info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

龙年 EJDERHA YILI


Ayın hareketlerine göre belirlenen Çin takviminde, her biri hayvan simgesi taşıyan
12 yıl bulunuyor. Sayısız geleneği ve sembolü temsil eden bu hayvan figürleri, bir
takvim ya da sembolden çok daha fazlasını içeriyor. Çin Yeni Yılı döngüsüne
göre ejderha yılı olarak adlandırılan 2024 yılı ise 10 Şubat 2024’te başlayıp 28 Ocak
2025’te sona erecek.
Çin mitolojisinde ejderhanın yeri bambaşkadır. Suların sahibi ve koruyucusu
olduğuna inanılan ejderhalar kışı suların derinliklerinde uyuyarak geçirirler. Her su
kaynağının bir de koruyucu ejderhası vardır. İnanışa göre ejderhalar uykudayken hiç
yağmur yağmaz çünkü tüm sular gibi yağmurun sözcüsü de onlardır.
Türk ve Çin inançlarında Ejderha, genellikle bereketin, bolluğun ve iyiliğin sembolü
olarak görülür. Doğudan batıya gidildikçe ejderhanın nitelikleri değişir ve karamsarlık,
kötülük ve kıtlığın sembolü olarak görülür. Türk mitolojisindeki ejderha motifinde ise
Çin Mitolojisinin etkisi vardır.
Türk halk anlatılarından özellikle efsane ve masallarda da ejderha motifiyle
karşılaşılmaktadır. Ejderha, bir Türk destanı olan Saltuk-Nâme’de: “Ejderha şeklen
tavusa benzer; kanatları horoza, ayakları arslana, kuyruğu horozunkine benzer...
Cüssesi dahi bir deve kadar var. Havaya kanat açup uçdı kim...” cümleleri ile ifade
edilmektedir. (Koçak ve Gürçay, 2017, s.37).

Çoğunlukla Orta Doğu ve Orta Asya kökenli olan ejderha motifi, bu bölgelerden
dünyanın farklı inançlarına yayılım göstermiş olduğu görülmektedir. Sümer
Mitolojisinde tanrı Marduk, kötü ejderha Tiamat'ı öldürerek evreni yaratır, Yunan
Mitolojisinde tanrı Zeus, yılan görünümlü Typhon'u öldürerek kendi iktdarını
güçlendirir, İskandinav Mitolojisinde tanrı Thor, suları zehirleyen Midgard Yılanı'nı
öldürür. Mısır Mitolojisinde tanrı Ra, güneşin doğmasını engelleyen ejderha Apep'i
öldürür. Bu örneklerin hepsinde görülmektedir ki karakterler aynı fakat birbirleri ile
savaşma sebepleri farklıdır.
Ejderha, görünüm açısından çoğu zaman çok başlı, devasa bir vücuda sahip olan,
ağzından alevler çıkarabilen, kanatlı ve uçabilen, uzun bir kuyruğa sahiptir, derisi zırh
gibi pulla kaplıdır, dişlerinden asit akıtır. Bazen tanrıların emrinde, bazen de kendi
başına hareket ettiği görülür. Mekansal açıdan bakıldığında genellikle sularda,
göklerde yaşarlar ve yağmurun yağmasına sebep olurlar. Ayrıca mağarada yaşayıp
hazinelerini korurlar. Evren çarklarının dönmesini de ejderhalar sağlar. Yılan
görünümünde de olabilen ejderha, Hun Türklerinin bayrağında kendisinde yer
bulmuştur. Ayrıca Türklerin 12 hayvanlı takviminde de ejderha, bir yılı temsil etmiştir.
Bu yılda doğanlar baht sahibi, güçlü, kuvvetli ve insanlardan hürmet görürler.
Ejderha (Çince: 龍;  pinyin : lóng), Çin takvim sisteminin bir parçasını oluşturan Çin
burçlarında görülen 12 yıllık tekrarlanan hayvan döngüsünün beşincisidir. Ejderha
yılında doğanlar idealistler, mükemmeliyetçiler, esnek olmayan ve bilinçli kişiler
olarak kabul edilir.
Bu yıl doğanlar, özgüvenleri ve liderlik yetenekleriyle dikkat çekeceklerdir. Ejderha
burcunun karakteristik özellikleri arasında cesaret, bağımsızlık ve hırslılık bulunur.
2024 doğumlu kişilerin bu özelliklerini kullanarak kendi hedeflerine odaklanmaları ve
başarıya ulaşmaları muhtemeldir.
Eğer Çin takvimine göre ejderha yılında doğduysanız, (1916, 1928, 1940, 1952,
1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024) burcunuz da ejderha oluyor. Ejderha yılında
doğanların şanslı, rahatına düşkün, yaratıcı, sanatsal, spiritüel, karizmatik özellikler
taşıdığına inanılıyor.
10 Şubat 2024’te başlayacak ejderha yılının ardından, 2025’de yılan, 2026’da at,
2027’de keçi, 2028’de maymun, 2029’da horoz, 2030’da köpek, 2031’de domuz,
2032’de fare, 2033’de öküz yılı kutlanacak.