Ankara
06:34

TR | CH | EN   
Pekin
11:34


Karşılıklı yarar sağlayan dışa açılma stratejisi.

CGTN / Daryl Guppy

Her hükümet için birinci öncelik, halkının refahını artırmaktır ve Batı medyasında büyük ölçüde göz ardı edilmesine rağmen, bu hedef, Xi Jinping'in Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin açılış oturumunda hazırladığı raporun temeliydi. Daha düşük bir büyüme ortamında ekonomik refahın sağlanmasının, asıl zorluk olduğunu söyledi. Ortak refahın politika hedefinin yeşil ve dijital ekonomi tarafından nasıl geliştirildiğini açıkladı.

Çin'in insanlık tarihindeki yoksulluğa karşı en büyük savaşı kazandığını kabul etti, ancak bunun başka yerlerde görülen aşırı yoksulluk veya aşırı zenginlikten kaçınan ortak bir refah inşa etme görevinin sadece başlangıcı olduğunu kabul etti. Ortak refah, toplumun bazı kesimlerini geride bırakmaz. Bu, 'tarımsal ve kırsal kalkınmayı ilk sıraya koymayı' gerektirir. Çin, 'yoksulluğun azaltılmasındaki başarıları pekiştirmeli, genişletmeli ve tüm cephelerde gıda güvenliğinin temellerini güçlendirmeli.' dedi.

“ESKİYİ ATMADAN ÖNCE YENİYİ İNŞA ETME” İLKESİ

Batılı ülkeler vergi sistemlerini, hükümetlerin hizmetlerin daha iyi yayılmasını sağlayabilmeleri için aşırı serveti yeniden dağıtmak için kullanıyor. Buna karşılık Xi, 'Çin gelir dağılımı sistemini iyileştirecek.' diye konuştu. Fırsat eşitliğini teşvik edeceğiz, dar gelirlilerin gelirlerini artıracağız ve orta gelir grubunun boyutunu büyüteceğiz.” dedi. Bu önlemler, tüketici ekonomisini genişletmek için itici güç sağlar. Bu, aşırılıkları önlemek için ekonomik faaliyetin yapısını ayarlama işlemidir. Yeni gereksinim, gelişme hızından ziyade yüksek kaliteli gelişmedir ve bu, yeşil ekonomiye odaklanmaya yansır. Bu, Çin'in çeşitli coğrafyasının ormanlar, dağlar, sular, tarım arazileri, otlaklar ve çöllerin korunmasına sistem çapında bir yaklaşım gerektirir.

Xi, 'Karbon emisyonlarını ve kirliliği azaltmak, yeşil kalkınmayı genişletmek ve ekonomik büyümeyi sürdürmek için ortak çabaları teşvik edeceğiz.' dedi. Bu sadece Çin'e fayda sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda iklim değişikliğinin küresel mücadelesine de önemli bir bağlılığı gösteriyor. Xi ayrıca, 'Çin'in enerji ve kaynak donanımına dayanarak, eskiyi atmadan önce yeniyi inşa etme ilkesine uygun olarak iyi planlanmış ve aşamalı bir şekilde en yüksek karbon emisyonlarına ulaşmak için girişimleri ilerleteceğiz.' dedi.

YÜKSEK KALİTELİ EKONOMİK KALKINMANIN KALICI TEMELLERİ

Buradaki zorluk, büyümenin ortak refaha ulaşma hedefini destekleyecek şekilde nasıl sürdürüleceğidir. Çözümün bir kısmı, piyasa ekonomisinin rolü ile yüksek standartlı sosyalist piyasa ekonomisi arasında bir denge kurmakla geliyor. Xi, çözümün bir başka parçası olarak, Çin'in iç talebi genişletme stratejisinin uygulanmasının arz yönlü yapısal reformu derinleştirme çabalarıyla bütünleştirilmesini sağlayacağını söyledi. Bu, küresel ekonomide daha yüksek bir seviyede yer alırken, yerel ekonominin dinamizmini ve güvenilirliğini artırmayı içerir. Bu, Çin'in kendi kendine yeterliliğini artırmak ve büyümenin birincil itici gücü olarak ihracata olan bağımlılığı azaltmak için tasarlanan ikili dolaşım stratejisini daha da ilerletiyor. Hedef, 'iç ve dış ekonomik akışlar arasında olumlu bir etkileşim' içeriyor.

Xi, Çin'in dış dünyaya açılma konusundaki temel ulusal politikasına bağlı olduğunu ve karşılıklı yarar sağlayan bir dışa açılma stratejisi izlediğini belirterek, Çin'in uluslararası toplumla ilişki kurmaya ve uygun tanınmayı sağlamak için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

KÜRESEL YÖNETİMİ DAHA ADİL HALE GETİRMEK

Çin, tüm halklara daha fazla fayda sağlayan açık bir küresel ekonominin inşasına kendi payına düşeni yapmak istediğini söyledi. Bu açıklama, ABD'nin açık ekonomiyi yaptırımlarla boğma çabalarıyla güçlü bir karşıtlık oluşturuyor. Çin'in açık küresel ekonomiye katılımı, Kuşak Yol İnisiyatifi'nin yüksek kaliteli gelişimini teşvik ederek de sağlanır. Çin'in küresel yönetişim sisteminin reformunda ve geliştirilmesinde aktif bir rol oynamak istediğini doğruladı. Xi, Çin'in gerçek çok taraflılığı desteklediğini, uluslararası ilişkilerde daha fazla demokrasiyi desteklediğini ve küresel yönetimi daha adil hale getirmek için çalıştığını söyledi. Bu, ABD'nin kendi hegemonyasına meydan okuduğu için rahatsız olduğu bir açıklamadır. Bununla birlikte, Çin'in küresel ekonominin yapısına tam olarak dâhil olma isteğinin devamıdır.

Batılı yorumcular, Çin'in Taiwan bölgesi ve devlet egemenliğinin korunması hakkındaki sözlerine odaklandıkları için konuşmasının çoğunu görmezden geldiler. Yorumları, 'En büyük samimiyet ve azami çabayla barışçıl yeniden birleşme için çabalamaya devam edeceğiz' açıklamasını görmezden geldi. Xi'nin konuşması, ekonomik ve sosyal politika hedeflerini ortak refah stratejisinin birleştirici bağlamına yerleştirdi. Bu entegre yaklaşım, Çin halkına refah getiren gelecekteki yüksek kaliteli ekonomik kalkınmanın kalıcı temellerini oluşturuyor.
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER