info@turkcindostlukvakfi.org.tr

+90 312 446 58 15

Liaoning Eyaleti


Liaoning, Çin’in kuzeydoğu (Mançurya) bölgesini oluşturan kesimin en güneyinde yer alan eyaletidir. Kuzeydoğuda Jilin eyaleti, doğuda Kuzey Kore, güneyde Sarı Deniz, güneybatıda Hebei eyaleti, kuzeybatıda ise İç Moğolistan Özerk Bölgesi ile çevrilidir.

Eyalet başkenti Shengyang’dır. Nüfusu 43.060 milyon olan eyaletin yüzölçümü 145.900 km²’dir. Liaoning, Kuzeydoğu Çin’in en gelişmiş ekonomisine sahiptir. 2010 yılında gayri safi yurtiçi hasıla 1.83 trilyon RMB (270 milyar ABD Doları) olarak, kişi başına düşen gayri safi milli hasıla ise 34.193 RMB (5.006 ABD Doları) olarak gerçekleşmiştir.

Coğrafya ve İklim

Liaoning, ortasında Mukden’in yer aldığı, doğusu ve batısı dağlarla çevrili ovalık bir bölgedir. Yerşekilleri bakımından dört bölge gözlenir. Batıda, iç kesimlerdeki Liaohi Ovası; doğudaki Moğol Platosu’na ulaşan parçalanmış kütleler; Lioahi ve Yalu havzalarını ayıran geniş dağlar ve doğudaki dağların güney uzantısı olan Liaodong Yarımadası yer alır.

Liaoning, kuzey ılıman kuşakta yer alır ve karasal bir iklime sahiptir. Yıl boyunca yağan yağmurların büyük kısmı yaz aylarında düşer ve genellikle taşkına yol açar. Sert rüzgarların estiği ilkbaharda ise yağış çok azdır.

Nüfusu

Nüfusun büyük bölümü Han Çinlisi’dir. Önemli azınlık grupları, Liao Vadisin’de ve Mukden’de yaşayan Mançular ile İç Moğolistan sınırı yakınlarında yaşayan Moğollardır.

Ulaşım

Lioaning, kuzeydoğu bölgesinden Shanhai geçişinde, kuzeydoğu bölgesinden İç Moğolistan’a olan geçişlerde önemli bir aktarma merkezidir. Eyalette toplam altı havaalanı ve beş liman bulunur.

Ekonomi

Liaoning’de başta demir cevheri ve kömür olmak üzere zengin yeraltı kaynakları vardır. Manganez ve magnezyum cevheri rezervleri ile bakır, kalay, çinko, boksit ve altın yatakları bunlar arasındadır. Eyalet, Çin’in ağır sanayi üretiminde ilk sırada yer alır. Demir-çelik, çimento ve ham petrol üretiminin yanı sıra Liaoning Çin’in elektrik üretiminin önemli bir kısmını gerçekleştirir. Shenyang, Anshan, Luda, Fushun ve Benxi sanayi üretiminin büyük bir bölümünün toplandığı beş kenttir.

Tarımsal gelişme sanayinin gerisinde olmakla birlikte makine kullanımı, Çim standartlarına göre oldukça yüksektir. Ekili alanların küçük bir bölümü sanayi ve ihracata yönelik ürünlere ayrılmıştır; genellikle tahıl, sebze ve soya yetiştirilir.

Çin’de demiryolu taşımacılığı olanaklarının en çok geliştiği ve en çok yük taşınan eyalet Liaoning’dir. Karayolu ağı geniş, ama düşük niteliklidir. İç deniz ve akarsu ulaşımına çok az başvurulur. Buna karşılık Çin’in öteki bölgelerine yapılan taşımacılıkta deniz ulaşımı önemlidir. En büyük liman Luda, ikincisi Yingkou’dur.

Tarih

Liaoning uzun bir tarihe sahiptir. 5.000 yıl önce, Liaoning Çin uygarlığının en gelişmiş bölgesiydi. M.Ö. 221 ile M.S. 1911 arasında Liaoning kuzeydoğu Çin’in siyasi, ekonomik ve askeri merkeziydi.

Qing (Mançu) Hanedanı döneminde (1644-1911/12) Shengjing olarak anılan bölge 1903’te yeni bir düzenlemeyle Fengtian adını almıştır. 1928’de bugünkü adıyla sınırları yeniden belirlendi. 1932-45 arasında Japonya’ya bağlı kukla devlet Mançukuo’nun (Manzhu Guo) bir parçası oldu. Başkent Mukden (bugün Shenyang), 1948’de komünistlerin eline geçti. Liaoning, 1954’te tek bir yönetim bölgesi olarak düzenlendi, 1956’da ise bugünkü sınırları çizildi.

Turizm

Liaoning eyaletinde dünyaca ünlü birçok tarihi yerler vardır. Merkezde, Qing Hanedanı döneminden kalma Shenyang Saray Müzesi, “Stratejik Geçişteki Üç Anıtmezarı”; güneyde 20. yüzyılın savaşlarından kalma tarihi yerler; batıda ise Qin, Han, Liao, Song, Ming ve Qing Hanedanı dönemlerinden kalma tarihi sit alanları bulunur.

Huludao kentinde Jiumenkou’da su altındaki Çin Seddi, Shenyang Saray Müzesi, Fushun’da Yongling Mezarı, Shengyang’da Fuling ve Zhaoling Mezarları UNESCO tarafından Dünya Kültürel Mirası listesine alınmıştır. Liaoning’de bulunan diğer önemli turistik yerler şöyledir: dünyanın en büyük budası olan Anshan Yeşim Budası; dünyanın en büyük kutup akvaryumu olan Dalian Hutan Kutup Akvaryumu; Shenyang Antik Meteortaşı; Panjin Shuangtaizi Doğa Koruma Alanı; Panjin’de Kızıl Kumsal; vs.

Eğitim

Liaoning Eyaleti’ndeki Üniversiteler:

•Dalian University of Technology / Dalian Teknoloji Üniversitesi
• Dalian Polytechnic University / Dalian Politeknik Üniversitesi
• Dongbei University of Finance and Economics / Dongbei Fianans ve Ekonomi Üniversitesi
• Shenyang University / Shenyang Üniversitesi
• Shenyang Ligong University / Shenyang Ligong Üniversitesi
• Shenyang Institute of Aeronautical University / Shenyang Havacılık Fakültesi
• Shenyang Normal University  / Shenyang Eğitim Üniversitesi
• Shenyang Institute of Engineering / Shenyang Mühendislik Fakültesi
• Northeastern University / Kuzeydoğu Üniversitesi
• Liaoning University / Liaoning Üniversitesi
• Shenyang Jianzhu University / Shenyang Jianzhu Üniversitesi
• Shenyang Institute of Chemical Technology / Shenyang Kimyasal Teknoloji Fakültesi
• Shenyang Agriculture University / Shenyang Ziraat Üniversitesi
• China Criminal Police University / Çin Polis Fakültesi
• Shenyang Pharmaceutical University / Shenyang Eczacılık Üniversitesi
• Liaoning University of Traditional Medicine / Liaoning Geleneksel Çin Tıbbı Üniversitesi
• China Medical Univerisity / Çin Tıp Üniversitesi
• Shenyang Medical College / Shenyang Tıp Fakültesi
• Shenyang Conservatory of Music / Shenyang Müzik Konservatuarı  
• Shenyang Sport University / Shenyang Spor Fakültesi
• Luxun Academy of Fine Arts / Luxun Güzel Sanatlar Akademisi