Ankara
22:19

TR | CH | EN   
Pekin
03:19


Çin küresel ekonomik büyümede öncü..

China Daily

Çin’in giderek karmaşıklaşan uluslararası bir ortam, ülke içinde tekrarlanan Covid-19 salgınları ve beklenmedik faktörlerden oluşan şartlar içinde Gayri Safi Milli Hasıla’nın (GSMH) bu yılın ilk çeyreğine yüzde 2,5 artması Çin ekonomisinin güçlü esnekliğini göstermek için yeterli.

Çin bu zorluklara salgın önleme ve kontrol önlemlerini ekonomik-toplumsal gelişme ile koordine ederek etkili biçimde yanıt verdi. İnsanları ilk sıraya koyma ilkesini savunan Çin salgına karşı sağlam bir duvar oluşturdu ve insanların hayatı ile sağlığını en geniş düzeyde korudu.  Çin ekonomisini gözlemlemek için uzun dönemli bir yaklaşıma gerek var.

“ÇİFTE DOLAŞIM” POLİTİKASININ ÖNEMİ

Salgının etkisi kısa dönemliyken Çin ekonomisinin esnekliği ile potansiyelleri uzun dönemli ve özünde var. Çin’in sağlam bir maddi temele ve süper büyük bir piyasaya sahip olduğu dikkate alınırsa, tüketim ve üretimin toparlanması, yeniliğin güçlendirilmesi ve makro politikaların uygulanması ile birlikte, Çin ekonomisinin toparlanmaya devam etmesi bekleniyor. Çin’in uyguladığı çifte dolaşım kalkınma paradigması ve zinde biçimde desteklediği yüksek kalitesi kalkınma yeni rekabetçi avantajlar kazanmasına yardımcı oluyor.

Çin’in uzun dönemli sağlam ekonomik büyümesinin temel unsurları değişmedi. Küresel büyümenin önemli bir motoru olma statüsü de. Bu yılın ilk 5 ayında Çin 87,77 milyar dolar yabancı yatırım çekti. Bu yıllık bazda yüzde 22,6 artış demek. Ayrıca ilk 4 ayda 100 milyar doların üzerinde 185 yeni yatırım anlaşması imzalandı, bu her gün 1,5 yabancıların finanse ettiği bir yatırımın başlatılmasına denk.

İTHALAT VE İHRACATTA BÜYÜME

Şu anda, dünya ekonomisi stagflasyon riski ile karşı karşıyayken, Çin’deki düşük enflasyonist baskılar ekonomiyi canlandırmaya daha açık biçimde odaklanabileceği anlamına geliyor. Çin dış dünyaya yüksek düzeyde açılmaya devam edecek.

Çin’in ithalatı ve ihracatı bu yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 9,4 büyüdü. Bu Çin’in dış ticaretinin sağlam olduğunu ve genişletilmiş dışa açılma yoluyla daha fazla kalkınma için daha fazla yer olduğunu gösteriyor.
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER