Ankara
07:24

TR | CH | EN   
Pekin
12:24


Çin toplumunun biriken enerjisi serbest kalıyor..

BİRÇOK YEREL YÖNETİM, ‘’SİPARİŞ ALMAK İÇİN DENİZAŞIRI ÜLKELERE GİTME’’ DALGASINDA İNİSİYATİF ALDI. ŞİRKETLER SALGIN YÜZÜNDEN DIŞARIYA GİTMEDE ENDİŞE ETTİĞİ ZAMAN, BİRÇOK YEREL YÖNETİM İDARESİ ÖNCÜLÜK EDEREK, ŞİRKETLERE AKTİF İŞARET VERDİ. HÜKÜMET VE İŞLETMELERDEN KAYNAKLANAN BU İKİ YÖNLÜ ÇABA, ÇİN EKONOMİSİNİN BAŞARISININ ARKASINDAKİ ‘’SIRLARDAN’’ BİRİDİR.
 
Çin’de Suzhou hükümetinin organize ettiği ve desteklediği bir iş heyetini taşıyan özel sefer uçağı geçen hafta cuma günü sabah erken saatlerde Avrupa’ya yola çıktı. Bu, Covid-19 salgının patlak vermesinden bu yana Fransa ve Almanya’ya giden bir ekonomi ve ticaret heyetini taşıyan ilk özel sefer uçuşuydu.
Şimdiye kadar Jiangsu, Zhejiang, Sichuan, Guangdong ve Fujian’ın da arasında bulunduğu eyaletler benzer faaliyetler organize etti. Genel olarak daha fazla eyalet ve kentin ticaret arayışı için denizaşırı ülkelere gitme akımına katılması bekleniyor. Zamana karşı yarış, daha fazla sipariş almak ve fırsatlar elde etmek. Bunlar, Çinli şirketler uçağa bindiği zaman üstlendiği en önemli görevlerdir. Bu durum, dünyanın Çin ekonomisinin güçlü içsel itici gücünü görmesini sağlıyor.
YENİ DÖNEMİN PAROLASI: CESARET
Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu 6 Aralık’ta, yerel makamlar ve bölge sakinleri yeni bir girişimi başlatmaya cesaret ederken yetkililer ve işletmelerin kendi kararlarını vermeye cesaret etmelerini sağlamak amacıyla bir toplantı düzenledi. ‘’Cesaret’’ ifadesi, Çin’in proaktif mücadele ruhuyla yüksek kaliteli kalkınmasında yeni bir ufuk ve daha fazla alan açmak için birlik olmaya ve çok çalışmaya dair en güçlü sinyalini gönderiyor. Art arda yurt dışına giden heyetlerin merkezi hükümetin ruhunu yansıttığı söylenebilir. Bu ziyaretler ayrıca sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemek için bir model teşkil ediyor.
Son üç yılda Çin, tüm ülkenin ortak çabası ve gücü sayesinde, toplumun ve ekonominin genel düzgün işleyişini sürdürürken Covid-19 salgınının en güçlü etkisine ısrarcı bir şekilde karşı koydu. Bu diğer ülkelerin hayal edemeyeceği bir başarıydı.
COVİD 19’LA MÜCADELE AZAMİ BAŞARIDA
Çin, Covid-19 salgınını en az maliyetle önleme ve kontrol etmenin azami sonucuna ulaşmıştı. Bu, ekonomi ve toplumun aşamalı olarak normal operasyonlarına dönebileceğini göstermiştir. Daha fazla optimize edilmiş önleme ve kontrol önlemleriyle, Çin toplumunun uzun süredir biriken enerjisi sürekli olarak serbest kalacak. 1,4 milyardan fazla insanın yaşadığı bu ülke için bu tür bir enerji muazzam niteliktedir.
Dünyanın mücadeleye, riske ve zorluğa göğüs germeye cesaret eden Çin halkı konusunda sahip olduğu genel izlenim budur. Reform süreci ve ekonominin dışa açılmasından bu yana, bir zamanlar insanların omuzlarında mal taşıdığı ve ellerinde çıngıraklı tamburlarla pazarlarda geçimini sağladığı ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaletinin Yiwu kenti, tüm dünyayı bağlayan uluslararası sayısız ticaret kanalının başlangıç noktası oldu. İnsanların iş yapmak için tezgâh kurduğu zamandan şu anki ekonomide üst seviye dışa açılmaya kadar Çin’in dünyadaki ekonomik durumu eskisi gibi değil, ancak enerjisi aynı kalmayı sürdürüyor.
Çin halkının gücü daha iyi bir yaşam arayışından kaynaklanıyor. Mutluluk için çaba göstermek Çin toplumunda uzun süredir ortak bir uzlaşma ve inanış olmuştur. Son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ve Batı’da bazı insanlar Çin ekonomisini yerden yere vurma girişiminde başarısız oldu. Bunun önemli bir nedeni Çin toplumunu veya Çin halkının karakterini anlamamış olmasıdır.
Uluslararası toplum Covid-19 salgınının patlak vermesinden sonra ABD ve bazı Batılı ülkelerinde insanların hayatları konusunda büyük bedeller ödediğini fark etti. ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde ‘’açılmaya’’ zorlanmadan sonra büyük ölçekte istifalar görüldü. Buna karşın Çin virüsün en güçlü etkisine karşı koyduktan sonra genel bir ‘’kolları sıvama ve sıkı çalışma’’ ve ‘’zamana karşı yarış’’ sahnesine tanıklık edildi. ‘’Sırt üstü uzanmak’’ ifadesi Çin’in ekonomisi ve sosyal gelişmesi sözlüğünde asla yer almayacak.
Tam da bu sebepten, son üç yılda salgının ve uluslararası belirsizliklerin çoklu etkisine rağmen, Çin’in dış ticareti gidişatın tersine gitti ve büyümeye, yeni zirvelere çıkmaya ve Çin ve küresel ekonomilerin en önemli bölümlerinden biri olmaya devam etti.
HÜKÜMET VE PİYASA İŞ BİRLİĞİ
Birçok yerel yönetim, ‘’sipariş almak için denizaşırı ülkelere gitme’’ dalgasında inisiyatif aldı. Şirketler salgın yüzünden dışarı destek verdi. Hükümet ve işletmelerden kaynaklanan bu iki yönlü çaba, Çin ekonomisinin başarısının arkasındaki ‘’sırlardan’’ biridir. Çin tarzı modern iktisat kitaplarında, hükümetin konumu piyasaya göre üstün değildir, bunun yerine aktif bir hükümet ve etkili bir piyasa birliği vardır. Bu yüzden, denizaşırı ülkelere gitme sürecinde yerel yönetimlerin kalkınma ve güvenliği koordine edebileceğine, piyasa ve hukukun üstünlüğünü hesaba katabileceğine, takipçi yığınlarından kaçınabileceğine ve üst düzey dışa açılma anlamına da gelen duruma uygun olarak çok dikkatli olabileceğine inanıyoruz.
Yaşamın iniş çıkışları bir kahramanın gerçek meziyetlerini gösterir. Şu anda dünya ekonomisinin genel toparlanması zayıf ve salgının belirsizliği henüz tamamen yok olmadı. Çin aynı zamanda birçok güçlükle karşı karşıya bulunuyor. Ancak gerçek kahramanın kim olduğunu sadece kriz vurduğunda görebiliriz. Yeni çağ çaba gösterenlerin çağı olduğundan, yerel makamlar ve bölge sakinleri yeni bir girişimde bulunmaya cesaret ederken, yetkililer ve işletmeler kendi kararlarını vermeye cesaret ettiği zaman girişimci canlılığının ilham vereceğini umuyoruz.ÇİN AA
 

 
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER