Ankara
08:18

TR | CH | EN   
Pekin
13:18


Dünyanın Hayran olduğu Lider.

Bugün, 10 Kasım…

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gün.

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat 9’u 5 geçe hayata gözlerini yumdu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, dünyada tüm ezilmiş halklar için ilham kaynağı oldu ve başardıkları ile dünyayı kendisine hayran bıraktı. Ölümünün ardından dünya liderleri ve ünlü pek çok isim Atatürk’e olan hayranlıkları ile saygılarını ifade ederek O’nun tarihteki önemine parmak basmışlardır.

83 yıl önce bugün sevdiklerine veda eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her yıl daha fazla saygı, sevgi ve özlemle tüm dünyada anılıyor. Ulu Önder, bu yıl da tüm yurtta törenlerle anılacak.

DÜNYA LİDERLERİNİN ATATÜRK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı John Fitzgerald Kennedy: Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ile yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye’nin doğması, yeni Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan ve o zamandan beri koruması, Atatürk’ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkılâplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.

General Douglas Mac Arthur: Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biriydi. Kendisi, Türkiye’nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.

ABD Başkan Franklin Roosevelt: Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa’nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu, sordum. Bana Avrupa’nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.

Fransız Cumhurbaşkanı Albert Lebrun: Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.

Fransız Başbakanı Aristide Briand: 1921’de “Yeni Türk Devleti” ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması nedeniyle; “Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı” diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap: “Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O’nun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum.”

İngiltere Başbakanı Winston Churchill: Savaşta Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Milletini yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın O’nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye’nin Ata’sına değer bir görünümden başka bir şey değildir.

Afgan Kralı Emanullah Han: O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.

İsrail Başbakanı Ben Gurion: Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılapçı olmuştur.

Lübnan Başbakanı Ömer Abdurrahim Kerama: 10 Kasım 1963: Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti’nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Eyüp Han: Kemal Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz Pakistan’da, O’nu geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha, doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever.

Sovyet Başbakanı Mihail Kalinin: Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti’nin milli bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni milli yapısını yaratmıştır.

Yunanistan Başbakanı Eleftherios Venizelos: Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir. Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır ve bundan dolayı Türkiye övünebilir. Cri Türk 10.11.2021
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER