info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

ÇİN'İN KALKINMASININ SIRRI REFORM VE DIŞA AÇILMADA


45 yıl önce, dönemin Çin lideri Deng Xiaoping, reform ve dışa açılma kararını almıştı. On yıl önce, Çin lideri Xi Jinping, reform ve dışa açılmayı kapsamlı bir şekilde derinleştirmek için bir dizi önlemi açıkladı.

Reform ve dışa açılmanın uygulanmasından reform ve dışa açılma uygulamalarının kapsamlı bir şekilde derinleştirilmesine kadar olan süreçte, Çin’in kalkınmasının sırrı bulunmaktadır.

Reform ve dışa açılma, çağdaş Çin’in kaderini değiştirdi

45 sene önce Çin'in kişi başına düşen milli geliri yalnızca 190 ABD Doları’ydı, toplam ithalat ve ihracat hacmi 20 milyar ABD Doları ile sınırlıydı ve yabancı sermaye kullanımı neredeyse sıfırdı. O günlerde Çin, dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden biri konumundaydı.

Bu durum karşısında, dönemin Çin lideri Deng Xiaoping, reform ve dışa açılma yönünde önemli karar verdi. Deng’in inisiyatifiyle, dışa açılma Çin’in temel ulusal politikası olarak anayasaya dahil edildi. Bu karar, Çin’e özgü sosyalizm davasında atılım niteliğinde ilerleme kaydedilmesini sağlarken, çağdaş Çin’in kaderini de değiştirdi.

Reform ve dışa açılmanın sonu yok

Reform, sorunu çözmek için uygulanır ve derinleştiğinde yeni sorun ve çelişkilerle karşı karşıya kalır. On sene önceki 2013 yılında, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, reform ve dışa açılmayı kapsamlı bir şekilde derinleştirme kararı aldı.

Aradan geçen 10 senede , Çin’de yaklaşık 100 milyon kişi yoksulluktan kurtuldu, dünyada en büyük çaplı eğitim, sosyal güvence ve sağlık sistemi oluşturuldu. On senede Çin, modern sanayi sistemini inşa etmeye, yeşil reformu hızlandırmaya, büyük kentlere özgü sorunları çözmeye ve yolsuzlukla mücadeleye çalıştı. Şu anda, Çin’in belli başlı alanlarında reform için temel sistematik çerçeve esas olarak oluşturulurken, birçok alan ise sistematik olarak yeniden şekillendirildi. 2022 yılında reformun kapsamlı biçimde derinleştirilmesi, Çin tarzı modernizasyonu hızlandıran ve ulusal kalkınmayı gerçekleştiren temel itici güç olarak belirlendi.Ulusal reformları kapsamlı bir şekilde derinleştiren Çin, yüksek seviyeli dışa açılmayı da ilerletiyor. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından ortaya koyulan Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında 10 yılda Çin, 150’den fazla ülke ve 30’dan fazla uluslararası örgüt ile 230’u aşkın işbirliği belgesini imzaladı. Çin’de 23 serbest ticaret pilot bölgesi ve serbest ticaret limanı kuruldu. Ayrıca Çin dünya genelinde ilk Uluslararası İthalat Fuarı, Uluslararası Tüketim Ürünleri Fuarı ve Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı düzenledi.

Ayrışmanın belirsizliklerle dolu dünya ekonomisine olumsuz etkiler getirdiği günümüzde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, dünyaya Çin’in yüksek seviyeli dışa açılmayı genişletme, dünya ülkeleriyle birlikte kalkınma fırsatlarını paylaşma ve ekonomik küreselleşmenin daha açık, kapsayıcı, genel yarar sağlayan, dengeli ve kazan-kazan ilkeleriyle gelişmesini sağlama kararlılığının değişmeyeceği taahhüdünde bulundu.

 

Reform ve dışa açılma dünyayı etkiliyor

Çin'de reform ve dışa açılma politikasının uygulanmasıyla birlikte, Çin ekonomisinin dünya ekonomik büyümesine katkısı yıllar içinde yüzde 30'u aştı. Gerek gelişmiş ülkeler, gerekse gelişmekte olan ülkeler Çin ekonomisinin büyümesinden önemli fırsatlar elde etti, bu da dünya ekonomisine dinamizm kattı. Çin, reformlarla kendi karşılaştığı çeşitli sorunlarla başa çıkarken, yoksullukla mücadele, çevre koruma, mülteci krizi gibi küresel sorunların çözümüne de katkı sağlıyor. Uluslararası diyalog ve işbirliğine aktif olarak katılan Çin, küresel yönetişime kendi planlarıyla katkıda bulunuyor. Özetle, bugünkü Çin'in varlığı reform ve açılma politikalarına borçludur; bu politikaların kapsamlı ve derinleştirilmiş şekilde sürdürülmesi, gelecekteki Çin için hayati önem taşımaktadır.