info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

Jilin Eyaleti


Jilin (Cilin) eyaleti, Çin’in kuzeydoğu kesiminde yer alır ve merkezi Changchun’dur (Çangçun). Doğuda Kuzey Kore, güneyde Çin’in Liaoning eyaleti, batıda İç Moğolistan Özerk Bölgesi ve kuzeyde Heilongjiang eyaleti ile çevrilidir. Konumu nedeniyle Ekim ve Nisan arası kar yağışına sahip olan bir bölgedir ve Çin’deki en iyi kayak tesislerine sahiptir.

27 milyonluk nüfusu ile Jilin 187.400 km²’lik bir alanı kaplar. 2010 yılında gayri safi milli hasıla 126.7 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

Coğrafya ve İklim

Jilin, üç coğrafi bölgeye ayrılır: doğudaki dağlık bölge, ovalarla kaplı batı bölgesi ve ikisi arasında bir geçiş bölgesi oluşturan engebeli topraklar. Çin-Kore sınırı boyunca ters yönlerde akan Yalu ve Tumen nehirleri, Kore Yarımadası’ndan Çin’in kuzeydoğusuna geçişi sağlayan bölgeye egemen olduklarından büyük stratejik önem taşırlar. Bölge toprakları içinde yaklaşık 800 km boyunca akan 77.700 km²’den büyük bir su toplama havzası olan Songhua Nehri, Jilin’in başlıca akarsuyudur. Bölge, Mançurya’nın kuzeyi ve güneyi arasında bir geçiş iklimi alanı oluşturur. Kışlar soğuk ve uzundur, Ocak ayı ortalam sıcaklığı -20 ile -14 ˚C arasında seyreder; yıllık yağışın önemli bir bölümü Mayıs ile Eylül arasındak beş aylık ılık dönemde düşer. 

Nüfus

Toplam nüfusu 27.085 milyon olan Jilin’de başta Han, Koreli, Mançu, Moğol, Hui, Xibo olmak üzere çok etnikli bir yapı hakimdir. Kore azınlığı ağırlıklı olarak Yanbian, Jilin, Tonghua ve Baishan kentlerinde; Moğol ve Xibo azınlıkları Baicheng ve Songyuan’de; Mançu ve Hui azınlıkları ise Changchun, Jilin, Tonghua ve Siping’de ikamet eder.

Ulaşım

Eyalette 500 km’si ekspres yol olmak üzere toplamda 35.216 km otoban yolu bulunur. Changchun merkezde olmak üzere bölgede muazzam bir demiryolu hattı ağı vardır. Onun dışında bölgede Changchun Uluslararası Havaalanı, Jilin Havaalanı, Yanji Havaalanı ve Tonghua Havaalanı vardır.

Ekonomi 

Jilin’in 2009 gayri safi yurtiçi hasılası 105.5 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 2003-2007 arasında toplamda %51’lik büyüme gösteren Jilin ekonomisinde bu zaman zarfında, işletmelerin artık değerleri ve karları 2005 yılına göre yüzde 19’dan yüzde 30’a yükselmiştir.

Changchun ve Jilin kentleri aynı zamanda büyük yönetimi kültür, eğitim, ticaret ve imalat merkezleridir. Sanayide büyüme, ancak 2. Dünya Savaşı ve Komünist Devrimi sonrasında hız kazanmıştır. Ancak 1990’lı yıllardan bu yana donatım ve teknolojilerden geri kalması gibi sorunlar daha önce parlak geçmişe sahip olan büyük işletmelerin gelişmesini engelledi. Bu nedenle, Çin hükümeti, bu bölgenin hızla gelişmesine yardım sağlamak için 2003 yılında ülkenin kuzeydoğu kesimi gibi eski sanayi merkezlerini kalkındırma stratejisini uygulamaya geçirmiştir. Sanayi otomotiv, raylı araçlar ve çelik üretimi üzerine yoğunlaşmıştır.

Songhai Vadisi’ndeki verimli tarım bölgesinde yetiştirilen ürünler Changchun’da işlenir; bunlar arasında buğday, pirinç, mısır, soya, kaoliang (kocadarı) ve darı sayılabilir. Vadide ayrıca büyükbaş hayvan besiciliği yapılır. Keresteciliğin de önem taşıdığı eyalette ulaşım yaygın bir demir ve kara yolu ağıyla sağlanır. İç bölgelerdeki gemi taşımacılığının can damarı Songhai Nehri’dir. Burada büyük ve küçük buharlı gemilerden başka ahşap tekneler de kullanılır.

Sungari Nehri üzerindeki Fıngman Barajı’ndan sağlanan elektrik ve Tonghua’da çıkarılan maden kömürü sayesinde Jilin çelik üretmektedir.

Tarih

Qing (Mançu) Hanedanı’nın (1644-1911/12) sona ermesine yakın, 1907’de eyalet yapılan Jilin, 1931’de Japonlarca işgal edilerek kukla devlet Manzhu Guo’ya bağlandı. Japonya’nın Ağustos 1945’te müttefiklere teslim olmasından kısa süre önce Sovyet birlikleri bölgeye girdiler ve önemli sanayi kuruluşlarını SSCB’ye taşıdılar. Sovyet birliklerinin ardından Çin milliyetçilerinin girdiği bölge, 1948’de komünistlerin denetimine geçti. 1954’ten sonra eyalet merkezi Changchun oldu.

Turizm

Jilin’in doğusunda yer alan Changbai Dağları doğa revervatı, eyalette ilk ziyaret edilmesi gereken yerlerden biridir. Changbai Dağları “Beş Yüksek Dağlar” kadar ünlüdür ve genelde “Doğu Geçişindeki İlk Dağ” olarak da adlandırılır.

Bölgedeki en önemli tarihi yer Kongurya Krallığı’na tanıklık etmiş olan Konguryo kalıntılarıdır.

Bölgede yaşayan farklı azınlık gruplar ve değişik kültürler de ziyaretçilerin ilgisini çeker.

Jilin Mutfağı

Jilin mutfağı 90’larda gelişen yeni bir yemek yapısına sahiptir. Genellikle de Çin mutfağındaki “egzotik çiçek” olarak da bilinir. Jilin mutfağının kendine has yemek pişirme metodu, malzemeleri ve yerel adetleri vardır.  

Eğitim

Jilin’de eğitim oldukça gelişmiştir, eyalette toplam 65 üniversite ve fakülte ile 483.800 öğrenci bulunur.

Jilin Eyaleti’ndeki Üniversiteler:

• Changchun University / Changchun Üniversitesi
• Changchun Institute of Technology / Changchun Teknoloji Üniversitesi
• Changchun Normal University / Changchun Eğitim Üniversitesi
• Jilin Teacher’s Institute of Engineering & Technology / Jilin Öğretmenler için Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
• Northeast Normal University / Kuzeydoğu Eğitim Üniversitesi
• Changchun Taxation College / Changchun Vergicilik Fakültesi
• Jilin Institute of Architecture & Civil Engineering / Jilin Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Fakültesi
• Jilin Agricultural University / Jilin Ziraat Üniversitesi 
• Changchun University of Technology / Changchun Teknoloji Üniversitesi
• Changchun University of Science and Technology / Changchun Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
• Jilin Institute of Physical Education / Jilin Beden Eğitimi Fakültesi