info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi


Guangxi Zhuang (Guangşi Cuang) Özerk Bölgesi, Çin’in güneyinde yer alır. Batıda Yunnan, kuzeydoğuda Hunan, güneydoğuda Guangdong eyaletleri ile Vietnam ve Tonkin Körfezi ile çevrilidir. Bögenin merkezi Nanning’dir. 48 milyondan fazla nüfusu ile Guangxi, 236.700 km²’lik alan kaplar. 2009 yılında bölgenin gayri safi yurtiçi hasılası 775.9 milyar RMB (114 milyar ABD Doları), kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılası ise 15.800 RMB (2.300 ABD Doları) olarak gerçekleşmiştir.

Coğrafya & İklim

Guangxi topraklarının büyük bölümünün yüksekliği 500-1000 m arasında değişen tepelerden oluşur. Sıcaklık yıl boyunca tarım yapılmasına elverişlidir. Yağmur getiren muson rüzgarlarının etkisiyle yağışlar fazladır. Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 27 – 32 ˚C arasında, Ocak ayı sıcaklık ortalaması ise 4 – 16 ˚C arasında seyreder.

Ulaşım

Guilin, Nanning, Beihai, Liuzhou ve Wuzhou’da olmak üzere bölgede toplam beş sivil havaalanı vardır. Guangxi bölgesinin en büyük demiryolu hattı sayılan Hunan-Guangxi demiryolu, doğuda Pekin-Guangzhou demiryolu hattına, batıda ise Vietnam demiryolu hattına bağlıdır. Wuzhou’dan Guangzhou’ye ve Hong Kong’a sürekli feribot seferleri düzenlenir.

Nüfus

Han Çinlileri bölgedeki en geniş nüfusa sahip etniktir. Çin’in en büyük azınlık grubu sayılan Zhuangların bölgedeki nüfusu 14 milyondur. Zhuanglar genellikle bölgenin orta ve batısında, Han Çinlileri ise doğusunda yaşar.  Yao, Miao ve Dong azınlık grupları ise genel olarak bölgeye dağılmışlardır.

Tarih

Guangxi bölgesi, M.Ö. 214 yılında Çin’in bir parçası oldu. Çeşitli hanedanlar tarafından yönetildikten sonra, 1279’da Yuan Hanedanı döneminde bugünkü adını aldı.Ming ve Qing (Mançu) Hanedanları döneminde de Çin’in yönetimi altında kaldı. Komşu Guangdong bölgesiyle birlikte 20. yüzyıl başlarında Sun Yat-sen’in önderlik ettiği ulusal devrimin merkeziydi. Çan Kay-şek’in 1927’de iktidara gelmesi üzerine, Guangxi liderleri Çan’a muhalefet etmek üzere Guangxi grubunu kurdular. Guangxi’nin modernleştirilmesi için büyük çaba harcayan grubun oluşturduğu yönetim 1929’da yıkıldı. II. Dünya Savaşı’nda Japon saldırılarının başlıca hedeflerinden biri olan bölge, savaş sonrasında Japonlardan geri alındı. 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin bir yönetim bölgesi olarak ilan edildi. 1958’de Guangxi Zhuang  Özerk Bölgesi oluşturuldu.

Kültür

Guangxi ve komşu Guangdong kelime olarak “Guang Batı” ve “Guang Doğu” anlamına gelir. Guangxi ve Guangdong beraber “İki Guanglar” olarak bilinir. İki bölge dil ve kültür bakımından benzerlik gösterir. Ağırlıklı olarak Zhuang etnik kültürünün hakim olduğu Guangxi’nin tarihten beri Kantonlarla yakın bağları olmuştur.

Bunun yanında Guangxi, etnik ve kültür bakımından oldukça çeşitlidir. Bölgenin başkenti Nanning’de Güneybatı Mandarin, Kantonca, Pinghua ve Zhuanghua olmak üzere dört farklı lehçede dil konuşulur.

Turizm

Guangxi’nin sembölü sayılan ve dünyaca ünlü resmedilmeye değer doğa manzaraları, bölgeye has karstik şekiller sonucu oluşmuştur. Bölgede halihazırda, devlet düzeyinde üç doğa sit alanı, devlet düzeyinde on bir orman parkı, devlet düzeyinde on beş kültürel ve tarihi kalıntıları, bölge düzeyinde ise iki yüz yirmi bir kültürel ve tarihi kalıntıları ve Beihai kentinde bir devlet düzeyinde tatil yeri bulunmaktadır.

Eğitim

Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki Üniversiteler:

• Gulin Universities of Electronic Technology / Guilin Elektronik Teknolojisi Üniversitesi
• Guilin University of Technology / Guilin Teknoloji Üniversitesi
• Guangxi University / Guanxi Üniversitesi
• Guangxi University for Nationalities / Guangxi Halklar/Milletler Üniversitesi
• Nanning College For Vocational Technology / Nanning Meslek Teknoloji Fakültesi
• Yong Jiang University / Yong Jiang Üniversitesi
• Guangxi Teachers Education University / Guangxi Öğretmen Eğitimi Üniversitesi
• Guangxi Economic Management Cadre College / Guangxi Ekonomi Yönetimi Fakültesi
• Guangxi Arts Institute / Guangxi Sanat Fakültesi
• Guangxi Traditional Chinese Medical University / Guangxi Geleneksel Çin Tıbbı Üniversitesi