info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

İNSAN HAKLARI KONUSUNDA SİYASİ MANİPÜLASYON YERİNE DİYALOG GEREKLİ"


Çin Birleşmiş Milletler Derneği (UNA-CHINA) tarafından dün Cenevre’de 45. BM İnsan Hakları Konseyi oturumu kapsamında “Küresel İnsan Hakları Yönetimi ve Çin’in Deneyimleri” başlıklı olan bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya katılan konuklar, insan haklarının korunması ve geliştirilmesinin, dünya ülkelerinin ortak davası olduğunu ve insan haklarında “en iyisinin” olmadığını sadece “daha iyisinin” olacağına inandıklarını belirtti.

Toplantıda farklı medeniyetlerin insan haklarını farklı açılardan tanımlayabildiği ve her ülkenin kendi koşullarına uygun insan hakları yolunu takip ederek daha fazla verimliliğin eşit bir şekilde vatandaşlara kazandırılması gerektiği kaydedildi.

ABD dâhil olmak üzere Batılı ülkelerin jeopolitik siyasi amaçlarla Çin’i kuşatarak sözde Xinjiang’da insan hakları sorununu yayması ve bunun için Çin’e tek taraflı yaptırımlar uygulamasının, insan haklarını siyasi bir silaha dönüştürmenin örneği olduğuna dikkat çekildi. Konuklar, dünya ülkelerinin, oturuma katılan devletler için siyasi manipülasyon uygulamak yerine yapıcı fikirler ortaya koyması, hocalık taslamak yerine içtenlikle diyalog kurması gerektiği dile getirildi.

Toplantıda konuklar, Çin’de insan haklarının iyi veya kötü durumda olmasına dair en büyük söz hakkına Çin halkının sahip olduğunu vurguladı.

Çin’in insan haklarıyla ilgili evrensel kuralları kendi gerçek koşullarıyla birleştirerek çağa ayak uyduran ve kendi koşullarına uygun olan insan hakları geliştirme yolunu başarıyla yarattığına dikkat çeken konuklar, kalkınma sürecinde vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesine odaklanılarak kalkınma sonuçlarının halk tarafından paylaşılmasının teminat altına alındığı kanısında.

Bununla beraber Çin’in küresel insan hakları yönetişimi ve iş birliği çalışmalarına aktif bir şekilde katılarak sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştığı belirtildi.

Küresel Gelişme İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi’ni ortaya koyan Çin’in küresel insan hakları yönetişimi için “Çin çözümleri” sağladığı vurgulandı.