Ankara
07:40

TR | CH | EN   
Pekin
12:40


Jiang Zemin: Mücadeleye ve halka adanmış bir yaşam..

 

GENÇLİK YILLARINDAN BERİ JİANG, VATANSEVERLİKLE VE DEMOKRATİK DEVRİMİN FİKİRLERİYLE AYDINLANMIŞ GERÇEĞİN GAYRETLİ BİR ÖĞRENCİSİ VE ARAYICISIYDI. ÜNİVERSİTE YILLARINDA YURTSEVER JAPON KARŞITI HAREKETLERE AKTİF KATILIM YOLUYLA, MARKSİST BİR DÜNYA GÖRÜŞÜ GELİŞTİRDİ, YAŞAM SEÇİMİNİ YAPTI VE YAŞAM BOYU ULUSAL KURTULUŞ VE HALKIN REFAHI İÇİN ÇALIŞMA İDEALİNİ VE İNANCINI OLUŞTURDU.
 
Çin’in eski cumhurbaşkanlarından Jiang Zemin, 30 Kasım 2022'de yerel saatle 12: 13'te Shanghai’da lösemi ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 96 yaşında hayata veda etti. Duyuru, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi (ÇKP MK), Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi (ÇUHM), Devlet Konseyi, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi (ÇHSDK UK) ve ÇKP ve Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Merkez Askeri Komisyonları tarafından yapıldı. Çinli liderin ölümü tüm Partiye, tüm orduya ve tüm etnik gruplardan Çin halkına hitap eden bir mektupta ilan edildi.
Mektup, “tüm Partiye, tüm orduya ve tüm etnik gruplardan Çin halkına, sevgili yoldaşımız Jiang Zemin'in tüm tıbbi tedaviler başarısız olduktan sonra lösemi ve çoklu organ yetmezliğinden öldüğünü derin bir üzüntüyle ilan ettiklerini” belirterek başlıyor. Mektupta, Jiang Zemin yoldaşın, tüm Parti, tüm ordu ve tüm etnik gruplardan Çin halkı tarafından kabul edilen yüksek prestije sahip olağanüstü bir lider, büyük bir Marksist, büyük bir proleter devrimci, devlet adamı, askeri stratejist ve diplomat, uzun zamandır sınanmış bir komünist savaşçı ve Çin’e özgü büyük sosyalizm davasının olağanüstü bir lideri olduğuna işaret ediliyor. Jiang, ÇKP'nin üçüncü nesil merkezi kolektif liderliğinin çekirdeği ve Üç Temsil Teorisi'nin başlıca kurucusuydu.
MÜCADELEYE GENÇLİK YILLARINDA BAŞLADI
Gençlik yıllarından beri Jiang, vatanseverlikle ve demokratik devrimin fikirleriyle aydınlanmış gerçeğin gayretli bir öğrencisi ve arayıcısıydı. Üniversite yıllarında yurtsever Japon karşıtı hareketlere aktif katılım yoluyla, Marksist bir dünya görüşü geliştirdi, yaşam seçimini yaptı ve yaşam boyu ulusal kurtuluş ve halkın refahı için çalışma idealini ve inancını oluşturdu. 1947'de Shanghai Jiao Tong Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, Jiang yerel bir fabrikada çalıştı ve gençlik dernekleri altındaki gece okullarında işçiler ve genç profesyoneller arasında devrimci propogandayla ilgili çalışmalarda bulundu. 1949'da, Shanghai’ın kurtuluşuna hazırlık olarak fabrikalarını korumak için işçileri harekete geçirdi.
Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) kurulmasından kısa bir süre sonra Jiang, Shanghai Yimin Gıda No 1 Fabrikası'nın birinci müdür yardımcısı, Shanghai Sabun Fabrikası'nın birinci müdür yardımcısı ve Birinci Makine İmalat Endüstrisi Bakanlığı'nın Shanghai No 2 Tasarım Bölümü'nün elektrik makineleri bölümünün şefi olarak görev yaptı.
1954'te Çin, Changchun'daki İlk Otomotiv İşleri'nin inşası için çok sayıda teknik ve yönetim kadrosuna ihtiyaç duyuyordu. Jiang, fabrikaya atandı. 1955'te Moskova'daki Stalin Otomobil İşleri'ne gitti ve burada stajyer olarak çalıştı. 1956'da Çin'e döndükten sonra, dinamik mekanik bölümünün başkan yardımcısı, dinamik mekanik baş mühendis yardımcısı ve Birinci Otomotiv İşleri güç fabrikasının direktörü olarak görev yaptı. 1962 yılında, Birinci Makine İmalat Endüstrisi Bakanlığı'na bağlı Shanghai Elektrikli Cihaz Araştırma Enstitüsü'nün müdür yardımcısı olarak kuruluşun araştırma çalışmalarından sorumlu olarak çalıştı. 1966'da Wuhan Isı Gücü Makine Enstitüsü'nün direktörü ve Parti sekreteri vekili olarak çalıştı, daha sonra Parti sekreteri oldu ve atom enerjisi üretim ekipmanlarının tasarımı için çalışmaları organize etti. Kültür Devrimi başladıktan sonra etkilendi.
HALKIN ÇIKARLARINI SAVUNDU
1970 yılında 1. Makine İmalat Sanayi Bakanlığı'nda çalışmaya başladı ve 1971 yılında bakanlık tarafından Romanya'ya gönderilen uzman ekibin başkanlığını yaptı. 1973 yılında Çin'e döndükten sonra, sırasıyla Makine İmalat Endüstrisi Birinci Bakanlığı Dış İlişkiler Bürosu müdür yardımcılığı ve müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1980 yılında İthalat ve İhracat İşleri Devlet İdaresi Komisyonu ve Devlet İdaresi Yabancı Yatırım Komisyonu başkan yardımcısı ve eş zamanlı genel sekreteri ve iki komisyonun Lider Parti Üyeleri Grupları üyesi olarak görev yaptı. Guangdong ve Fujian eyaletlerinde özel politikalar ve esnek önlemler uygulamak ve pilot özel ekonomik bölgeler kurmak da dahil olmak üzere öncü çalışmalardan sorumluydu. 1982 yılında, Elektronik Endüstrisi Bakanlığı Lider Parti Üyeleri Grubu'nun birinci bakan yardımcısı ve sekreter yardımcısı olarak görev yaptı ve daha sonra 1983'te bakanlığın Lider Parti Üyeleri Grubu'nun bakanı ve sekreteri olarak görev yaptı ve Çin'in elektronik endüstrisine önemli katkılarda bulundu. Eylül 1982'de 12. ÇKP Ulusal Kongresi'nde ÇKP Merkez Komitesi üyeliğine seçildi.
1985 yılında Shanghai belediye başkanı ve ÇKP Shanghai Belediye Komitesi sekreter yardımcısı olarak görev yaptı. 1987 yılında, 13. ÇKP Merkez Komitesi'nin ilk genel kurulunda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyeliğine seçildi ve ÇKP Shanghai Belediye Komitesi sekreterliğine atandı. Shanghai belediye başkanlığı ve Parti sekreterliği görevleri sırasında, Shanghai’daki kadrolara ve kitlelere cesur keşifler yapmada önderlik etti ve morallerini yükseltti ve metropolün reformu, açılması ve sosyalist modernizasyon inşasında önemli atılımlar elde etmek için çalıştı, Pudong'un gelişimi ve açılması için planlama yaptı ve Parti inşasında kilit ilerleme, kültürel-etik ilerleme ve sosyal gelişme için yoğun çalıştı. 1989 ilkbaharının sonlarında ve yaz başlarında, Çin'de ciddi bir siyasi karışıklık meydana geldi. ÇKP Merkez Komitesi'nin kargaşaya karşı net bir duruş sergileme, Çin'in sosyalist devlet iktidarını savunma ve halkın temel çıkarlarını koruma konusundaki doğru kararını onayladı ve uyguladı ve Parti üyelerinin, kadroların ve kitlelerin sağlam desteğine güvenerek Shanghai’ın istikrarını etkili bir şekilde korudu.
Jiang, 1989’da ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi üyesi ve 13. ÇKP Merkez Komitesi'nin dördüncü genel kurulunda ÇKP Merkez Komitesi genel sekreteri seçildi. Aynı yıl, 13. ÇKP Merkez Komitesi'nin beşinci genel kurulu, Jiang'ın ÇKP Merkezi Askeri Komisyonu başkanı olarak görev yapmasına karar verdi. 1990 yılında Jiang, 7. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumunda ÇHC Merkezi Askeri Komisyonu’nun başkanlığına seçildi.
KOLEKTİF LİDERLİĞİN ÇEKİRDEĞİ
Mektup, Jiang'ın ÇKP'nin üçüncü nesil merkezi kolektif liderliğinin çekirdeği olduğunu vurguluyor. 1980'lerin sonu ile 1990'ların başı arasında, uluslararası arenada ve Çin'de ciddi siyasi karışıklıklar patlak verdi. Dünya sosyalizmi ciddi virajlar ve dönüşler yaşadı. Çin'in sosyalist davasının gelişimi, eşi benzeri görülmemiş zorluklar ve baskılarla karşı karşıya kaldı.
Partinin ve devletin geleceğini ve kaderini belirleyen bu kritik tarihi kavşakta, Jiang, ÇKP'nin merkezi kolektif önderliğine önderlik etti ve Dört Temel İlkeyi tartışmasız bir şekilde savunmak ve ulusal bağımsızlığı, onuru, ulusal bağımsızlığı ve istikrarı korumak için tüm Partiye, tüm orduya ve tüm etnik gruplardan Çin halkına sıkı sıkıya güvendi. Ayrıca şaşmaz bir şekilde ekonomik gelişmeyi merkezi görev olarak aldı, reform ve açılıma bağlı kaldı, Çin’e özgü sosyalizmin büyük davasını savundu ve Çin'in reformu ve dışa açılmasıyla sosyalist modernleşmede yeni bir çığır açtı. 13. ÇKP Merkez Komitesi'nin dördüncü genel kurul toplantısı ile ÇKP'nin 16. Ulusal Kongresi arasındaki 13 yıl boyunca, Çin'in reform, dışa açılma ve sosyalist modernleşme yönelimi, son derece değişken bir uluslararası durumda büyük bir ivmeyle ortaya çıktı.
Hem yurtdışındaki hem de yurtiçindeki karmaşık bir ortamda, Jiang'ın önderlik ettiği merkezi kolektif önderlik, Marksizm-Leninizm'in, Mao Zedung Düşüncesi'nin ve Deng Xiaoping Teorisi'nin büyük bayraklarını yüksekte tuttu, Parti'nin temel çizgisine şaşmaz bir şekilde bağlı kaldı ve fırsatları yakalamak, reformu derinleştirmek, dışa açılmayı genişletmek, kalkınmayı artırmak ve istikrarı korumak için Parti'yi ve tüm etnik gruplardan Çin halkını birleştirdi. Kolektif önderlik sosyalist bir piyasa ekonomisi inşa etmeyi reformun bir hedefi olarak tanımladı ve bu bağlamda temel bir çerçeve belirledi ve sosyalizmin ilk aşaması için, kamu mülkiyetinin dayanak noktası olduğu ve çeşitli mülkiyet biçimlerinin birlikte geliştiği temel bir ekonomik sistemin yanı sıra, işe göre dağılımın dayanak noktası olduğu, yanında birden fazla dağıtım biçiminin bulunduğu bir gelir dağılımı sistemi kurdu.
REFORM VE DIŞA AÇILMADA ÇIĞIR AÇILDI
Bir dizi ilke, politika ve ana strateji formüle eden ve uygulayan kolektif önderlik ekonomik, politik ve kültürel sistemlerde ve diğer alanlarda reformlarla ilerledi ve her açıdan reform ve dışa açılmada yeni bir çığır açtı. Hukuka dayalı yönetişimin temel stratejisini uyguladılar, barışçıl yeniden birleşme ve 'bir ülke, iki sistem' politikalarını desteklediler, Hong Kong ve Macao'nun sorunsuz bir şekilde geri dönüşünü sağladılar, bağımsız bir dış barış politikası izlediler, Çin'in diplomatik cephesinde yeni bir çığır açtılar, büyük yeni Parti inşası projesini ilerlettiler, sosyalist maddi, siyasi ve kültürel-etik ilerlemeleri etkileyici yeni zirvelere taşıdılar. Mektupta kolektif önderliğin Çin’e özgü sosyalizm davasını 21. yüzyıla başarıyla ilerlettiğinin altı çizildi.
Parti'nin merkezinde Jiang'ın bulunduğu üçüncü nesil merkezi kolektif önderliği altında, Çin'in egemenliği ve güvenliğini ilgilendiren, siyasi ve ekonomik alanlarda ve doğal afetlerin getirdiği zorlukların ve risklerin üstesinden gelen ve Çin'in reform, dışa açılma ve sosyalist modernleşme yönelimini her zaman doğru yönde tutan bir dizi yıkıcı uluslararası olayla serinkanlı şekilde başa çıkıldı. Partinin ve ülkenin, 13. ÇKP Merkez Komitesi'nin dördüncü genel kurul toplantısından bu yana geçen 13 yıldaki büyük başarıları, Jiang'ın büyük yeteneği, kilit rolü ve Marksist bir devlet adamı olarak olağanüstü siyasi liderlik sanatıyla sıkı sıkıya bağlıydı.
Jiang Zemin, Merkezi Askeri Komisyonu başkanı olarak görev yaparken, dünyanın yeni askeri dönüşümünün iç ve dış durumlarındaki büyük değişimleri ve gelişme eğilimini derinlemesine kavrayarak, ulusal savunma ve silahlı kuvvetlerin modernizasyonunu ilerletmede bir dizi yeni karar ve yeni önlem ortaya koydu, Mao Zedong'un askeri düşüncesini ve Deng Xiaoping'in yeni tarihsel dönemde askeri çalışma hakkındaki düşüncesini zenginleştirdi ve geliştirdi. Jiang Zemin'in ulusal savunmayı ve silahlı kuvvetleri güçlendirme düşüncesini yarattı ve ulusal savunmanın ve silahlı kuvvetlerin modernizasyonuna büyük başarılar elde etmede öncülük etti. Ulusal savunmanın ve ekonominin gelişimini koordine etme ilkesine bağlı kalmanın ve halkın silahlı kuvvetlerini daha devrimci, modern ve standart hale getirmek için çalışmanın zorunlu olduğunu vurguladı.
ORDU İNŞASINA KATKI
Siyasi ve askeri açıdan yetkin silahlı kuvvetlerin iyi davranış, sıkı disiplin ve güçlü lojistik destekle inşa edilmesinin genel gerekliliklerini takip ederek ve silahlı kuvvetlerin karakterini asla bozmadan, kazanmak için savaşabilmelerini sağlama şeklindeki tarihi meselesine odaklanarak halkın silahlı kuvvetlerinin gelişimini kapsamlı bir şekilde teşvik etmenin altını çizdi. Mektupta Jiang Zemin’inm halkın silahlı kuvvetleri üzerinde mutlak Parti liderliğini tereddütsüz bir şekilde desteklediği, ideolojik ve politik bütünlüğü her zaman tüm iyileştirme çabaları arasında bir öncelik olarak koyduğu ve ordunun doğasını ve karakterini halkın silahlı kuvvetleri olarak koruduğu vurgulandı.
Jiang, aktif savunmanın askeri stratejisini uygulama ve Çin özellikleriyle askeri dönüşümü ilerletme ihtiyacının altını çizdi. Daha az ama daha iyi birliklere sahip olma ve bilgilendirilmiş silahlı kuvvetler geliştirmek ve bilgilendirilmiş savaşı kazanmak amacıyla silahlı kuvvetlerin modernizasyonunda sıçramalı bir gelişme sağlama konusundaki kendine özgü bir Çin yaklaşımını şaşmaz bir şekilde takip etti. Jiang, silahlı kuvvetleri bilim ve teknoloji yoluyla güçlendirme stratejisini uygulama, orduyu sıkı disiplinle ve yasalara uygun olarak yönetme, silahlı kuvvetleri titizlik ve tutumluluk yoluyla inşa etme, orduyu yeni tarihsel koşullar altında yönetmenin özelliklerini ve yasalarını keşfetme ve silahlı kuvvetlerin genel çalışmasını teşvik etmek için zamanla ilerleme ihtiyacının altını çizdi.
Mektupta Jiang’ın savunmayla ilgili bilim, teknoloji ve endüstrilerin yapısal reformunun derinleştirilmesini, bağımsız inovasyon kapasitesinin artırılmasını, silah ve teçhizatın ve ulusal savunma ile ilgili bilim ve teknolojinin geliştirilmesinin hızlandırılmasını ve askeri modernizasyon için nispeten düşük yatırımlarla nispeten yüksek getiriler elde etmenin bir yolunu araştırdığı belirtildi. Jiang, hem barış zamanı hem de savaş zamanı ihtiyaçlarına uygun, orduyu sivil amaçlarla bütünleştiren ve ulusal savunma seferberliği kapasitesini artırmak, yüksek teknoloji koşulları altında halk savaşı için stratejiler ve taktikler geliştirmek ve hükümet ile ordu arasında ve halk ile ordu arasındaki birliği pekiştirmek için askeri çabaları sivil destekle birleştiren politikaların altını çizdi.
ÜÇ TEMSİL TEORİSİ
Mektuba göre, tüm bunlar, ulusal savunmayı ve silahlı kuvvetleri modernize etmek için geniş kapsamlı yol gösterici öneme sahip. Marksist ideolojik çizgiye sadık kalarak, pratiğe ve halka saygı duyan, zamanın özelliklerini doğru bir şekilde kavrayan ve Parti'nin tarihsel kavşağının akılcı değerlendirmesini yapan Jiang, reform, kalkınma ve istikrarı teşvik etme, iç işleri ele alma alanlarında Çin’e özgü sosyalizmin inşası üzerine bir dizi yeni fikir, bakış açısı ve yargı ortaya koydu. Dış ilişkiler, ulusal savunma ve Partiyi, devleti ve silahlı kuvvetleri yönetmek. Parti'nin temel teorisini, çizgisini, platformlarını ve deneyimini korumak ve geliştirmek için olağanüstü katkılarda bulundu.
Jiang, özellikle, tüm Parti'nin bilgeliğini bir araya getirerek, Üç Temsil Teorisi'ni formüle etti ve Parti'nin yol gösterici ilkelerini bir kez daha zamana uygun olarak ilerletti. Gerçek bir Marksistin büyük siyasi ve teorik cesaretini somutlaştırdı.
Üç Temsil Teorisi, Parti'nin her zaman Çin'in ileri üretici güçlerinin gelişme taleplerini, Çin'in ileri kültürüne yönelimi ve Çin halkının mümkün olan en büyük çoğunluğunun temel çıkarlarını temsil ettiğini ifade eder. Teori, insanlık tarihindeki evrensel gelişme ve ilerleme yasalarını izler ve zamanın gelişme eğilimlerine ve Çin'deki toplumsal gelişme ve ilerleme talebine uyar. Tüm etnik gruplardan Çin halkının çıkarlarını ve özlemlerini yansıtır ve Parti'nin yönetim kapasitesini artırmanın, yönetim statüsünü pekiştirmenin ve yeni koşullar altında yönetim görevini yerine getirmenin anahtarını elinde tutar.
Üç Temsil Teorisi'nin en ayırt edici özelliği ve göze çarpan katkısı, sosyalizmin ne olduğu ve nasıl inşa edileceği sorularına yeni yanıtlar vermesi ve bir dizi yakından ilişkili ve birbirine bağlı yeni fikir, bakış açısı ve yargı yoluyla ne tür bir Parti inşa edileceğini ve nasıl inşa edileceğini yaratıcı bir şekilde ele almasıdır. Marksizm-Leninizm, Mao Zedung Düşüncesi ve Deng Xiaoping Teorisi'nin devamı ve gelişimi olan Üç Temsil Teorisi, sosyalizm davasını Çin özellikleriyle ilerletecek ve yeni koşullarda Parti inşasını güçlendirecek kuralların anlaşılmasını derinleştirmiştir.
EMEKLİ OLDU, DESTEĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Jiang, Parti ve halkın davası için hayati önem taşıyan başlıca stratejik konulara büyük önem verdi. 16. ÇKP Ulusal Kongresi'ne hazırlanırken Jiang, artık Parti'nin önde gelen görevlerinde görev yapmayacağını ve Parti'nin ve devletin önderlik geçişini kolaylaştırmak için ÇKP Merkez Komitesi'nden emekli olmayı önerdi. Bu, Parti ve devlet davasının uzun vadeli gelişmesi ve Parti ile devletin kalıcı istikrarı ve refahı içindi. ÇKP Merkez Komitesi önerisini kabul etti.Karmaşık ve hızla değişen uluslararası durum ve ulusal savunma ve askeri kalkınmanın karşı karşıya olduğu ağır görevler göz önüne alındığında, 16. ÇKP Merkez Komitesi'nin ilk genel kurulunda Jiang'ın ÇKP Merkezi Askeri Komisyonu’nun başkanı olarak kalmasına karar verildi. 16. ÇKP Merkez Komitesi'nin ilk genel kurul oturumundan sonra Jiang, Hu Jintao yoldaşın genel sekreter olduğu yeni merkezi kolektif liderliğe tam destek sundu ve ÇKP Merkez Komitesi tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek için mümkün olan en büyük çabayı gösterdi.
2004 yılında, Parti ve devlet davasının uzun vadeli gelişiminin daha büyük çıkarları doğrultusunda hareket ederek, ÇKP Merkezi Askeri Komisyonu başkanlığı ve ÇHC Merkezi Askeri Komisyonu başkanlığı görevlerinden emekli olmayı teklif etti ve Parti ve devlet davasının gelişimi için büyük öngörüsünü sergiledi. Jiang, önde gelen görevlerinden emekli olduktan sonra, ÇKP Merkez Komitesi'nin çalışmalarını sıkı sıkıya destekledi, Çin’e özgü sosyalizmin büyük davasına özen gösterdi ve Parti davranışını iyileştirme ve yolsuzlukla mücadele çabalarını kararlılıkla destekledi. 2006 yılında Jiang, 'Jiang Zemin'in Seçilmiş Eserleri' nin birinci, ikinci ve üçüncü ciltlerini derlemekten şahsen sorumluydu. Bu eserler, 1980'lerin sonlarından 21. yüzyılın başlarına kadar Jiang yoldaşın temsili ve yaratıcı çalışmalarını içermektedir. Yayın, insanların Üç Temsil Teorisi'ni öğrenmek ve anlamak ve Çin karakteristiklerine sahip sosyalizmin büyük davasını ve Parti inşasının büyük yeni projesini ilerletmek için kullanabilecekleri önemli bir ders kitabıdır.
FARKLI DURUMLARDA DOĞRU DEĞERLENDİRMELER
Mektup, Jiang Zemin yoldaşın ileri görüşlü olduğunu ve farklı durumlar hakkında doğru değerlendirmeler yapabileceğine dikkati çekiyor. Her zaman Çin'in ve dünyanın genel eğilimlerini ve Parti ve devletin genel çalışmasını dikkate alarak, diğer alanlarda teorik yenilik geliştirerek meseleleri gözlemledi ve yansıttı. Jiang inançlarında sağlamdı ve eylemlerinde kararlıydı. Partiyi ve halkı her zaman ilk sıraya koydu ve komünistlerin ideallerine ve inançlarına şaşmaz bir şekilde bağlı kaldı. Kritik anlarda, kritik kararlar almak ve teorik yenilikler yapmak için büyük bir cesarete sahipti. Jiang çalışmaya değer verdi ve zamana ayak uydurdu. Her zaman zamanın eğilimlerini ve fırsatlarını kavradı, deneyimleri özetledi ve Parti'nin ve halkın canlı pratiğine dayanan yeni yollar aradı, böylece Parti ve devletin çalışmasını ayakları yere basan ama girişimci bir şekilde ilerletti. Jiang halka saygı duyuyor ve onlarla ilgileniyordu, her zaman güvenliklerine ve refahlarına dikkat ediyordu ve Çin halkının mümkün olan en büyük çoğunluğunun temel çıkarlarına dayanarak çalışmayı değerlendiriyor ve ilerletiyordu.
MEKTUBUN SON BÖLÜMÜ
Mektupta şu ifadeler yer alıyor:
“Onun güzel karakteri ve asil tavrı, ileriye giden yolda bizi her zaman eğitecek ve motive edecektir. Jiang'ın ölümü Partimiz, ordumuz ve tüm etnik gruplardan Çin halkı için paha biçilmez bir kayıptır. ÇKP Merkez Komitesi, tüm Partiyi, tüm orduyu ve tüm etnik grupların halkını kederi güce dönüştürmeye, Jiang'ın mirasını ileriye taşımaya ve kederimizi somut eylemlerle ifade etmeye çağırıyor.”
Mektupta, ÇKP Merkez Komitesi etrafında Yoldaş Xi Jinping'in daha büyük bir kararlılık ve amaçla toplanması ve Parti'nin temel teorisine, temel çizgisine ve temel politikasına bağlı kalmamız gerektiği belirtiliyor. Xinhua haber ajansı tarafından yayınlanan mektup şöyle devam ediyor:
“Xi Jinping yoldaşın Parti Merkez Komitesi ve bir bütün olarak Parti içindeki temel konumunu belirlemenin ve Xi Jinping Düşüncesinin Yeni Bir Çağ için Çin’e Özgü Sosyalizm Üzerine Yol Gösterici Rolünü belirlemenin belirleyici önemi hakkında derin bir anlayış geliştirmeliyiz.Siyasi bütünlüğü koruma, büyük resim terimleriyle düşünme, liderlik çekirdeğini takip etme ve merkezi Parti liderliği ile uyum içinde olma ihtiyacının bilincini güçlendirmeliyiz. Çin’e özgü sosyalizmin yoluna, teorisine, sistemine ve kültürüne güvenmeliyiz. Xi Jinping yoldaşın Parti Merkez Komitesi ve bir bütün olarak Parti içindeki temel konumunu ve Merkez Komitesinin otoritesini ve merkezileşmiş, birleşik önderliğini desteklemeliyiz.
“Tam ve titiz bir özyönetimle sebat etmeli, yeni çağda büyük yeni Parti inşası projesini ilerletmeye devam etmeli ve toplumsal dönüşümü yönlendirmek için kendi dönüşümümüzü kullanmalıyız. Bu, Partimizin orijinal özlemine ve kuruluş misyonuna sadık kalmasını ve Çin’e özgü sosyalizm davasında güçlü bir önderlik çekirdeği olmayı sürdürmesini sağlayacaktır.
“Marksizm-Leninizm'e, Mao Zedung Düşüncesi'ne, Deng Xiaoping Teorisi'ne, Üç Temsil Teorisi'ne ve Kalkınmaya Bilimsel Bakış Açısı'na bağlı kalmalı ve Xi Jinping'in Yeni Bir Çağ İçin Çin’e Özgü Sahip Sosyalizm Üzerine Düşüncesini tam olarak uygulamalıyız.
“Marksizmin temel ilkelerini Çin'in özgün gerçeklikleri ve ince geleneksel Çin kültürü ile bütünleştirmeliyiz. Zihinlerimizi özgürleştirmeye, olgularda gerçeği aramaya, zamana ayak uydurmaya ve gerçekçi ve pragmatik bir yaklaşım benimsemeye devam etmeliyiz.
“Teorik keşifler ve yenilikler yapma, Marksizmi Çin bağlamına ve yeni çağın büyük pratiğinde zamanın ihtiyaçlarına uyarlamada sürekli yeni sınırları kırma cesaretine sahip olmalı ve çağdaş Çin Marksizminin gerçeğin ışığıyla daha da parlak bir şekilde parlamasını sağlamalıyız.
“ÇKP'nin ve Çin’ e özgü sosyalizmin liderliğini şaşmadan desteklemeliyiz. Ülkemizi ve ulusumuzu kendi gücümüzle geliştirmeli ve Çin'in gelişme ve ilerlemesinin geleceği hakkında sağlam bir kavrayış sürdürmeliyiz.
“Çin'i her bakımdan büyük, modern sosyalist bir ülke haline getirmek olan İkinci 100 Yıl Hedefini gerçekleştirmek ve Çin ulusunun gençleşmesini modernleşmeye giden bir Çin yolu aracılığıyla tüm cephelerde ilerletmek, insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek ve yeni bir insani ilerleme biçimi yaratmak için birlik içinde çaba göstermeliyiz.
“Halka gönülden hizmet etme şeklindeki temel amacımıza sadık kalmalı, insan merkezli bir zihniyeti sürdürmeli ve kitle çizgisini uygulamalıyız. Halkımızın öncü ruhuna saygı duymalı ve yaptığımız her şeyde halk için hareket ettiğimizden ve halka güvendiğimizden emin olmalıyız. 'Halktan halka' ilkesini takip etmeli ve halkla yakın bir bağ kurmalıyız. Halkla aynı havayı solumalı, aynı geleceği paylaşmalı ve onlarla gerçekten bağlantıda kalmalıyız.
“Üç Temsil'in Teorisi’ni ruhumuzla olarak incelemeli, Jiang'ın devrimci ruhundan ve tavrından ve ayrıca Marksist duruşu, bakış açılarını ve yöntemlerini yeni koşulları incelemek ve yeni sorunları çözmek için uygulamadaki bilimsel tutumundan ve yaratıcı ruhundan öğrenmeliyiz. Mektuba göre, ülkemizi müreffeh, güçlü, demokratik, kültürel olarak gelişmiş, uyumlu ve güzel bir modern sosyalist ülke haline getirmek için birlik içinde çaba göstermeliyiz.
“Çin ulusunun büyük gençleşmesinin nedeni, Jiang Zemin yoldaş da dahil olmak üzere komünistlerin nesiller boyu süren özenli çabalarının ve çabalarının kristalleşmesidir. Önümüzdeki yolculukta, tüm Parti, tüm ordu ve tüm etnik gruplardan Çin halkı, ÇKP Merkez Komitesi'nin merkezinde Xi Jinping yoldaşın bulunduğu güçlü önderliğini takip etmeli, Çin’e özgü sosyalizmin büyük bayrağını yüksekte tutmalı, Xi Jinping'in Yeni Bir Çağ İçin Çin’e Özgü Sosyalizm Üzerine Düşüncesini tam olarak uygulamalıdır. Parti'nin büyük kurucu ruhunu ileriye taşımak, sağlam güveni korumak, bir bütün olarak birleşmek, kararlılıkla ilerlemek ve her bakımdan modern sosyalist bir ülke inşa etmek ve tüm cephelerde ulusal gençleşmeyi ilerletmek için birlik içinde çaba gösterin.
“Yoldaş Jiang Zemin'e sonsuz zafer!” ÇİN AAHABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER