Ankara
07:09

TR | CH | EN   
Pekin
12:09


ÇİN, YEŞİL VE DÜŞÜK KARBONLU ENERJİNİN TEŞVİKİNDE KAYDA DEĞER İLERLEME KAYDETTİ.

Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi tarafından Perşembe günü yayınlanan bir resmi rapora göre Çin, yeşil ve düşük karbonlu enerjinin teşvikinde kayda değer ilerleme kaydetti ve temiz enerji kaynaklarının payını artırdı.

 

"Yeni Dönemde Çin'in Yeşil Kalkınması" başlıklı raporda, Çin'in fosil kaynaklar dışındaki enerjiyi güçlü biçimde geliştirmek için, verimsiz ve kayalık arazide ve çöllerde büyük ölçekli rüzgar ve fotovoltaik elektrik santralleri inşa etmede hızlı ilerleme kaydettiği belirtildi. 

Ülke, açık deniz rüzgar çiftliklerini istikrarlı biçimde geliştirdi, kentsel ve kırsal bölgelerde çatı üstlerinde fotovoltaik elektrik üretimini aktif olarak teşvik etti ve kırsal bölgelerde dağıtık rüzgar enerjisi üretimini teşvik etti. Çin özellikle güneybatıda olmak üzere büyük nehir havzalarında büyük hidroelektrik santrallerinden oluşan yapısal bir matris oluşturdu.   

Bu arada, Çin güneş, biyokütle, jeotermal ve okyanus enerjisinin yanı sıra yerel koşullara uygun olarak atıkların yakılması yoluyla elektrik üretimini geliştirdi. Çin, nükleer enerjiyi güvenli ve düzenli biçimde geliştirdi. İnovasyon odaklı gelişmeye kendini adamış olan Çin, hidrojen enerjisi geliştirmek için çalıştı.

Rapora göre, bu çabalar sayesinde 2012 yılında yüzde 14,5 olan temiz enerji kaynaklarının toplam enerji tüketimi içindeki payı 2021 yılı sonunda yüzde 25,5'e yükselirken, aynı dönemde kömürün payı yüzde 68,5'ten yüzde 56'ya geriledi. 

2021'in sonunda, yenilenebilir enerjinin kurulu gücü 1 milyar kilovattan fazlaydı ve Çin'in toplam kurulu kapasitesinin yüzde 44,8'ini oluşturuyordu. Hidroelektrik, rüzgar enerjisi ve fotovoltaik enerjinin kurulu kapasitesinin her biri 300 milyon kilovatı aştı ve hepsi dünyanın en yüksek miktarları arasında yer aldı.Asyanın sesi
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER