info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

ÇİNLİ YETKİLİ: ÜLKEDE YABANCI YATIRIM ÇEKMEYE ELVERİŞLİ ÇOK SAYIDA KOŞUL MEVCUT


Çin Finans ve Ekonomi İşleri Merkez Komitesi Ofisi'nden bir yetkili, yabancı sermayenin Çin'den çekilmesine yönelik endişelerin yersiz olduğunu vurgulayarak ülkede yabancı yatırım çekecek çok sayıda elverişli koşul bulunduğunu söyledi.

Ülkenin süper büyük piyasası, tüm endüstriyel sistemi ve yeni kalkınma modelinde küresel işletmelere yönelik devasa fırsatlar bulunduğunu kaydeden yetkili, Çin'de kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) 12.000 ABD dolarını aştığını ve orta gelir grubunun 400 milyonun üzerine çıkarak büyük potansiyelli geniş bir iç piyasa oluşturduğunu belirtti. Yetkili, Çin'in Birleşmiş Milletler listesinde yer alan tüm sanayi kategorilerine sahip tek ülke olduğunu ve endüstriyel avantajlarının diğer ülkelere kıyasla emsalsiz olduğunu ifade etti.

Söz konusu açıklama, Çin'de 2024 yılındaki ekonomi çalışmalarına yönelik öncelikleri belirlemek üzere bir hafta önce düzenlenen yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nın ardından geldi. Konferansta Çinli liderler yüksek standartlı dışa açılımı genişletme taahhüdünde bulundu.

Çin'deki doğrudan yabancı yatırımlar hakkında medyada çıkan haberlere yanıt veren yetkili, ilk 10 ayda hafif bir düşüş yaşanmasına karşın yatırım hacminin yüksek düzeyde seyretmeye devam ettiğini, hizmetlere ve yüksek teknolojili imalata giden yabancı fonların daha hızlı büyüme kaydettiğini belirtti.

Yetkili, yatırım verilerinde kısa süre önce yaşanan dalgalanmanın, jeopolitik risklerin arttığı ani değişen dış ortama, pandeminin sekteye uğrattığı iletişim nedeniyle Çin'in gerçek koşullarının yanlış anlaşılmasına ve değişken göreli avantajlar karşısında bazı emek yoğun sektörlerin olağan transferine bağlı olduğunu açıkladı.

Yetkili, ileriye dönük olarak kurumsal dışa açılımı kararlılıkla teşvik etme, imalat sektöründeki tüm yabancı yatırım kısıtlamalarını kaldırma, telekomünikasyon ve sağlık hizmetlerindeki dışa açılımı genişletme, ayrıca sınır ötesi veri akışı ve devlet alımlarına eşit katılım gibi meseleleri çözüme kavuşturma sözü verdi.

Yetkili, yabancıların Çin'de iş yapması, öğrenim görmesi ve seyahat etmesini daha da kolaylaştırmak üzere çalışmalar yapılacağını belirtti.