Ankara
08:36

TR | CH | EN   
Pekin
13:36


Standartlar ve Mevzuatlar

Standartlar ve Mevzuatlar

Standartlar

DTÖ üyeliğinden önce Çin, standartları ve malın içermesi istenen asgari teknik özellikleri ithalatı engelleyici bir unsur olarak uygulayabilmektedir. Sanayi ürünleri için ithalat öncesi istenen kalite ve standart belgeleri pekçok kalemde dünyanın en yüksek standartları olarak addedilen Japon standartlarına tekabül etmektedir. Kalite onay işlemleri uzun sürebilmekte ve yeterince şeffaf olmayabilmektedir. İç piyasayı korumayı ve bazı ürünlerin ithalini önlemeyi amaçlayan bu uygulama pratikte ithalatı engelleyebilmektedir. Standartlar ulusal düzeyde aynı olmayıp, pek çok ürün için farklı eyaletlerde farklı olabilmektedir. Bu standartlar kamuya duyurulmadan kısa aralıklarla değiştirilebilmekte, önceki standarda göre hazırlık yapan firmalar öncede planlanmayan maliyet kalemleri ile karşı karşıya kalmakta, ciddi zararlara uğrayabilmektedir. Bu konuda da DTÖ üyeliğinin ardından olumlu yönde değişiklikler beklenmektedir.

Mevzuatlar

Çin hala genel anlamda mevzuatı özellikle yabancılar ve ticaret ile ilgili konularda şeffaf olmayan bir ülke olarak kabul edilmektedir. Bir ithalat ya da yatırım söz konusu olduğunda daha önce maliyete dahil edilmeyen,  zaman zaman yerel yönetimlerden de kaynaklanan bazı masraf kalemlerinin ortaya çıkması, yeni yasal düzenlemelerin zaman zaman geriye doğru işletilmesi özellikle DTÖ üyeliğinden önce sık rastlanan durumlardır. Ancak Çin makamları bir genelge yayınlayarak bundan sonra MOFTEC Gazette (Wengao)'nun uluslararası dış ticaretle ilgili alınan bütün kararları yayınlayacağını ve sadece yayınlanmış kararların uygulamaya konacağını açıklamıştır. Ancak zaman zaman şeffaflık konusu ile ilgili şikayetler devam etmektedir.

 


HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER