info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

“ÇİN'İN ENERJİ ARZ KAPASİTESİ ARTMAYI SÜRDÜRECEK”


Ulusal Enerji İdaresi, Çin’in enerji arz kapasitesinin bu yıl artmayı sürdüreceğini duyurdu.

Ulusal Enerji İdaresi tarafından bugün açıklanan verilere göre, bu yıl kömür üretimi artarken, ham petrol üretimi 200 milyon tonun üzerine çıkacak ve doğal gaz üretimindeki hızlı artış eğilimi korunacak.

Çin’in kurulu güç kapasitesi yaklaşık 3 milyar 170 milyon kilovata, elektrik üretimi ise yaklaşık 9,96 trilyon kilovatsaate ulaşacak.

Ülkede enerji yapısı iyileşmeye devam ederken, fosil dışı enerjinin kurulu güç kapasitesi toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 55'e yükselecek.

Rüzgar ve güneş enerjisiyle yapılan elektrik üretiminin, ülkenin toplam elektrik üretiminin yüzde 17'sini oluşturacağı, doğal gaz tüketiminin ise sürekli artış göstereceği ve fosil dışı enerji tüketiminin, toplam enerji tüketiminin yüzde 18,9'une tekabül edeceği bilgisi aktarıldı.