Ankara
06:38

TR | CH | EN   
Pekin
11:38


Yeşil hedefler köklü değişiklikler gerektiriyor.

China Daily

27 Ekim'de Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, Çin'in iklim değişikliği konusundaki politikası ve eylemleri hakkında bir 2022 raporu yayınladı. Çin, 2030'dan önce karbon emisyonlarını en üst düzeye çıkarma ve 2060'tan önce karbon nötrlüğüne ulaşma hedeflerini gerçekleştirmek için aktif olarak önlemler uyguluyor. Rapora göre, ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) birimi başına karbon emisyonu 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 3,8, 2005'ten yüzde 50,8 daha düşük.

Yeşil, düşük karbonlu kalkınma, devasa nüfusu ve kömürün yakıt kullanımı konusunda oynadığı birincil rol nedeniyle Çin için büyük bir zorluk olmaya devam ediyor. 'Çift karbon' hedeflerine doğru devam eden yol, tüm ülkenin büyük çabalarını gerektirecek zorlu bir mücadele olacaktır.

YEŞİL VE DÜŞÜK KARBONLU BİR KALKINMA

Genel olarak, karbon nötrlüğü arayışı için üst düzey tasarım ve kurumsal düzenlemeler istikrarlı bir şekilde iyileştirildi. Bu, yalnızca üst düzey liderliğin enerji tasarrufu ve çevreyi koruma konusundaki kararlılığını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda karbon emisyonlarının azaltılmasını hızlandırmanın yolunu da gösteriyor.

Bu yol aynı zamanda emisyonları azaltmak ve yüksek kaliteli kalkınmayı sürdürmek arasında bir dengeyi koordine eder ve sağlar. Yeşil ve düşük karbonlu bir kalkınma yoluna geçiş, yüksek kaliteli kalkınma için esastır. Geçiş sancılı olsa da stratejik gelişme fırsatlarını da beraberinde getirecek.

STRATEJİK GELİŞME FIRSATLARI

Tüm taraflar gereken katkıyı yapmalıdır. Yerel yönetimler, çevreye zarar verenleri ve kirletenleri katı bir şekilde cezalandırmalı ve GSYİH büyümesi pahasına da olsa bazı yüksek emisyonlu ve yüksek kirlilik yaratan fabrikaları kapatmalıdır.

Bireyler için daha yeşil yaşam tarzları izleyerek karbon ayak izlerini azaltmak gerekir. Yüksek kaliteli kalkınma, düşük karbonlu ve sürdürülebilir kalkınma anlamına gelir. Bu, karbon emisyonlarını kapsamlı bir şekilde azaltmak için endüstriyi yükseltmek, enerji yapısını optimize etmek ve daha yeşil yaşam tarzlarını benimseyen insanlar anlamına geliyor.
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER