info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

ÇİN CUMHURBAŞKANI Xİ, BEİJİNG’DE DÜZENLENEN DIŞ İLİŞKİLER KONFERANSI’NDA KONUŞTU


Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing’de 27-28 Aralık tarihlerinde düzenlenen Dış İlişkilerle ilgili Çalışma Merkezi Konferansı’na katılarak Yeni dönemde Çin özelliklerine sahip büyük ülke diplomasisine ilişkin açıklamalarda bulundu.
resim_2024-01-22_132537985.png

 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) başkenti Beijing’de 27-28 Aralık tarihlerinde Dış İlişkilerle İlgili Çalışma Merkezi Konferansı düzenlendi. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı Xi Jinping, konferansta önemli bir konuşma yaptı. Konferansa ayrıca, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyeleri Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang ve Li Xi ile Başkan Yardımcısı Han Zheng katıldı.

Xi Jinping, konuşmasında, yeni dönemde Çin özelliklerine sahip büyük ülke diplomasisinin tarihi başarılarının ve deneyimlerinin sistematik bir incelemesini sundu, Çin’in yeni yolculuktaki dış çalışmalarının uluslararası ortamı ve tarihi misyonu hakkında derin bir açıklama yaptı ve Çin’in şimdiki ve gelecek dönemler için dış çalışmaları için kapsamlı planlar yaptı. Konferansa başkanlık eden Li Qiang, Xi Jinping’in Diplomasi Düşüncesinin rehberliğinde yeni yolculukta sağlam bir dış çalışma sağlamanın önemini vurguladı ve Genel Sekreter Xi Jinping’in önemli konuşmasının yol gösterici ilkelerini incelemek ve uygulamak için gereklilikleri belirledi.

Konferansta, 18. ÇKP Ulusal Kongresi’nden bu yana, yeni dönemde Çin özelliklerine sahip sosyalizm davasını ilerletme yolculuğunda Çin’in dış çalışmasında tarihi başarıların güvence altına alındığı ve tarihi değişikliklerin gerçekleştiği belirtildi ve Xi Jinping’in Diplomasi Üzerine Düşüncesi zemininde Çin diplomasisinin teorisi ve pratiğinde yeni bakış açıları açıldığı vurgulandı.

“İkincisi, diplomasimizde farklı Çin özelliklerini, tarzını ve ahlakını sergiledik ve küresel bir vizyona sahip, kendine güvenen, açık ve kapsayıcı bir büyük ülke imajı oluşturduk. Üçüncüsü, insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluğun inşasını savunduk, insan toplumunun ortak kalkınmaya, kalıcı barış ve güvenliğe ve medeniyetler arasında karşılıklı öğrenmeye yol açması için doğru yönü işaret ettik. Dördüncüsü, devlet başkanı diplomasisinin stratejik rehberliğini takip ettik ve uluslararası ilişkilerde giderek daha önemli ve yapıcı bir rol oynadık” ifadelerinin yer aldığı konferans raporunda, beşinci madde olarak ise şu ifadelere yer verildi:

“Barış içinde bir arada yaşama, genel istikrar ve dengeli kalkınmayı içeren büyük ülke dinamiklerini teşvik etmek amacıyla tüm taraflarla ilişkilerimizde bütüncül bir yaklaşım benimsedik. Altıncısı, kapsamlı bir stratejik düzeni genişlettik ve geniş kapsamlı, yüksek kaliteli bir küresel ortaklık ağı oluşturduk. Yedincisi, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini geliştirdik ve uluslararası işbirliği için dünyanın en geniş tabanlı ve en büyük platformunu kurduk. Sekizincisi, hem kalkınmayı sürdürmek hem de güvenliği korumak için çalıştık ve Çin’in egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını sağlam bir irade ve yılmaz bir mücadele ruhuyla etkin bir şekilde destekledik. Dokuzuncusu, küresel yönetişimde aktif bir rol aldık ve uluslararası sistem ve düzenin reforme edilmesinin yolunu gösterdik. Onuncusu, ÇKP Merkez Komitesi’nin merkezi, birleşik liderliğini güçlendirdik ve Çin’in dış çalışmalarında daha fazla koordinasyon sağladık.

Konferansta, yeni dönemin on yılında, şiddetli rüzgârlar ve dalgalı sular gördüğümüzün ve Çin’in dış çalışmalarındaki çeşitli zorlukların ve engellerin üstesinden geldiğimizin altı çizildi. Büyük ülke diplomasisinde Çin özelliklerine sahip yeni perspektifler açtık ve diplomasimizde çok daha fazla stratejik özerklik ve inisiyatif kazandık. Çin, gelişmiş uluslararası etkiye, yeni çabaları yönlendirmek için daha güçlü kapasiteye ve daha fazla ahlaki çekiciliğe sahip sorumlu bir büyük ülke haline geldi.”

Konferansta ayrıca, Çin diplomasisinin yeni döneminde bir dizi değerli deneyim kazanıldığına da dikkat çekildi:

İlkeleri korumak zorunludur. 

İnsanlığın geleceği ve dünyanın gidişatı ile ilgili önemli konularda, net ve sağlam bir pozisyon almalı, uluslararası ahlaki yüksek zemini tutmalı ve dünyamızdaki ezici çoğunluğu birleştirmeli ve bir araya getirmeliyiz.

Büyük bir ülke olarak Çin’in sorumluluk üstlenmesi zorunludur. 

Bağımsızlık ruhunu savunmalı, barışçıl kalkınmayı desteklemeli ve küresel istikrar ve refahı teşvik etmeliyiz.

Sistem düşüncesini uygulamak zorunludur.

Tarihin ve büyük resmin doğru bir şekilde anlaşılmasıyla, hâkim eğilimleri yönlendirmeli, koordineli bir yaklaşım benimsemeli ve inisiyatifi ele geçirmeliyiz.

Temel ilkelere sahip çıkmak ve yeni bir çığır açmak zorunludur. 

Çin diplomasisinin güzel geleneğini ve temel yönünü takip etmeli ve aynı zamanda hem teoride hem de pratikte yenilik için aşamalı olarak çalışmalıyız.

Mücadele ruhumuzu ileriye taşımak zorunludur.

Tüm güç politikalarını ve zorbalık eylemlerini reddetmeli ve ulusal çıkarlarımızı ve onurumuzu şiddetle savunmalıyız.

Kurumsal gücümüzden yararlanmak zorunludur. 

ÇKP Merkez Komitesi’nin merkezi, birleşik liderliği altında, tüm bölgeler ve tüm departmanlar birbirleriyle koordinasyon sağlamalı ve güçlü bir sinerji oluşturmalıdır.

Konferansta ‘dünya genelinde dönüşüm’ vurgusu

Konferansta ayrıca, dünya genelinde büyük bir dönüşümün hızlandığına dikkat çekildi ve “Dünyada, güncel ve tarihsel öneme sahip değişimler daha önce hiç olmadığı kadar ortaya çıkıyor ve dünya yeni bir türbülans ve dönüşüm dönemine girdi. Yine de insani gelişme ve ilerlemenin genel yönü değişmeyecek, virajlar ve kavşaklar arasında ilerleyen dünya tarihinin genel dinamikleri değişmeyecek ve uluslararası toplum için ortak bir geleceğe yönelik genel eğilim değişmeyecek. Bu tarihsel etki eğilimlerine tam olarak güvenmeliyiz” ifadelerine yer verildi.

Konferansta, ileriye bakıldığında Çin’in kalkınmasında yeni stratejik fırsatlarla karşı karşıya olduğu vurgulanarak, “Yeni yolculukta, Çin özelliklerine sahip büyük ülke diplomasisi, çok daha fazlasının başarılabileceği yeni bir aşamaya girecek. ÇKP’nin ve ülkenin temel görevine odaklanmalı, istikrarı korurken ilerleme aramalı, temel ilkeleri korurken yeni bir çığır açmalı ve Çin’in egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını sıkı bir şekilde korumalıyız. Çin’in diplomatik teorisi ve pratiğinde yeni sınırlar keşfedeceğiz, Çin ile dünya arasındaki ilişkilerde yeni dinamikleri teşvik edeceğiz ve Çin’in uluslararası etkisini, çekiciliğini ve olayları şekillendirme gücünü yeni bir düzeye çıkaracağız. Çin’i her bakımdan büyük bir modern sosyalist ülke haline getirmek ve Çin’in modernleşme yolunda tüm cephelerde Çin ulusunun büyük gençleşmesini ilerletmek için daha elverişli bir uluslararası ortam yaratacağız ve daha sağlam stratejik destek sağlayacağız” dendi.

Konferansa ilişkin hazırlanan raporun sonuç ve değerlendirme kısmı ise şu şekilde:

Konferansta, insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmenin, Xi Jinping’in Diplomasi Düşüncesinin temel ilkesi olduğuna dikkat çekildi. Çin, insan toplumunun gelişimini yöneten yasalara ilişkin derinleşen anlayışımıza dayanarak ne tür bir dünya inşa edileceği ve nasıl inşa edileceği sorularını çözmeyi teklif ediyor. Çin Komünistlerinin dünya görüşünü, düzen algısını ve değerlerini yansıtır, tüm ülkelerdeki insanların ortak özlemleriyle uyumludur ve dünya uygarlıklarının ilerlemesinin yönünü gösterir. Aynı zamanda, Çin’in yeni dönem için Çin özelliklerine sahip büyük ülke diplomasisi yürütmede izlediği asil hedeftir. Bu yeniçağın başlangıcından bu yana, insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek, bir Çin girişiminden uluslararası bir fikir birliğine, umut verici bir vizyondan somut eylemlere ve kavramsal bir önermeden bilimsel bir sisteme doğru gelişti. Zamanın ilerlemesine öncülük eden şanlı bir bayrak görevi görmüştür. Özetle, insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmede amaç, kalıcı barış, evrensel güvenlik ve ortak refahın olduğu açık, kapsayıcı, temiz ve güzel bir dünya inşa etmektir, yol, ortak fayda için kapsamlı istişare ve ortak katkı içeren küresel yönetişimi teşvik etmektir, yol gösterici ilke, insanlığın ortak değerlerini uygulamaktır.  Temel dayanak, yeni bir tür uluslararası ilişkiler inşa etmekte, stratejik rehberlik Küresel Kalkınma Girişimi, Küresel Güvenlik Girişimi ve Küresel Medeniyet Girişimi’nin uygulanmasından gelmektedir ve eylem platformu yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğidir. Bu temelde, zorlukların üstesinden gelmek ve herkes için refah elde etmek için ülkeleri bir araya getirmeye ve dünyamız için barış, güvenlik, refah ve ilerlemenin parlak bir geleceğini başlatmaya çalışıyoruz.

Konferansta, bugün dünyanın karşı karşıya olduğu bir dizi büyük sorun ve zorluk göz önüne alındığında, Çin’in eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünya ve evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşme çağrısında bulunduğuna dikkat çekildi. Eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünya, büyüklüğü ne olursa olsun tüm ülkelerin eşit muamele gördüğü, hegemonyacılık ve güç politikalarının reddedildiği ve uluslararası ilişkilerde demokrasinin gerçekten teşvik edildiği bir dünyadır. Daha fazla çok kutupluluğa doğru ilerlemeyi genel olarak istikrarlı ve yapıcı tutmak için, Birleşmiş Milletler Şartı’nın amaç ve ilkelerine herkes tarafından uyulmalı, uluslararası ilişkileri yöneten evrensel olarak kabul edilen temel normlar herkes tarafından desteklenmeli ve gerçek çok taraflılık uygulanmalıdır. Evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşme, tüm ülkelerin, özellikle de gelişmekte olan ülkelerin ortak ihtiyaçlarını karşılayan ve kaynakların küresel tahsisinden kaynaklanan ülkeler arasındaki ve içindeki kalkınma dengesizliklerini doğru bir şekilde ele alan bir küreselleşmedir. Küreselleşmeyi geri alma ve güvenlik kavramını kötüye kullanma girişimine kararlılıkla karşı çıkmak, her türlü tek taraflılığa ve korumacılığa karşı çıkmak, ticaret ve yatırım serbestisini ve kolaylaştırmayı sıkı bir şekilde teşvik etmek, dünya ekonomisinin sağlıklı gelişimini engelleyen yapısal sorunların üstesinden gelmek ve ekonomik küreselleşmeyi herkes için daha açık, kapsayıcı, dengeli ve faydalı hale getirmek önemlidir.

Konferansta, mevcut ve gelecek dönemlerde, Çin’in dış çalışmalarına, Xi Jinping’in Yeni Çağ için Çin Özelliklerine Sahip Sosyalizm Düşüncesi ve özellikle Xi Jinping’in Diplomasi Düşüncesi rehberlik edeceği açıkça belirtildi. Çin modernleşmesinin amaç ve misyonlarına hizmet etmeli ve özgüven ve kendine güven, açıklık ve kapsayıcılık, adalet ve kazan-kazan işbirliği ilkelerini takip etmelidir. İnsanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etme temasına odaklanarak, değişen zamana uygun stratejik planlamayı güçlendirmemiz, diplomatik düzenimizi derinleştirmemiz ve geliştirmemiz, çözüm odaklı bir yaklaşım izlememiz ve sistematik bir düşünce tarzı uygulamamız gerekiyor. Çin diplomasisinin stratejik görevlerini daha çok boyutlu ve kapsamlı bir şekilde belirlememiz gerekiyor. Çin özelliklerine sahip büyük ülke diplomasimizde yeni bir ilerleme kaydetmek için daha güçlü bir tarihsel sorumluluk duygusu ve daha canlı bir inovasyon ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor.

Konferansta, temel ilkelere sahip çıkmanın ve dış çalışmalarımızda yeni bir çığır açmanın, yeni yolculukta Çin özelliklerine sahip büyük ülke diplomasimizde yeni bir ilerleme kaydetmenin ve Çin modernleşmesi için daha güçlü bir temel sağlamanın doğal gerekliliği olduğuna dikkat çekildi. Dış hizmetin entelektüel ve teorik yeterliliğini güçlendirmek, sistem ve kurumların reformunu derinleştirmek, dış ilişkilerde yer alan bir personel birliğinin oluşturulmasını teşvik etmek ve dış çalışmalarımızı daha bilime dayalı, ileriye dönük, proaktif ve yenilikçi hale getirmeye devam etmek önemlidir.

Konferansta, ÇKP merkezi liderliğinin dış ilişkiler üzerindeki nihai otoritesini sarsılmaz bir şekilde desteklememiz, ÇKP Merkez Komitesi’nin merkezi, birleşik liderliğini vicdanlı bir şekilde desteklememiz ve ÇKP’nin dış işler üzerindeki liderliği için sistemleri ve kurumları daha da güçlendirmemiz gerektiği vurgulandı. Tüm bölgeler ve departmanlar büyük resmi akılda tutmalı ve ÇKP Merkez Komitesi’nin dış çalışmalarımızla ilgili kararlarını ve planlarını hem lafzı hem de ruhuyla uygulamak için birbirleriyle koordinasyon sağlamalıdır.

Sayın, Wang Yi kapanış konuşmasını yaptı. Konferansta, ÇKP Merkez Komitesi Tanıtım Dairesi, ÇKP Merkez Komitesi Uluslararası Dairesi, Ticaret Bakanlığı, Merkezi Askeri Komisyon ve Yunnan Eyaleti Müşterek Kurmay Başkanlığı’nın önde gelen yetkilileri ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği’nden bir temsilci sunum yaptı.

Konferansa ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyeleri ve ÇKP Merkez Komitesi Sekreteryası üyeleri, Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi liderleri, Devlet Konsey Üyeleri, Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı, Yüksek Halk Savcılığı Başsavcısı ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi liderleri katıldı.

Merkez Dışişleri Komisyonu üyeleri, illerin, özerk bölgelerin, doğrudan Merkezi Hükümete bağlı belediyelerin, devlet planında ayrı olarak listelenen şehirlerin ve Sincan Üretim ve İnşaat Birlikleri’nin, merkezi ÇKP’nin ve Devlet kurumlarının ilgili departmanlarının, ilgili halk örgütlerinin, Merkezi Askeri Komisyonun ilgili bölümlerinin ve Merkezin doğrudan yönetimi altındaki bazı finans kurumlarının önde gelen yetkilileri Konferansa hükümetin yanı sıra Çin büyükelçileri, yurtdışında görev yapan büyükelçilik rütbesindeki başkonsoloslar ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.