Ankara
08:50

TR | CH | EN   
Pekin
13:50


Çin 2021-2025 yılları için insan hakları eylem planı yayınladı.

Çin, 2021-2025 yıllarına yönelik olarak insan haklarına saygı gösterilmesi, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi hedefleri ve görevlerinin belirlendiği insan hakları eylem planını yayınladı.

Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi tarafından, “Çin’in İnsan Hakları Eylem Planı (2021-2025)” isimli belge yayınlandı.

“Giriş”, “Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar”, “Sivil ve Politik Haklar”, “Çevresel Haklar”, “Özel Grupların Haklarının Korunması”, “İnsan Hakları Konusunda Eğitim ve Araştırma”, “Küresel İnsan Hakları Yönetişimine İştirak” ve “İcra, Denetim ve Değerlendirme” başlıklı sekiz bölümden oluşan planda, yaklaşık 200 somut hedef ve görev ileri sürüldü. Söz konusu hedef ve görevler özetle şu şekilde:

-Yoksullukla mücadelenin sonuçları sağlamlaştırılarak, kırsal bölgelerde kalkınma inşası hızlandırılacak;

-İstihdama öncelik politikası hayata geçirilecek;

-“Sağlıklı Çin” stratejisi uygulanacak;

-Sosyal güvenlik sistemi iyileştirilecek;

-Eğitimin adil şekilde gelişmesi hızlandırılacak;

-Kamusal kültürel hizmeti güçlendirilecek;

-Bütün vatandaşlar ortak refaha kavuşturulacak;

-Kişisel hakların yanı sıra, bilgi edinme, mülkiyet ve dini inanç özgürlüğü haklarına ilişkin güvence sistemi iyileştirilecek;

-Vatandaşlık haklarına ve siyasi haklara saygı gösterilerek, bu haklar güvence altına alınacak;

-Sürdürülebilir kalkınma stratejisi uygulanarak, yeşil kalkınma ve ekolojik medeniyet sistemi inşası hızlandırılacak;

-Azınlık etnik gruplar, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi özel toplulukların haklarına yönelik eşit ve özel korumalar pekiştirilerek, bütün toplumun kapsamlı şekilde gelişmesi hızlandırılacak;

-İnsan hakları eğitimi, milli eğitim sistemine dahil edilerek, toplumun insan haklarını koruma bilinci artırılacak;

-Çin, uluslararası taahhütleri ciddi şekilde yerine getirerek, uluslararası insan hakları işlerine katılıp, küresel insan hakları yönetişim sisteminin iyileşmesini hızlandıracak ve insanlığın kader ortaklığı inşasını ilerletecek;

-Eylem Planı’nın kapsamlı şekilde yerine getirilmesi için ilgili mekanizma tamamlanacak.CMG
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER