Ankara
16:39

TR | CH | EN   
Pekin
21:39


Çin´de yenilik gücü 5,7 hızla artıyor

Çin´de yenilik gücü 5,7 hızla artıyor

11.05.2013 CRI - Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) 3 Nisan günü Çin'in innovasyon endeksini, Türkçe'siyle yenilik endeksini yayınladı. Rakamlar, Çin'in yenilik yeteneğinin 2005 yılı ile 2011 yılları arasında yılda ortalama 5,7 hızla arttığını gösterdi.

Hesaplama, Ulusal İstatistik Bürosu araştırma grubu tarafından tasarlanan ölçü yöntemine göre yapıldı. 2011 yılı 100 alınarak yapılan hesaplamaya göre yenilik yeteneği yılda ortalama 5,7 oranında atrarak 139,6'ya ulaştı.

Açıklamada, söz konusu dönemde yenilik ortamının tümüyle geliştiği, girdi, çıktı ve etki boyutları gibi alt endekslerde de artış kaydettiği belirtildi.

Ulusal İstatistik Bürosu araştırma grubu üst düzey analistlerinden Guan Xiaojing, yaptıkları çalışmanın, Çin'in yenilik yeteneğini yansıtmak için bir ön girişim olduğunu söyledi. Guan, araştırmayı istatistiksel yöntemler açısından iyileştirmek için de bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Araştırma ekibi, Avrupa Yenilik Tablosu da dahil olmak üzere, diğer ölçümleri de inceleyerek, Çin'in mevcut istatistik sistemine uygun bir yöntem geliştirdi. Yöntem de, Ulusal İstatistik Bürosu web sitesinde ayrıntılı bir biçimde yayınlandı.

"Kriz, ilgiyi artırıyor"

Çin'in en büyük ve en etkili yüksek teknoloji fuarı 16-21 Kasım günleri arasında Shenzhen'de yapılacak. Her yıl düzenlenen fuara, bu yıl, daha büyük önem veriliyor. Zira endüstriyel yeniliğin, yavaşlayan ekonomik büyümenin, kalite ve verimliliği artırarak, eski hızına erişeceği düşünülüyor.

Shenzhen Belediye Başkanı Xu Qin, 28 Nisan'da konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Xu, endüstriel yeniliğin, yeni bir rekabet avantajı, ekonomik kalkınmayı hızlandırmada yeni bir yol, olağanüstü bir avantaj sunacağını anlattı.

Fuarı Shenzhen hükümetiyle Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı da dahil olmak üzere çeşitli bakanlıkların ortaklaşa düzenlediği belirtiliyor. Fuar, 100 bin metrekareyi aşkın bir alanda yapılıyor.

Ticaret Bakanlığı Mekanik, Elektronik ve Yüksek Teknoloji Sanayi Departmanı Müdür Yardımcısı Luo Lei, 2013 fuarında yapılacak oturumlarda, endüstriyel yenilik yoluyla ekonomik büyümenin kalitesinin ve verimliliğinin artırılması üzerinde durulacağını belirtti.

Shenzhen Belediye Başkanı Xu Qin, dünya ekonomisiyle ilgili endişelerinin bu yıl azıcık da olsa düzeldiğini belirtiyor. "Ancak gelişmiş ekonomilerde parasal genişleme önlemleri, olumsuz etkileri artırdı" diyor. Xu, işte bu ortamda sanayi şirketleri, akademik kuruluşlar ve araştırma merkezleri arasındaki bağı güçlendirmek gerektiğini söylüyor. Böylece, teknolojıyle sermayeyi buluşturmanın, ekonomik büyümenin kalitesini ve verimliliğini artırmak için önemli bir yol olacağını belirtiyor. Belediye Başkanı Xu Qin, şöyle konuşuyor:

"Eminim, 2013 fuarında talep, önceki yıllara göre daha güçlü olacak. Küresel finansal kriz başladıktan sonra, 2009 yılında da fuar çok güçlü olmuştu. Endüstriel yenilikler, işletmelerin mali krizin etkilerini atlatmasına yardımcı olacaktır."

Belediye Başkanı Xu Qin, aynı zamanda fuar organizasyon komitesinin de başkanı. Xu, "Bu yılki fuarda yüksek teknolojili ürün ticareti ve sergilerinin yanı sıra Çin teknolojileri üzerine bir forum da planlanıyor. Çevre korumada daha ileri teknolojiler ve ürünler sergilenecek. Gelişmekte olan stratejik sanayi ve düşük karbonlu sektörlerde geliştirilen, en son teknolojilerin sergilenmesi, fuarın odak noktasını oluşturuyor.

"Darboğazı, yenilikle aşabiliriz"

18 Nisan'da Bağımsız Ulusal Yenilik Üçüncü Yıllık Toplantısı yapıldı. Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zhang Laiwu "Yenilik odaklı büyüme Çin'in kalkınmasında biricik model olacak" dedi. Zhang şöyle konuştu:

"Günümüzde, yatırımın ne kadar olduğu, üretimi çok fazla belirlemiyor. Kriz ise, finans sektörünün aşırı genişlemesine ve teknolojik yeniliğin son yıllarda ivme kaybetmesine yol açtı. Çin karşı karşıya olduğu arazi ya da işgücü arzı gibi konulardaki darboğazı yenilikle aşabilir. Yalnızca teknolojide değil, ürün geliştirmede, yeni pazarların keşfinde ve yeni kaynaklara ulaşmada da sorunları yenilik anlayışıyla aşabiliriz."

Aşırı kapasitede iflas!

Devlet Konseyi Kalkınma Araştırma Merkezi eski müdür yardımcısı Hou Yunchun da Bağımsız Ulusal Yenilik toplantısında Zhang ile benzer görüşler dile getirdi. Hou Yunchun şöyle konuştu:

"Başkalarının yaptıklarını devam ettirmek, bize sadece bize gelirli toplumdan orta gelirli topluma geçişimizde yardımcı olabilir. Ama bizim yüksek gelirli bir toplum seviyesine çıkmamıza yardımcı olmayacaktır."

Çin 2020 yılına kadar yenilik merkezli bir ekonomi inşa etme hedefini yavaş yavaş gerçekleştiriyor. GSYİH'nın yenilik harcamalarına ayrılan kısmının, kısa zaman içinde yüzde 2'yi aşması da bu gelişmenin sonucu. Ekonomik büyümeye teknolojinin katkısının ise yüzde 40'ın üzerine çıkarılması gerektiği vurgulanıyor.

Ancak, Zhang yerel yönetimler tarafından yürütülen çalışmaların yatırım odaklı olduğu, yatırımların "yenilik odaklı büyüme" hedefi doğrultusunda dönüştürülmesi gerektiği konusunda uyardı. Çin'in en büyük güneş enerjisi şirketi Suntech Enerji'nin, aşırı kapasite ile çalışmasının iflasla sonuçlanması örnek gösteriliyor.

Çin Bilimsel ve Teknik Enformasyon Enstitüsü Müdürü He Defang, her türlü ulusal yenilik stratejisinin, ekonominin çeşitli alanlarda vardığı farklı gelişim aşamalarını dikkate alması gerektiği konusunda uyarıyor.

"Kişi başına gelir 17 bin doları aşmalı"

He, herhangi bir ekonominin "inovasyon odaklı" kabul edilebilmesi için kişi başına düşen gelirin 17 bin doları aşması gerektiğini söyledi. Wuxi ve Suzhou gibi şehirler dahil, doğu bölgelerinde olduğu gibi. Söz konusu şehirler son anketlerde Çin'de ilk 10 "en yenilikçi" kentleri arasında yer aldı. Çin'de en yaratıcı kurum Gemi İnşa Sanayi A.Ş., en yenilikçi kent Shenzhen.

Yenilik artık herhangi bir işin ya da ülke ekonomisinin "sürdürülebilir" olmasının anahtarı olarak görülüyor. Çinli girişimciler arasında geçenlerde açıklanan bir ankete katılanların 91,8'i böyle düşünüyor. 2012 yılında Ağustos ve Ekim ayları arasında devlete ait işletmeler ve çok uluslu şirketlerin Çin şubelerinde, 4 bin 15 kurumsal liderle röportaj yapılarak gerçekleştirilmiş.

Teknolojı ithalatı 50 milyar dolara yaklaştı

Sadece teknolojik yeniliğe değil, pazar bulma gibi yöneticilikle ilgili konularda da yeniliğe vurgu yapılıyor. Zira, Çinli sanayicinin ve Çin yönetiminin, Batılı ülkeler tarafından önlerine konan engelleri aşmak için yaratıcılığa ihtiyaçları olacak.

Konuyla ilgili olarak, eski Çin Ticaret Bakanı Chen Deming bir çağrı yaptı. Chen, ülke adı vermeden, "İlgili tarafların Soğuk Savaş zihniyetinden vazgeçerek, Çin'e yüksek teknoloji ürünleri ihracatında konulan sınırlamaları gevşetmelerini" istedi. Chen Deming, Shanghai'da önceki gün düzenlenen 1. Çin Uluslararası Teknoloji İthalat ve İhracat Fuarı'nın açılışında konuştu.

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilerine göre, Çin'e teknoloji ürünleri ihracatında 2012 yılında imzalanan sözleşmelerin tutarı 44 milyar 270 milyon ABD Doları'na ulaştı. 2020 yılında bu miktarın 100 milyar doları bulacağı tahminin ediliyor.
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER