info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

Hubei Eyaleti


Hubei, Çin Halk Cumhuriyeti’nin iç bölgesinde bulunan bir eyalettir. Hubei ismi “gölün kuzeyi” anlamına gelir ve Hubei’nin Dongtin Gölü’nün kuzeyinde olmasından gelmektedir. Eyalet başkenti Wuhan’dır.

Hubei’in sınır komşuları kuzeyde Henan, doğuda Anhui, güneydoğuda Jiangxi (Ciangşi), batıda Chongqing (Çongçing) ve kuzeybatıda Shaanxi’dir. Tam kapasitesi açısından dünyanın en büyük barajı sayılan ve temel yapısı tamamlanmakla birlikte, hala jeneratörlerinin tümü tamamlanmamış olan Üç Boğaz Barajı, Hubei’in batısında Yichang’da bulunmaktadır.  Hubei’in iç ve doğu kısımlarının büyük bir kısmı Jianghan Düzlüğü’nün üzerinde yer alır, batıya doğru ise coğrafya dağlıktır ve Wudang Dağları gibi çeşitli dağ sislileri bulunmaktadır.

Hubei eyaletinin nüfusu 60,280,000’dur, yüzölçümü ise 180,000 km²’dir. 2010 yılında Hubei’in yurtiçi gayri safi milli hasılası 233.4 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

İklim

Hubei’de, doğu kısmındaki düzlükler ile batıdaki dağlık alanlarda belirgin farklarla astropikal muson iklimi hakimdir. Yıllık ortalama sıcaklığı 15 – 17 ˚C arası seyreder. Yazları çok sıcak ve nemli bir havası vardır. En yüksek 40 ˚C ile Wuhan yazları Çin’in en sıcak şehirlerinden biridir.

Ulaşım

Çin ulusal demiryolu ağı kurulmadan önce, yüzyıllardır Hubei’deki ana ulaşım arterleri Yangzte ve Hubei Nehirleri idi, ve günümüzde hala ulaşımda önemli rol oynar. Pekin’den Wuhan’a ilk tren 1905 yılında ulaşmıştır, daha sonra aynı hat Guangzhou’ya uzatılmıştır. Böylelikle Çin’in kuzey-güney demiryolu hattı bu şekilde oluşmuştur. Hubei’in ana havaalanı Wuhan Tianhe Havaalanı’dır.

Ekonomi

Hubei sıklıkla “Balık ve Pirinç” memleketi olarak anılır. Bölgede üretilen başlıca tarım ürünleri pirinç, buğday, pamuk ve çaydır. Bunun yanında sahip olduğu otomotiv, metalürji ve tekstil gibi sanayi sektörleri sebebiyle birçok sanayi ürünü de üretmektedir.

Turizm

Bölgenin uzun tarihi ve muhteşem Chu kültürü sayesinde Hubei’de sayısız kültürel eserler mevcuttur. Eyalette antik kuleler, mağaralar, şehir kalıntıları, imparatorlara ait anıt mezarları ve tapınaklar görülebilir. Dünyadaki en ağır müzik aleti sayılan bronz çanlar (bronze chime bells) Zeng Devleti’nin kralı Marquis Yi’nin mezarlığından çıkarılmış ve günümüzde Hubei Eyalet Müzesi’nde muhafaza edilmektedir. Wudang Dağı yüzlerce tapınağı ve sarayları ile çok önemli bir Taoist dağıdır. Wuchang şehrinin doğusunda yer alan Wuchang Gölü bölgede görülmesi gereken önemli turistik yerlerden biridir. Yine Wuchang’da Yılan Tepesi’nde bulunan Sarı Kule Yangtze Nehri’nin güneyindeki üç meşhur kuleden biridir. Hubei tarihi eserleri ile olduğu kadar doğal güzellikleri ile de ünlüdür. Sadece Çin’in değil dünyanın en büyük barajı sayılan Üç Boğaz Barajı da eyalette mutlaka görülmesi gereken yerlerden biridir.

Hubei Mutfağı

Hubei mutfağının en meşhur yemeği tatlı su çipura türü olan ve genelde buharda pişirilen Wuchang balığıdır. Wuhan’ın Sıcak Kuru Eriştesi (Noodle) Çin’in beş ünlü eriştesinden biridir ve Wuhanlılar genelde kahvaltıda bu erişteyi yerler.

Eğitim

Hubei eyaletinde toplam 57 üniversite/fakülte vardır ve kayıtlı 259.400 öğrenci bulunur. Üniversite/fakülte sayısıyla sıralamada Hubei, Pekin ve Shanghay’ı takip eder, bu da Hubei’in yüksek öğretimde ne kadar gelişmiş bir eyalet olduğunu gösterir.

Hubei Eyaleti’ndeki Üniversiteler:

• Wuhan University / Wuhan Üniversitesi
• Huazhong University of Science and Technology / Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
• Wuhan University of Technology / Wuhan Teknoloji Üniversitesi 
• Yangtze University / Yangtze Üniversitesi
• Wuhan University of Science and Technology / Wuhan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
• Hubei Normal University / Hubei Eğitim Üniversitesi
• Zhongnan University of Economics and Law / Zhongnan Ekonomi ve Hukuk Üniversitesi
• Huazhong Normal University / Huazhong Eğitim Üniversitesi
• China University of Geosciences / Çin Yerbilimleri Üniversitesi
• Jianghan University / Jianghan Üniversitesi
• Wuhan Institute of Technology / Wuhan Teknoloji Fakültesi
• Wuhan University of Science and Engineering / Wuhan Bilim ve Mühendislik Üniversitesi
• Hubei University of Economics / Hubei Ekonomi Üniversitesi
• Hubei University of Technology / Hubei Teknoloji Üniversitesi
• Hubei University / Hubei Üniversitesi
• South-Central University For Nationalities / Güney Merkez Milletler Üniversitesi 
• Wuhan Polytechnic University / Wuhan Politeknik Üniversitesi
• Hubei University of Education / Hubei Eğitim Üniversitesi
• Wuhan Bioengineering Institute / Wuhan Biyomühendislik Fakültesi
• Hubei College of Traditional Chinese Medicine / Hubei Geleneksel Çin Tıbbı Fakültesi
• Hubei University of Police / Hubei Polis Üniversitesi
• Huazhong Agricultural University / Huanzhong Ziraat Üniversitesi
• Hubei Institute of Fine Arts / Hubei Güzel Sanatlar Fakültesi
• Wuhan Conservatory of Music / Wuhan Müzik Konservatuarı
• Wuhan Institute of Physical Education / Wuhan Beden Eğitimi Fakültesi