güzergâhında yer alan ülkeler tarafından olumlu karşılandı. Güzergâhta yer alan 60'tan fazla ülke ve uluslararası örgüt, kavrama olumlu bir tavır sergiledi.

Çin Ticaret Bakanlığı Avrasya Enstitüsü uzmanı Liu Huaqin, Bir Kuşak ve Bir Yol kavramının sadece Çin'in iradesini yansıtmayacağını, aynı zamanda bölgede yer alan ilgili ülkelerin kalkınma stratejileri arasında eşgüdümü güçlendireceğini söyledi. Liu Huaqin şunları kaydetti: 

"Çin, şu aşamada mal ihracı yerine sermeye ihracına geçiyor. İşletmeler yabancı ülkelerde yatırım yapmaya teşvik ediliyor. Bölgesel ülkelerde büyük yatırıma ihtiyaç duyuluyor. Öte yandan Bir Kuşak ve Bir Yol, kapsamlı bağlantıya odaklandı. Özellikle Orta Asya ülkeleri bu fırsatı değerlendirerek kalkınmalarını hızlandırabilirler. Bununla birlikte bölge ülkeleri arasında eğitim, turizm, kültür ve medya alanlarında çok taraflı işbirliği şansı da doğuyor. İşbirliği güçlendirildikçe, işbirliği ortamı daha da elverişli hale gelecek."

"Kısa vadede sonuç elde etmeliyiz"

"Bir Kuşak ve Bir Yol Kavramına İlişkin Beklentiler ve Eylemler" başlıklı belgede, bağımlılığa yol açacak yeni bir mekanizma oluşturulmayacağına işaret edilerek, mevcut ikili veya çok taraflı mekanizmadan faydalanılacağı vurgulandı. Nitekim, bu kavramın gerçekleştirilmesiyle, hedeflerin ve siyasetlerin eşgüdümüne odaklanılacak. "Bir Kuşak ve Bir Yol" kavramı, yüksek dinamizm, esnek ve çok taraflı işbirliği mekanizması çerçevesi altında gerçekleştirilecek.

Çin Ticaret Bakanlığı Avrasya Enstitüsü uzmanı Liu Huaqin, yeni mekanizmanın oluşturulmasının şu aşamada çok zor bir görev olduğuna dikkat çekti: 

"Bu kadar geniş bir coğrafyada bölgesel işbirliğinin genişletilmesi, az rastlanır bir girişim, bu nedenle çok zor bir süreç olacak. Dolayısıyla şu anda derhal yeni bir mekanizma kurmaya kalkarsak, büyük zorluklarla karşı karşıya kalabiliriz; işbirliğinden, kısa vadede gerçekçi bir sonuç elde edilemez ve işbirliğinin geleceğini etkiler. Bu nedenle mevcut işbirliği mekanizmalarından faydalanılmalı. Kapsamlı bağlantı ve altyapı yatırımı güçlendirilecek; bölge ülkeleri işbirliğinden mümkün olduğu kadar kısa zamanda çıkar elde edebilecekler ve böylece işbirliğine güven pekişecek."

"Bir Kuşak ve Bir Yol" kavramının ilerletilmesiyle birlikte, Asya Altyapı Yatırım Bankası hazırlıklarında da ilerleme kaydedildi. İpek Yolu fonu sorunsuz şekilde başlatıldı, kapsamlı bağlantıyı güçlendirmeyi öngören bir dizi proje hayata geçirildi. "Bir Kuşak ve Bir Yol", artık parlak bir geleceğe sahip.
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER