info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

Ningxia Hui Özerk Bölgesi


Kuzeybatı Çin’in doğusunda yer alan Ningxia Hui (Ningşia Hui) Özerk Bölgesi, yüzölçümü 66.440 km², nüfusu ise 6.220 milyondur. Kuzeyde İç Moğolistan Özerk Bölgesi, doğuda Shaanxi ve Gansu, eyaletleri çevrilidir. Yönetim merkezi Yinchuan’dır. 2009 yılında bölgenin gayri safi yurtiçi hasılası 133.47 milyar RMB, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılası ise 21.470 RMB olarak gerçekleşmiştir.

Coğrafya & İklim

Bölgenin ortasında bulunan Guyuan’ın kuzeyi ve güneyi olmak üzere iki kesime ayrılır. Kuzey kesiminde Huang He (Sarı Nehir)’nin etrafında Ningxia platosu uzanır ve güney kesimi de ova ve dağlık bölgelerden oluşur.

Ningxia karasal iklime sahiptir. Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 17 – 24 ˚C, Ocak ayı sıcaklık ortalaması ise -7 ile -10 ˚C arasında seyreder. Yıllık yağış 190 – 700 mm arasındadır.

Ulaşım

Bölgede iki havaalanı vardır: Yinchuan Hedong Havaalanı ve Zhongwei Havaalanı. Kuzey ve merkez Ningxia’dan geçen Baotou-Lanzhou demiryolu hattı ve kıyı bölgelerini ülkenin kuzeybatısına bağlayan Zhongwei-Baoji elektrikli demiryolu sayesinde Ningxia “ikinci Avrasya Köprüsü” olarak bilinir.

Tarih

Ningxia Hui Özerk Bölgesi, Qin Hanedanlığı’na bağlandıktan sonra Han Hanedanı döneminde bir ilçe oldu.  Bölgedeki Tangut kabilesi Song Hanedanı döneminde güçlenerek Yinchuan’da başkenti inşa ederek Batı Xia (Şia) devletini kurdular. Ancak Moğol İmparatorluğu tarafından yıkılınca hakimiyeti altına girdi. Yuan Hanedanı döneminden sonra Türkçe konuşan Müslümanların batıdan Ningxia’ya yerleşmesi sonucunda bölgedeki Müslümanların sayısı arttı. 1928 yılında eyalet oldu, 1958 yılında ise Ningxia Hui Özerk Bölgesi oluşturuldu.

Kültür

20’den fazla etnik gruba sahip bölge nüfusunun üçte biri Hui Çinlisidir. Ülkedeki toplam Hui nüfusunun altıda biri Ningxia’da yaşar. Ningxia, Çin’de Hui halkının yaşam biçimini, dinini ve kültürünü yansıtan bir pencere olmuştur.

Turizm

Ningxia, Çin medeniyetinin beşiklerinden biridir. Bölgede 30.000 yıl öncesinde insanların yaşadığı kanıtlanmıştır. Ningxia, Batı Xia Devleti’nin, göçebelerin, sınır bölgelerinin ve İslam’ın kültürlerinin harmanlamasıyla zengin bir kültürel miras bırakmıştır. Bölgede mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler: Çin’in Piramitleri olarak da bilinen Batı Xia Devleti’nin mistik krallık anıtları, Helan Dağı’ndaki kayalık oyma eserler, Kuş (Bird) Adası, ucu bucağı olmayan çöller ve Huanghe (Sarı Nehir)’dır.

Eğitim

Ningxia Hui Özerk Bölgesi’ndeki Üniversiteler:

Ningxia University / Ningxia Üniversitesi
Ningxia Teachers University / Ningxia Öğretmen Üniversitesi
Ningxia Institute of Science and Technology / Ningxia Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Ningxia Medical College / Ningxia Tıp Fakültesi
Ningxia Technical College / Ningxia Teknik Fakültesi
Ningxia Radio & TV University / Ningxia Radyo ve Televizyon Üniversitesi
The Second Northwest University for Nationalities / İkinci Kuzeybatı Halklar Üniversitesi