info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

ÇİN’DEN FİNANS SEKTÖRÜNÜN NİTELİKLİ GELİŞMESİ VURGUSU


Çin Merkezi Finans Çalışmaları Toplantısı, 30-31 Ekim günlerinde başkent Beijing'de gerçekleştirildi.

 

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping toplantıda önemli bir konuşma yaptı.Xi Jinping, konuşmasında Çin Komünist Partisi'nin 18. Ulusal Kongresi'nin düzenlenmesinden bu yana finans çalışmalarını özetleyerek, finans sektörünün kaliteli gelişimi için mevcut durumları analiz etti. Xi, özellikle günümüz ve önümüzdeki dönemde finans çalışmalarıyla ilgili düzenlemeler açıkladı.

Nitekim, günümüzde ekonomik reform baskılarının yaşandığı bir dönemde, sermayenin reel ekonomiye girmesi için kanallar elverişli değil ve finansın reel ekonomiye hizmet verimliliği hala düşük. Xi Jinping, Çin Merkezi Finans Çalışmaları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sermayenin reel ekonomiye girişi için kanalların pürüzsüz olması ve finansın ekonomik ve toplumsal gelişmeye kaliteli hizmet sağlaması için tüm olanakların kullanılacağını vurguladı. Xi ayrıca, büyük kamu finans kuruluşlarının güçlü olmasını ve bu kuruluşların finans istikrarının korunmasında balast taşı rolü oynamasını desteklemenin önemli olduğunu belirtti.

Finans güvenliğinin etkin bir şekilde korunması Çin Merkezi Finans Çalışmaları Toplantısı'ndan dış dünyaya verilen önemli bir sinyal. Toplantıda, Çin'deki finans alanında çeşitli sürtüşmelerle sorunların iç içe geçtiği, ekonomik finans risklerinin hala var olduğu ve önümüzdeki günlerde sistematik finans risklerini ortadan kaldırmanın tüm finans çalışmalarının önceliklerinden biri olacağına dikkat çekildi. Toplantıda, yerel yönetimlerin borç riskini ortadan kaldırabilecek uzun vadeli mekanizmaların ve nitelikli gelişmeye uygun hükümet borç yönetim mekanizmalarının kurulmasının önemine vurgu yapıldı.

Öte yandan, Çin Merkezi Finans Çalışmaları Toplantısı'nda finans sektöründe üst düzey dışa açılmanın hızlandırılması ve Çin'deki finans piyasasının uluslararasılaştırılması için düzenlemeler yapılması kararlaştırıldı.