Ankara
08:05

TR | CH | EN   
Pekin
13:05


ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ, ÇİN´İN MUCİZELERİNİN MİMARI

Çin Komünist Partisi (ÇKP) 19. Merkez Komitesi 6. Genel Kurulu toplantısı 8-11 Kasım günleri arasında yapıldı ve Parti’nin geçen yüzyıldaki önemli başarıları ve tarihi deneyimleri konusunda bir karar belgesi kabul edildi. Karar belgesi, kritik bir dönemde kabul edildi ve ülkenin geleceğinin yolunu çiziyor.
Temmuz 1921’de kurulan ÇKP şimdi 95 milyondan fazla üyesi olan ve ülke çapında 4,8 milyondan fazla şubesi bulunan bir parti haline geldi. ÇKP, yüzyıllık bir tarihe sahip dünyanın en büyük iktidar partisidir. ÇKP liderliği yönetiminde Çin halkı emperyalist güçleri ülkeden çıkardı, feodal savaş ağalarını yendi ve Çin Halk Cumhuriyeti’ni kurdu. 100 yıllık tarihi boyunca ÇKP, Çin halkının mutluluğunu arayan ve ulusal modernleşmeyi izleyen asıl misyonuna sadık kalmıştır. Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin dediği gibi, Parti ve Çin halkı arasındaki ilişki, “balık ve su” ile “toprak ve tohum” arasındaki ilişki kadar birbirine yakındır.
Yeni Çin’in 1949 yılında kurulmasından sonra göreve gelen Çin liderleri Çin halkının refahı için politikalar geliştirdiler. Ve ÇKP’nin, Çin’in birbiri ardına başarılı olmasına önderlik etmesine olanak sağlayan önemli bir unsur her zaman Marksizm’in Çinlileştirilmesinde ısrarcı olmasıdır. Mao Zedong Düşüncesi, Marksizm-Leninizm’i Çin devrimleriyle ve sosyalist yapıyla birleştirdi. Deng Xiaoping Teorisi, Üç Temsil Kuramı ve Kalkınmaya Bilimsel Bakış dâhil olmak üzere Çin karakterli sosyalizm teorileri, Marksizm’i Çin bağlamına uyarlamada yeni bir atılım sağladı.
ÇİN YENİ BİR DÖNEME GİRDİ
Çin yeni bir döneme girdi ve Yeni Dönemde Çin Karakterli Sosyalizm Üzerine Xi Jinping Düşüncesi, modern zamanlarda Çin kültürü ve inançlarının en iyisini bünyesinde barındırıyor ve Marksizm’i Çin bağlamına uyarlamada yeni bir atılımı temsil ediyor. ÇKP, Çin’in ekonomik ve sosyal gelişmesini desteklemek ve yoksulluğu ortadan kaldırmak amacıyla ilk beş yıllık planını 1953 yılında başlattı. Xi Jinping, 2012 yılındaki 18. ÇKP Ulusal Kongresi’nde ÇKP Merkez Komitesi genel sekreteri olduktan sonra yoksulluğu ortadan kaldırma kampanyasını hızlandırdı. Daha da önemlisi Cumhurbaşkanı Xi Jinping bütün Parti ve hükümet yetkililerine insanlara öncelik tanıması, onlara samimiyetle hizmet etmesi ve onların yaşamlarını ve geçim kaynaklarını iyileştirmek için sıkı çalışmaları çağrısında bulundu.
Parti’nin akıllı ve yetenekli liderliği sayesinde Çin geçen yılın sonunda tam yoksulluğu ortadan kaldırdı, 40 yıldan biraz daha fazla bir süre önce reform ve dışa açılmayı başlattıktan bu yana 800 milyon kadar insanı yoksulluktan kurtardı. Hükümet ayrıca, yoksul insanları yaşamlarını iyileştirmede daha iyi bir şansa sahip olacakları iyi bağlantılı alanlara yeniden yerleştirmede başarılı oldu. Ve karayolları, demir yolları, özellikle yüksek hızlı demiryolları inşa ederek kırsal kesimlerin kalkınmasında çok önemli bir rol oynadı. Özellikle uzak kesimlerdeki köyleri bile bağlayarak yetkililer birçok kalkınma yolunu açtı. Örneğin, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi sakinleri evlerinde yaptıkları tandır ekmeği ya da bazlamayı, Çin’deki geniş internet ağı sayesinde e-ticaret platformlarını kullanarak Beijing ve Shanghai’deki piyasalarda satıyor. Aynı zamanda yetkililer, uzak bölgeleri turistlere açarak bölge sakinlerinin gelirlerini artırması için yeni bir kanal yarattılar.
ÇİN İÇİN TARİHİ BİR AN
2020 yılı, Parti, her bakımdan orta seviyede müreffeh bir toplum inşa etmede ilk yüzyıl hedeflerine ulaştığından Çin için tarihi bir anı işaret ediyor. Çin’in son kırk yılda hızlı bir ekonomik gelişme sağlayarak dünyadaki ikinci büyük ekonomi haline gelmesi Parti liderliğinin saygınlığıdır. Çin ayrıca dünyada en büyük yabancı döviz rezervlerine sahiptir ve geçen yıllarda küresel ekonomik büyümeye yaklaşık yüzde 30 oranında katkıda bulunmuştur. Çin’in Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’nın (GSYİH) 2020 yılında 100 trilyon yuan (15,42 trilyon dolar) hedefini geçmesi, Çin’in ekonomik tarihinde yeni bir dönüm noktasıdır ve kişi başına GSYİH’si 2019 yılında 10 bin doları geçmiştir. Birçok ekonomiste göre, 14. Beş Yıllık Plan (2021-2025) döneminde Çin’in kişi başına GSYİH’si orta seviyede gelişmiş ülkelerin düzeyine ulaşabilecektir.
Çin’in 20 eyaletini ziyaret ettim ve ilk elden ekonomik, sosyal ve kültürel dönüşümü gördüm. Farklı Çin kentlerinde gençlerle tanıştım, konuştum ve seçtikleri alanlarda başarı göstermek için heyecanlarının farkına vardım. Ocak 2019’da Çin, uzay aracı Chang’e 4’ü ayın karanlık yüzüne indiren ilk ülke olarak tarih yazdı. Ve Aralık 2020’de Chang’e 5 uzay aracı Ay’a inerek kaya örnekleri topladı. Bunlar, Çin’in bilim ve teknoloji alanında en önemli başarılarından bazılarıdır. Tüm bu başarılarının sonucu olarak dünyanın her tarafından insanlar, ÇKP’nin, Çin’in uluslararası toplumla çalışmaya hazır olduğu insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum oluşturma çabalarının önemini kabullenmeye başladılar. Çin ayrıca, ebedi barış, güvenlik ve ortak refahın kural olduğu açık, kapsayıcı, temiz ve güzel bir dünyayı inşa etmek istiyor.
İKİNCİ YÜZYIL HEDEFİ
Çin, bütün dünyadaki insanların küresel kalkınmanın faydalarını paylaşabilmesi amacıyla ülkeler ve kıtalar arasındaki bağlantıyı geliştirmek için 2013 yılında Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ni önerdi. Kuşak Yol İnisiyatifi, özellikle Orta Asya, Güney Asya, Orta Doğu ile Afrika’da altyapı tesislerinin inşası ve iyileştirilmesine olanak sağladığı için sadece Çin değil, aynı zamanda diğer ülkeler bu girişimden yararlandılar. Ve diğer ülkelerin kalkınmasını daha da ilerletmek için Çin Asya Altyapı Yatırım Bankası, BRICS Yeni Kalkınma Bankası ve İpek Yolu Fonu’nun kurulmasına yardımcı oldu. Bunu yanı sıra Covid-19 salgını karşısında Parti liderliği yönetiminde Çin’in sıkı ve etkili önleyici tedbir ve kontrol önlemlerini uygulaması, sadece salgının kontrol altına alınmasını sağlamakla kalmadı, aynı zamanda ekonomik faaliyetin yeniden canlanmasına olanak yarattı. Aslında, Çin’in salgında mücadelede Wuhan’da iki yeni hastane inşa etme hızı konusunda şaşkına döndük. Bununla birlikte Çin Covid-19 salgınını büyük oranda kontrol altına alan, insanların yaşamları ve sağlıklarına yönelik tehdidi asgariye indiren ilk ülke oldu, dolayısıyla küresel ekonomik toparlanmada anahtar rol oynadı. Bütün bunlar Parti’nin gücünü ve vizyonunu açıkça gösteriyor.
Uluslararası yardımseverlik ruhuyla Çin, salgına karşı dünyanın geri kalanıyla birlikte omuz omuza mücadele verdi. Çin, 150 ülke ve 13 uluslararası kuruluşa bütün önemli Covid-19 aşıları dâhil olmak üzere, tıbbi malzeme ve ilaç sağladı. Gelecek beş yıllık plan, Çin’in ilk yüzyıl hedefine ulaşmasından sonra ilk plan olacak. Bu yüzden şimdi Parti, Çin’i 2050 yılına kadar (2049 yılı Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilk yüzyılı olacak) müreffeh, güçlü, demokratik, kültürel olarak ilerlemiş, uyumlu ve harika büyük bir modern sosyalist ülkeye dönüştürmeyi amaçlayan ikinci yüzyıl hedefini izleyecek ve Çin halkına hizmet etmeye ve küresel ekonomiyi desteklemeye devam edecektir.China Daily / Jinith de Silva

 
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER