info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

Yabancı Ülkelerle Yapılan Ortak Çalışmalar


Bilim, sınır tanımıyor. Çin, kendi gücüyle bilim ve teknolojiyi geliştirirken, uluslararası bilimsel ve teknolojik kaynaklardan yararlanarak bu kaynakların Çin’in bilimsel ve teknolojik gelişmesi için kullanılmasına büyük önem veriyor. Bu nedenle Çin, birçok uluslararası bilimsel ve teknolojik teatide bulunarak, bu konudaki etkinliklere geniş bir şekilde katılıyor, çok sayıda bilimsel ve teknolojik personeli yurtdışına gönderek öğrenim görme veya araştırma çalışmalarına katılma fırsatlarını sağlıyor. Bunun yanı sıra, Çin’deki temel araştırma planları, yüksek ve yeni teknoloji geliştirme ve araştırma planları da ilgili yabancı kuruluşlara açılıyor.

Yabancı bilimsel araştırma kuruluşları ve bilimsel ve teknolojik personelin Çin’in bilimsel araştırma çalışmalarına katılmaları sıcak karşılanırken, yurtdışında öğrenim gören Çinlilerin çeşitli yollarla ülkenin bilimsel ve teknolojik gelişmesi için katkılarda bulunmaları da teşvik ediliyor. Şu an, bazı yabancı bilimsel ve teknolojik kuruluşları ve uzman şahsiyetler Çin’in bilimsel araştırma çalışmalarına katılırken, Çin’in bilimsel ve teknolojik personeli de büyük çaplı uluslararası bilimsel ve teknolojik projelere geniş bir şekilde katılıyor. Çinli bilimadamları, ünlü “genetik grubu” planına katılarak, görevlerini iyi bir şekilde tamamladılar.

2003 yılında Çin, Avrupa Birliği ile anlaşma imzalayarak, Galilei projesine resmen katıldı; Çinli bilimadamları uydu üretimi, fırlatımı, kullanım ürünlerini kalkındırma, standartları saptama gibi çalışmalarda bulunacak. Çin, ayrıca deneme amaçlı uluslararası termonükleer reaktör projesine ve uluslararası “insan karaciğeri protein grubu” planına da katıldı.

Çin, ilgili ülkelerle işbirliği yaparak, bazı Çin-yabancı işbirliğine dayalı bilimsel araştırma kuruluşları da kurdu. Çin-Almanya Telekomünikasyon Yazılım Programı Teknolojisi Enstitüsü, Çin-İspanya ve Çin-İngiltere Akıllı Ulaşım Merkezleri buna örnek verilebilir. Ayrıca, Çin-ABD Maryland Bilim ve Teknoloji Bölgesi ve Çin-İngiltere Bilim ve Teknoloji Bölgesi gibi yabancı ülkelerde bulunan işbirliği kuruluşları da söz konusu.