info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

Dış Politikası


Çin’in Dış Politikası

Çin, bağımsız ve barışçı dış politikasını şaşmadan izlemektedir. Bu politikanın temel hedefi ülkenin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak, reform ve dışa açılma uygulamaları ile modernizasyon inşası için elverişli uluslararası ortam yaratmak, dünya barışını korumak ve ortak gelişmeyi ilerletmektir. Bu politika esas olarak şu noktaları kapsar:

  • Her zaman bağımsızlık ilkesini izlemek, herhangi bir büyük ülke ya da devletler topluluğuyla ittifak kurmamak, askeri blok kurmamak, silahlanma yarışına katılmamak ve askeri yayılmacılık peşinde koşmamak.
  • Hegemonyacılığa karşı çıkarak dünya barışını korumak. Büyük ya da küçük, güçlü ya da zayıf, yoksul ya da zengin olsun, her ülke uluslararası toplumun eşit bir üyesidir. Ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar istişare yoluyla barışçı bir şekilde çözülmeli. Kuvvete başvurmamak ya da kuvvetle tehdide bulunmamak, herhangi bir bahaneyle başka ülkelerin içişlerine karışmamak b u politikanın unsurudur.
  • Adil ve haklı yeni uluslararası siyasi ve ekonomik düzenin kurulmasını aktif olarak ilerletmek. Barış içinde bir arada yaşamanın beş ilkesi ve diğer genel kabul gören uluslararası kurallar yeni uluslararası siyasi ve ekonomik düzenin temeli olmalı.
  • Egemenliğe ve toprak bütünlüğe karşılıklı saygı göstermek, karşılıklı saldırmazlık, birbirinin içişlerine karışmama, eşitlik ve karşılıklı yarar, barış içinde bir arada yaşamanın beş ilkesi temelinde tüm ülkelerle dostluk ve işbirliği ilişkileri kurmaya ve geliştirmeye hazır olmak.
  • Çok yönlü dışa açılma politikası uygulamak, eşitlik ve karşılıklı yarar ilkesi temelinde dünya ülkeleri ve bölgeleriyle geniş ticari temasları, ekonomik ve teknolojik işbirliğini, bilimsel ve kültürel temasları geliştirmeye ve ortak refahı ilerletmeye hazır olmak.
  • Çok taraflı diplomatik faaliyetlere aktif katılmak, dünya barışı ve bölgenin istikrarını koruyan önemli bir güç olmak.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasından bu yana geçen 50 yıl içinde içeriği zenginleştirilen, düzeltilen ve geliştirilen Çin’in dış politikası daha da mükemmel hale gelerek, Çin’e özgü özellikler taşıyor. Gelecekte, dünyanın çok kutuplulaşması ve ekonominin küreselleşmesi devam edecek. Uluslararası ilişkilerde büyük düzenlemeler yaşanmaktadır. Barış istemek, işbirliği yapmak ve gelişmeyi hızlandırmak tüm ülkelerin halklarının ortak arzusudur. Yeni yüzyılda, Çin’in diplomasisi hem fırsatlar hem de meydan okumalarla karşı karşıya bulunmaktadır. Her zaman uyanık olmak, gelecekte karşılaşılacak güçlükleri yenmek için hazırlıklar yapmak ve güvenlik bilinci ile müdahale bilincini güçlendirmek gerekiyor.

Çin, uluslararası durumun değişme eğilimine göre, ülkenin uluslararası arenadaki konumunu doğru bir şekilde anlayıp, fırsatlardan yararlanarak ve meydan okumaları göğüsleyerek zarardan kaçınmaya ve yarar elde etmeye çalışacaktır. Çin, Deng Xiaoping’in diplomatik düşüncesini öğrenmeyi sürdürerek, genel sekreteri Hu Jintao olan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin liderliğinde, bağımsız ve barışçı dış politikayı ciddiyetle izleyecektir, diplomatik çalışmaların yeni sayfalarını sürekli açacaktır ve sosyalist modernizasyon inşası için elverişli uluslararası barışçı ortamın yaratılması ve dünyanın barışı ve gelişmesi için katkı yapacaktır.