info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

SPIC, "GELECEK İÇİN DOĞAYI SEÇ" ÇİN-TÜRKİYE ENERJİ DİYALOĞ FORUMU'NU DÜZENLEDİ


3 Kasım'da SPIC'In ev sahipliğinde, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçiliği ve Türkiye-Çin Dostluk Vakfı tarafından desteklenen ve Huan Qiu Ajansı tarafından sağlanmıştır "Gelecek için Doğayı Seç" Çin-Türkiye Enerji Diyalog Forumu İzmir'de başarıyla gerçekleştirildi.

Bu forum, tema sergileri, iki rapor lansmanı, "Çin-Türkiye Enerji İşbirliği ve Kültürel Etkileri " Paneli ve "Gelecek için Doğayı Seç" Çin-Türkiye Gençlik Paneli'nden oluştu. Bu forum, sürdürülebilir enerji geliştirme yollarını keşfetmeyi ve enerji, kültür, ekonomi ve ticaret alanlarında Çin ile Türkiye arasındaki alışverişi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Etkinlik canlı ve video formatlarının birleşimiyle gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Pekin Büyükelçisi Sayın İsmail Hakkı Musa, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ekonomi̇ ve Ticaret Elçi Müşteşarı Sayın Liu Yuhua, SPIC Genel Müdür Yardımcısı Sayın Chen Haibin, Türkiye-Çin Dostluk Vakfı Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Yaşar, Huan Qiu Ajansı Genel Müdür Sayın Shan Chengbiao etkinliğe katılarak bir konuşma yaptı. Damnus Enerji ve Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nusret Cömert, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Bayan Selin Yaralı, İstanbul Koç Üniversitesi Dr. Altay Atlı, İzmir Valiliği Sosyal Etüt ve Projeler Müdürü Bayan Hatice Suna Bina ve Çin ve Türkiye'den düşünce kuruluşları, üniversiteler, işletmelerin temsilcileri ve diğer konuklar etkinliğe katıldı.
2.png
İsmail Hakkı Musa, temiz enerji dönüşümünün tüm ülkelerin taşıması gereken ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Enerji çeşitlendirmesi açısından, yalnızca karbon emisyonlarını azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda enerji dönüşümünü güçlü bir şekilde teşvik etmek, temiz enerjinin gelişimini teşvik etmek ve istihdam ve ekonomik büyüme yaratırken çevrenin korunmasına yardımcı olmak için diğer etkili önlemleri de almamız gerektiğini vurguladı. Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda sürekli gelişmesiyle birlikte, iki tarafın temiz enerji dönüşümü alanında kurduğu ortaklığın bölgesel ve küresel düzeyde olumlu etki yaratacağını söyledi.
3.png
Liu Yuhua, Çin'in son 10 yılda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 100'den fazla ülke ve bölgeyle enerji projesi iş birliği gerçekleştirdiğini, Çin-Türkiye'nin "Kuşak ve Yol" enerji iş birliğinde öne çıkan noktaların öne çıktığını söyledi. Hunutlu Elektrik Santrali gibi birçok kaliteli projenin Türkiye'nin yerel ekonomisine kalkınma ivmesi kazandırdığını ve "insanların hayatlarını aydınlattığını" vurguladı. İkili enerji işbirliği mekanizmalarının sürekli gelişmesiyle birlikte, enerji politikası ve teknoloji alışverişlerinin giderek daha sık hale geldiğini, bunun da "Kuşak ve Yol" boyunca ulusal enerjinin sürdürülebilir gelişiminin ortaklaşa inşa edilmesinde ve küresel enerji güvenliği ve istikrarının korunmasında önemli bir rol oynadığını söyledi. 
4.png
Chen Haibin, SPIC'in şu anda yeşil ve düşük karbonlu dönüşüm ve kalkınmayı teşvik etmek için her türlü çabayı gösterdiğini, fotovoltaik, yeni enerji ve temiz enerji üretimi kurulu kapasitesinin uzun yıllardır dünyada birinci sırada yer aldığını ifade etti. Chen Haibin, bu yılın mayıs ayı sonunda Hunutlu Elektrik Santrali'nin 21 MW'lık fotovoltaik enerji üretim projesinin tam kapasiteyle şebekeye bağlanarak Türkiye'de yeşil enerjinin gelişimine olumlu katkı sağladığını söyledi. Gelecekte SPIC'in Çin ile Türkiye arasındaki kültürel alışverişi teşvik etmeye devam edeceğini ve Çin ile Türkiye arasında kültürel bir iletişim köprüsü kurmaya çalışacağını söyledi. Gelecekte, SPIC'in iki taraf arasında daha derin ve daha önemli enerji işbirliğini ve kültürel alışverişi ortaklaşa teşvik etmek için tüm taraflarla birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.
5.png
Shan Chengbiao, "Gelecek için Doğayı Seç'" etkinlik serisine bir kez daha katılmaktan onur duyduğunu belirtti. Bu etkinlik serisinin, Çin ile Türkiye arasında gençlerin kültürel alışverişinin yanı sıra yeşil enerji alanında pratik ve geliştirme deneyimi alışverişi için bir platform oluşturduğunu söyledi. Tüm taraflarla el ele vermeye, kendi avantajlarından aktif olarak yararlanmaya ve Çin ile Türkiye halkı arasındaki değişim ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmeye yeni bir canlılık kazandırmaya istekli olduğunu vurguladı.
6.png
Mehmet Ali Yaşar, yeşil enerjinin sadece bir tercih olmadığını, aynı zamanda dünyanın hayatta kalması ve insanlığın gelecekteki gelişimiyle de ilgili olduğunu söyledi. Çin ve Türkiye'nin yeşil enerjinin sürdürülebilir kalkınma fırsatını değerlendirmesi, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik ve jeotermal enerji alanlarında iş birliğini güçlendirmesi ve yeşil bir gelecek yaratmak için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.
7.png
Forumda, "10 Yıl Boyunca İpek yolu Hayalleri, Yeşil Rüyayı Paylaşalım-Türkiye'deki Çinli Şirketlerin Sürdürülebilir Kalkınma Uygulamaları Hakkında 2023 Raporu" ve "Türkiye Enerji Politikası Bağlamındaki Son Gelişmeler: Türkiye-Çin Enerji İlişkileri ve İş birliği Etkileri" başlıklı çok dilli raporlar yayınlandı. Bunlar arasında, "Türkiye'deki Çinli İşletmelerin 2023 Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama Raporu", Çinli işletmelerin Türkiye'deki yatırım projelerini tartıştı, gözden geçirdi ve küresel sürdürülebilir kalkınma girişimlerinin iyi uygulamalarına yanıt verdi. Rapor, Çinli şirketlerin Türkiye'nin yerel ekonomisine, toplumuna, beşeri bilimlerine ve çevresine yaptığı olumlu katkılara odaklanıyor. "Türkiye Enerji Politikası Bağlamındaki Son Gelişmeler: Türkiye-Çin Enerji İlişkileri ve İş birliği Etkileri" başlıklı rapor, Türkiye'nin enerji politikası temelinde Türkiye'nin enerji geliştirme durumunu analiz etti. Raporda Çin-Türkiye enerji işbirliğinin mevcut durumu ve beklentileri ele alındı. SPIC Haber Merkezi sorumlusu ikili raporları yorumladı ve toplantıya katılan konuklar ikili raporların sonuçlarının açıklanmasına tanık oldu.
8.png
"Çin-Türkiye Enerji İşbirliği ve Kültürel Etkileri " Paneli’nde, Çin ve Türkiye'den akademisyenler ve sektör temsilcileri, "Uzlaşı Tartışması ve Çin-Türkiye Enerji İşbirliğinin Yeni Durumu" ve "Çin ve Türkiye Arasındaki Kültürel Değişimlerde Elde Edilen Başarıların Özeti ve Gelecek Beklentiler" konularında derinlemesine fikir alışverişinde bulundu. Bunlar arasında Dr. Altay Atlı, Çin ile Türkiye arasındaki kültürel değişim ve etkileşimde belirli sonuçların elde edildiğini ifade etti. Bir sonraki, yeni teknolojilerin sağladığı yeni fırsatları değerlendirmek ve Çin ve Türkiye gençliğinin entegrasyonu ve değişimi için daha fazla fırsat yaratmak olması gerektiğini vurguladı. Zhe Jiang Uluslarası Çalışmalar Üniversitesi Akdeniz Araştırma Enstitüsü Ekonomik, Ticari ve Sanayi Yatırım Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Chen Yubao, son yıllarda Türkiye'nin ekonomik büyümesinden enerji talebinin giderek arttığını söyledi. Tamamlayıcı avantajlar elde etmek için Çin ve Türkiye’nin rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, nükleer enerji vb. Alanlarda işbirliğini güçlendirebileceğini vurguladı. SPIC'in ilgili işlerinden sorumlu kişi, SPIC tarafından desteklenen Tsinghua Üniversitesi'nin TUNEM projesini tanıttı. Proje, Türkiye'den 30'dan fazla nükleer enerji uzmanına eğitim vererek, Çin ile Türkiye arasında yetenek alışverişinin gerçekleşmesine yardımcı oldu.
“Gelecek için Doğayı Seç” Çin Türkiye Gençlik Paneli’nde, Tsinghua Üniversitesi, Pekin Yabancı Diller Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi ve diğer üniversitelerden öğrencilerin temsilcileri ve SPIC (Şangay) Türkiye EMBA Şirketin ve SPIC (Şangay) Türkiye Şubesi'nden genç temsilcileri, “Temiz Enerjide İnovasyon ve Daha Yeşil Bir Gelecek” ve “Gençler için Düşük Karbonlu Yaşamın Hayal Kapılarını Açın”konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Yeşil kalkınma konusunda fikir birliğinin oluşturulmasını, yeşil kalkınma sorumluluğunun paylaşılmasını ve yeşil kalkınma eylemlerinin etkili bir şekilde uygulanmasını karşılıklı savundular.

Forumda ayrıca bir temalı sergi ve kültürel deneyim alanı da bulundu. Temalı sergide iki ana temalı sergi yer aldı: "Çin İşletmelerinin Türkiye'deki Kalkınma ve İnşa Başarıları" ve 2022 "Haydi Yeşil Gelecekler" Çin-Türkiye Gençlik Fotoğraf Yarışması Mükemmel Eserler. Kültürel deneyim alanında izleyiciler, Çin fırça kaligrafisi ve Türkiye ebru resminin geleneksel kültürel cazibesini gözlemledi ve deneyimledi. 

Bu etkinlik Çin ve Türkiye'deki siyasi, akademik ve medya çevrelerinde büyük ilgi gördü. Harbin Elektrik, AVIC(Çin) ve CAMCE(Çin) gibi Çinli şirketlerin temsilcileri, Çin ve Türkiye enerji endüstrilerinden temsilciler, Tsinghua Üniversitesi, Pekin Yabancı Diller Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi ve diğer üniversitelerden öğrenciler ile NTV, İHLAS  Haber Ajansı ve Türkiye ana akım medyasından 100'e yakın kişi çevrimiçi ve çevrimdışı etkinliklere katıldı.