info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

IFF RAPORU: ÇİN EKONOMİSİ 2023 YILINDA YÜZDE 5,2 BÜYÜYECEK


Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) 2023 yılında yüzde 5,2 ve 2024 yılında ise yüzde 5 büyümesi bekleniyor.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde Cumartesi günü düzenlenen Uluslararası Finans Forumu'nun (IFF) 20. Kuruluş Yıldönümü ve Yıllık Toplantısı'nda açıklanan IFF 2023 Küresel Finans ve Kalkınma Raporu'na göre, küresel büyümenin bu yıl yüzde 3,1 ile daha da yavaşlaması ve 2024 yılında da aynı seviyede düşük kalması bekleniyor.

Çoğu ülkede parasal sıkılaştırma döngüsünün 2024 yılına kadar sona ermesinin olası olduğu belirtilen rapora göre, parasal ve finansal sıkılaştırma politikası devam ederek muhtemelen talep büyümesini daha da baskılayıp küresel toparlanmayı yavaşlatacak.

Raporda bu nedenle, küresel ekonominin 2024 yılında yüzde 3,1 oranında büyüyeceği, gelişmiş ekonomilerin yüzde 1,3, gelişmekte olan ekonomilerin ise yüzde 4,3 oranında büyüyeceği tahmini yapıldı.

Raporda, küresel toplumun hem kısa hem de uzun vadeli zorluklarla baş edebilmesi için birlikte çalışması gerektiği vurgulandı. Rapora göre ülkeler yoksulluğun azaltılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğinin yaratacağı etkilerin önlenmesi, ülkeler arası çatışmaların çözülmesi ve jeopolitik gerginliklerin azaltılması gibi ortak zorluklarla başa çıkmada uluslararası işbirliği ve çok taraflılığı sürdürmeli.

IFF, Çin, ABD, Avrupa Birliği, gelişmekte olan ülkeler ve Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşların liderleri de dahil olmak üzere 20'den fazla ülke ve bölgeden finans liderleri tarafından Ekim 2003'te Beijing'de kurulan bağımsız, kar amacı gütmeyen, hükümet dışı uluslararası bir kuruluş.